Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VÅR FAGKUNNSKAP OM AUTO-MOBILITY

Driver din bedrift fremover

Uansett hvilke auto-mobility eller -produkter du trenger, og uansett hvor du trenger dem, har DHL erfaring, kapasitet og teknologi til å levere dem, kostnadseffektivt og til rett tid.

 • Mer bileierskap i nye og voksende markeder, kombinert med en større middelklasse, endrer verdenskartet til auto-mobility. Som et svar på denne endringen, flytter produsentene produksjonen nærmere forbrukeren, noe som ofte medfører langdistanselevering av materialer. DHL leverer ikke bare logistikkstøtte til bygging av nye produksjonsanlegg, men kan også levere fagkunnskap om fortolling og grensepassering, synlighet og kontroll av materialer og allsidighet innen nettverk etter salg for å håndtere ethvert sted og nivå av distribusjonstjenester.

 • Biler er i ferd med å bli «teknologi på hjul», med forbrukere som i stadig større grad baserer kjøpene sine på «intelligens» og underholdnings-/informasjonsverdi. De blir nå sett av mange som en forlengelse av en mobilenhet, og et kjøretøys avanserte muligheter kan inkludere aktiv parkering og andre funksjoner for å minimere hendelser og førerfeil. Vår tverrfaglige bransjekunnskap, spesielt innen teknologisektoren, og vårt forhold til våre leverandører, erfaring med deler med høy verdi og kort levetid, og vårt nettverk av komponentprodusenter over hele verden, gjør DHL til den perfekte partneren på denne reisen.

 • Dagens forbrukere forventer et bredere spekter av valgmuligheter for modeller, funksjoner og egentilpassing, kombinert med sømløs service når det gjelder kjøp, finansiering, forsikring og ettersalg. Sekvensering og just in time tjenestene våre støtter produksjon av forskjellige modeller på samme samlebånd, med materialer som mates inn i sidelinjen, akkurat der det er nødvendig. På samme måte reduserer våre effektive løsninger for ettermarkedet forhandlerens behov for lagerhold , uten å påvirke kundetilfredshet , og frigjør plass til reparasjoner ved å levere deler ved etterspørsel.

Passasjerkjøretøy

DHL tilbyr et bredt spekter av verdikjedetjenester til auto-mobility, og møter stadig større krav knyttet til nye plasseringer for produksjonsanlegg, produksjonseffektivitet, kundeservice og mer.

 • Plasseringen av produksjonsanlegg i raskt voksende marked, for å være nærmere forbrukeren, har medført lengre forsyningslinjer. Samtidig har veksten av OEM-megaplattformer intensivert fokus på å drive økte besparelser. For å avhjelpe disse problemene, utformer vi forsyningskjeder som leverer riktig del til riktig tid, uansett hvor produksjonsanlegget ditt måtte ligge. Vår globale drift og transportkapasitet gir en problemfri opplevelse fra start til slutt, og evnen vår til å sekvensere deler for direktelevering til samlebåndet og sidelinjer, gir deg økt produktivitet og effektivitet.

 • Dagens forbrukere krever en sømløs opplevelse av kjøp, finansiering, forsikring og ettermarked, i tillegg til en tilpasset bil som er akkurat slik de ønsker seg. Vi gjør det mulig å møte disse behovene ved hjelp av effektive, just in time og just in time sekvenser løsning for leveringer for det stadig økte antallet forskjellige deler som er nødvendig i dagens kjøretøy. Samtidig sikrer vårt effektive driftsnettverk at forhandlere raskt mottar reservedeler.

 • Omgjør biler til teknologi på hjul: Behovet for «tilkoblede», selvkjørende og selvdiagnostiserende kjøretøy har medført en eksepsjonell økning i teknologirelaterte deler. Med omfattende kunnskap og fagkunnskap på tvers av bransjer i teknologisektoren, vet DHL alt om å håndtere kostbare deler, kortere levetid for produkter og anskaffelse av deler fra leverandører som tradisjonelt har forsynt teknologimarkedet.

Kommersielle kjøretøy

DHL forstår viktigheten av å samarbeide med produsenter av originaldeler til kommersielle kjøretøy for å sammen utforme ny kjøretøyteknologi, redusere drivstoffbruk og utslipp, og å redusere totalkostnaden for eierskap.

 • Dagens kjøretøyaktører ser etter sikkerhet og miljøvennlighet ved hjelp av telematikkteknologi, som gir en ny grad av åpenhet. Samtidig får problemet med utslipp etterspørselen etter elektrisk, hybrid eller andre «rene» energikilder til å øke. Bruk av data fra «tilkoblede kjøretøyer», som sender informasjon om tilstanden sin og hva de gjør, er veien til tettere overvåkning, bedre planlegging av vedlikehold, og basert på lang erfaring, mer smidig styring av lagerbeholdningen.

 • I tillegg til å kreve lavere drivstoffsforbruk, lavere priser for nye kjøretøy og høyere priser ved videresalg, ser markedet etter produktpakker med tjenester som gir merverdi, som er nøkkelen til å forsvare marginene. For å minimere kostnader kan DHL utforme en forsyningskjede som unngår unødvendig bytting av deler og hjelper til med å koordinere vedlikehold og reparasjoner mer effektivt.

 • Som et svar på veksten i framvoksende markeder, utvider produsenter sitt geografiske fotavtrykk for å flytte produksjonsanlegg nærmere forbrukerne. Utviklingen av "lavkostnadsplattformer", sikter i noen tilfeller mot å etablere en posisjon i disse konkurransefylte markedene. Vår logistikk er klar til å støtte bygging av nye produksjonsanlegg, mens fagkunnskapen vår om grensekryssing og tollklarering, sammen med anlegg som forbedrer kontroll og oversikt over materiell, sikrer pålitelighet uavhengig av avstander. Disse tjenestene er understøttet av en rekke globale ettermarkedsnettverk som er utformet for å møte forskjellige strategier.

Komponentprodusenter

DHL leverer all den logistikkstøtten som en produsent behøver for å holde samlebåndet forsynt med deler av alle slag, inkludert en lang rekke på vei til produksjon- (I2M) og merverditjenester.

 • For å holde følge med etterspørselen, har produsenter fått ned utviklingstiden fra 3,2 til 2,7 år. I tillegg er verdikjeden i ferd med å bli et flytende økosystem, hvor deltakernes roller endrer seg, nye deltakere kommer inn og ensrettede aktører blir skjøvet ut. DHL har smidigheten til å hjelpe med å støtte den raske utviklingen som er nødvendig for å møte disse markedsutfordringene. Vår dybdekunnskap og erfaring med bransjedynamikken bidrar til å gi kontinuerlig innovasjon og bestandighet i forsyningskjeden.

 • Produsenter krever nå at kostnadene skal være mer synlige, noe vi oppnår ved å separere kostnadene mellom logistikk og deler. Kapasiteten vår på dette området gir høy synlighet og gir en større grad av kontroll og oversikt over kostnader og utgifter.

 • Mens produsenter flytter produksjonen for å møte etterspørselen i framvoksende markeder, er ofte deres totale fotavtrykk best tjent ved å bruke den samme leverandøren i hver region. DHL er tilgjengelig, hvor som helst, for å støtte denne utviklingen. Vi tilbyr solid erfaring med å overføre vår fagkunnskap og kapasitet til framvoksende markeder. Vi kan også hjelpe med finansieringsmuligheter for lagerbeholdning, for å støtte raskere tilgang til finansiering og dermed frigjør arbeidende kapital og kontanter til å finansiere vekst.

 • Uansett om produksjonsanlegg befinner seg i en tradisjonell hjemmeregion eller i et av de nye og framvoksende markedene, behøver produsenter at leverandører leverer deler akkurat i tide og i riktig rekkefølge. Vi har mye erfaring med å anvende fagkunnskapen og kapasiteten vår både i etablerte og framvoksende markeder, og sekvenseringskapasiteten vår tillater at flere modeller og varianter blir produsert på det samme samlebåndet.

Dekk

Uansett hvilket kjøretøy et dekk skal til, garanterer våre spesialiserte lager- og distribusjonsløsninger  rask, effektiv og kostnadseffektiv levering.

 • Lønnsomheten av dekkproduksjon og leveranse avhenger av kostnadseffektiv drift. I tillegg til dette, er det trolig at teknologiske nyvinninger og økende automatisering av fabrikker kommer til å påvirke den globale bildekkbransjen i den nærmeste fremtid. Med et tankesett om kontinuerlig forbedring, kan man stole på DHL hele veien. Samarbeidsplattformene våre tilbyr en rekke forskjellige typer forbedret effektivitet.

 • Når det kommer til dekk, er nøkkelen til kundetilfredshet og lønnsomhet prisen og lokal tilgjengelighet. Med økende etterspørsel i framvoksende økonomier som Kina, India, Thailand og Vietnam, blir disse faktorene enda viktigere. Framvoksende økonomier er forventet å forårsake ny giv i industrien og DHL er der for å hjelpe dekkselskapene med å utnytte dette fullt ut. Hver dag, i land over hele verden, kan våre effektive lager- og transportnettverk bidra til å påse at kundene dine mottar bestillingen sin den samme dagen eller dagen etter.

 • Selv om dekkene må tilpasses på et verksted eller hos en forhandler, kan selskaper benytte ehandel-teknologi for å oppnå raskere bestillings-, lagrings- og leveringsprosesser. Våre integrerte IT-løsninger forbedrer synligheten til bestillinger og etterspørsel og du kan alltid stole på vår raske distribusjonskapasitet.

Insights - Auto-Mobility

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

  Ta kontakt og hold deg oppdatert

  For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: