Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

ENERGI OG KJEMIKALIER

Gir kraft til forsyningskjeden din

Energi- og kjemikaliebransjen er alltid dynamisk og endrer seg nå raskere enn noensinne i takt med at etterspørselen fortsetter å stige, spesielt i markeder med høy vekst som Kina og India, og konkurransen øker fra nye produsentland.

Drifts- og verdikjeder blir stadig større, mer sammensatte og mer internasjonale, mens stadig strengere helse-, trygghets-, sikkerhets- og miljøstandarder gir nye utfordringer.

Du trenger integrerte forsyningskjedeløsninger for å forenkle det kompliserte, benytte ressursene dine best mulig, øke effektiviteten, kutte kostnader og øke produktiviteten.

Bransjeekspertise om energi og kjemikalier

Lær mer om Olje og gass oppstrøms

Avsidesliggende, vanskelige omgivelser, stor infrastruktur og sammensatte forsyningskjeder utgjør en kostbar utfordring. Med vår globale tilstedeværelse, kan DHL forbedre effektiviteten ved hvert anlegg og i hvert steg av prosessen din. Tjenester inkluderer flytting av rigger og håndtering av leverandører.

Lær mer om Olje og gass nedstrøms

I møte med utfordringer om å øke produksjonen mens produksjonskostnadene reduseres, ivareta sikkerheten og beskytte miljøet, kan selskaper henvende seg til DHL for å forvisse seg om at alt de behøver vil bli levert effektivt. Dette inkluderer materiell til bygging, vedlikehold, reparasjon og drift av anlegg.

Lær mer om Gruvedrift

I møte med varierende økonomiske forhold og press om å maksimere produksjon og profitt, må gruvedriftselskaper konsolidere verdikjedene sine, så ressursene blir utnyttet fullt ut. Forbedret tilgjengelighet av materialer gir høyere driftstid for ressurser og utstyr, hvilket resulterer i økt produktivitet.

Lær mer om Kraft og strøm

Utbedringer infrastruktur, nye kraftverk og optimal utnyttelse av eksisterende anlegg er bare noen av de tingene DHL kan hjelpe deg med gjennom effektiv forsyningskjedehåndtering. I en tidsalder med smartmålere, smartnettverk og levering til kunder i et stort område, DHL hjelper med å optimalisere ingeniøreffektiviteten.

Lær mer om Kjemikalier og petrokjemikalier

Når sikkerhets- og miljøreguleringene er strenge, kan høye driftskostnader reduseres ved å strømlinjeforme forsyningskjeden fra start til slutt. Bygging, vedlikehold, reparasjon og drift drar alle nytte av DHL-effektivitet. Andre tjenester som gir merverdi er pakking av ferdige produkter, i tillegg til lagring, håndtering og distribusjon.

Våre energi- og kjemikalieløsninger

Velg din løsning
Velg en transportløsning
Velg en lagerløsning
Velg en løsning for Management Services
Velg en integrert løsning
Velg en tilleggstjeneste

DHL Managed Transport & Brokerage

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Inbound Transport Operations

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Outbound Transport Operations

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Warehousing

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Real Estate Solutions

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Logistics Consulting

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Procurement Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Recall Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Lead Logistics Partner

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Inbound to Manufacturing

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Service Logistics

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Envirosolutions

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Packaging Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL In-plant Logistics

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Pre-sales Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Fulfillment

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Business Support Center

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.


DHL i energi og kjemikalier: Hurtigfakta

  • 105 steder på verdensbasis
  • Over 25 års erfaring
  • Dybdekunnskap om lokale markeder
  • Samarbeider med mer enn 120 selskaper
  • 39% vekst i globale energibehov anslått innen 2030
  • Fornybar energi anslått til å øke fra 13 til 18% innen 2035
  • Andelen fossilt drivstoff beregnet til å falle fra 81 til 75% innen 2035

Insights - energi og kjemikalier

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

Ta kontakt og hold deg oppdatert

For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: