Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VÅR FAGKUNNSKAP OM DETALJHANDEL

Optimalisere opplevelsen til hver enkelt kunde

Uansett hvor i verden du ønsker å kjøpe og selge, uansett hva slags produkt kundene dine ønsker og uansett hvordan de ønsker å kjøpe eller motta det - DHL er der for å imøtekomme globale og utfordringer med handel i flere kanaler, med våre raske, smidige og bærekraftige logistikkløsninger.

Hold følge med revolusjonen innen handel i flere kanaler

Den raske utviklingen i salgskanaler på nett har skapt muligheter for sterk vekst i bransjen, men med så mange valgmuligheter har kundene blitt meget kravstore. De forventer førsteklasses service og rask respons, uavhengig av om de handler i butikk eller på nett og om de velger levering hjem eller å hente selv. For å gjøre livene sine enklere, ønsker de å ha tilgjengelig handel på mange kanaler på mobile enheter. DHL svarer på disse utfordringene med våre raske og smidige verdikjedetjenester, som inkluderer lagerhåndtering og gjennomføringsprogrammer som er skapt både for butikker og netthandel.

Utvid den globale rekkevidden

For å beholde konkurransekraften i en stadig mer globalisert økonomi, leter detaljhandlere etter måter å få tilgang til markeder på andre kontinenter (enten med fysiske butikker eller med online ekspansjon), samt å få inn varer fra hele verden. Nøkkelutfordringer inkluderer lengden og kompleksiteten i forsyningskjedene, som blir dyrere enn nødvendig på grunn av dårlig synlighet og mindre produkter. Som en høyst effektiv global forsyningskjedepartner, kan DHL gi bedrifter i ekspansjonsfasen den geografiske rekkevidden de behøver. At vi har mulighet til å gjøre dette skyldes vår erfaring og dybdekunnskap om lokale forhold, sammen med omfattende kapasitet og ressurser, over hele verden. Når det kommer til synlighet og sikkerhet over lange avstander, kan vi hjelpe ved å benytte teknologi som GPS-sporing og RFID i så stor utstrekning som mulig.

Maksimerer bærekraftighet

Dagens stadig mer miljøbevisste forbrukere ønsker at produktene de kjøper skal være grønnere, etisk anskaffet og rimelige. De ønsker også at de skal lagres og håndteres uten unødvendig emballasje eller annet avfall, og at de skal leveres med transport som forårsaker minst mulig forurensing. DHL har apparatet til å møte disse kravene. Våre delte lokasjoner, miljøvennlige kjøretøy og programmer for ruteoptimalisering reduserer drivstoffbruken og klimagassutslippene, og reduserer dermed både kostnader og miljøfotavtrykk.

Tilgang til markeder i vekst

Veksten av detaljhandel i vekstmarkeder, i stor grad forårsaket av det økende konsumet til en stadig større middelklasse, får selskaper til å etablere seg i nye regioner. Samtidig får presset på pris og marginer i industrialiserte land detaljhandlere til å effektivisere lagerbeholdningen, kutte transportkostnader og handle inn varer til lavere pris fra hele verden. Med global rekkevidde, store ressurser og kapasitet, erfaring og dybdekunnskap om lokale forhold, samt kostnadseffektive løsninger, er DHL den ideelle forsyningskjedepartneren for alle selskaper i detaljhandelen som ønsker å utvide til nye markeder.

Insights - detaljhandelen

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

    Ta kontakt og hold deg oppdatert

    For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: