Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VÅR FAGKUNNSKAP OM ENERGI OG KJEMIKALIER

Gi energi til verdikjeden din

I det sykliske energi- og kjemikaliemarkedet, som blir påvirket av politiske avgjørelser og krever sikkerhet, har DHL fagkunnskap om forsyningskjeden, kapasitet og effektivitet til å holde driften din i gang.

 • Opp- og nedgangen i oljepriser skyldes markedets sykluser. I nedgangstider øker antallet konkurser blant energiselskaper, mens antallet oljerigger og investeringer går ned. I slike tider er det et sterkt fokus på kostnadsreduksjon og -kontroll. DHLs innovative, revolusjonerende tilnærming fyller dette behovet, ved å endre fokus fra "reaktiv" til "proaktiv" med våre helintegrerte verdikjedeløsninger. Miljørådgivning, KPI-håndtering og verdikjedesynlighet er bare noen av områdene hvor vi kan bidra med dokumenterte tiltak for bransjen.

 • Dagens marked blir styrt av geopolitiske krefter, inkludert et marked oversvømt av nasjonale oljeselskaper (NOC-er) i omsetningsavhengige land som Russland, Iran og Venezuela. I dette miljøet har kostnadskontroll og forbedret drift blitt helt avgjørende for å ivareta lønnsomheten. Med vår kultur for kontinuerlige forbedringer, effektive administrasjonsprinsipper og fokus på best mulig drift, kan DHL løse disse utfordringene. Innenfor kostnadseffektivt vedlikehold, tilbyr vi "time on tool"-forbedringer gjennom bedre synlighet i verdikjeden, sammensatt av arbeidsordre og materiellevering til brukerstedet.

 • I takt med at etterspørselen etter sikker drift øker i energisektoren, har retningslinjer for HMS (helse, miljø og sikkerhet) og overholdelse av dette er blitt en nødvendighet for tjenesteleverandører i verdikjeden. Mange selskaper forventer at dette blir innlemmet i hver prosess. DHL har et godt forsprang på dette området, takket være vår etablerte sikkerhetskultur og påvist ytelse til sikkerhetsprogrammene våre. I et stadig mer globalisert marked, er det en stor fordel å ha evne til å forbedre prosesseffektivitet og sikre effektive leverandørtjenester.

Olje og gass: Upstream og Downstream

Med vår globale tilstedeværelse og fagkunnskap om verdikjeden fra start til slutt, har DHL det som kreves for å støtte verdikjeder fra start til slutt i olje- og gassindustrien, uansett hvor avsidesliggende anlegget er eller hvor langt og komplisert prosjektet er.

 • Lang ledetid fra undersøkelse til drift, prosessering og distribusjon byr på en rekke utfordringer. DHL er med deg på hvert steg i prosessen, med verdikjedeløsninger som tar for seg alle deler av utviklingen. Tjenestene våre inkluderer rådgivning om «green-field» og «brown-field», prosjekt og klargjøringsstøtte, samt administrasjon av materiell til rutinevedlikehold.

 • Nå som den "enkle" oljen har blitt funnet, fører nye undersøkelser til at selskaper finner veien til mer avsidesliggende områder på land og til større dybder i havet. Med drift i mer enn 200 land, tilbyr DHL en støtte som har nødvendig størrelse og omfang for å dekke ethvert geografisk område. Våre program for å rekruttere og beholde personell i de mer avsidesliggende områder, sammen med fokus på kontinuerlig forbedring gir ekstra tro på mulighetene våre.

 • Syklusen i naturen til oljeprisen har blitt ledsaget av et globalt skifte til PVC- og PE-produksjon på grunn av billigere råvarer, som skaper overlapping i markedene for energi og polymer. Samtidig blir anlegg utvidet for å få på plass ekstra online kapasitet DHL har svart på dette ved å øke pakkekapasiteten i nøkkelregioner og tilby merverditjenester for å møte spesialiserte behov. Kapasiteten vår på tung transport og lektere, som reduserer transportkostnader, er spesifikke eksempler på den støtten vi kan tilby.

Gruvedrift

Med svingende råvarepriser, avsidesliggende drift og krav til profitt som bakteppe, tilbyr DHL en blanding av fagkunnskap og innovative løsninger for å maksimere effektivitet gjennom hele verdikjeden.

 • Svingninger i råvarepriser har gitt et økt fokus på kontantflyt, reduksjon av gjeld, samt å finne innovative løsninger for å oppnå besparelser. Som et svar på dette, tilbyr DHL en lang rekke nyvinninger og besparelser innen områder som lagerfinansiering, utforming og håndtering av integrerte verdikjeder, teknologiske tilnærminger og miljøvennlige initiativer.

 • Gruveselskaper har stadig mer drift i geografisk avsidesliggende områder, og møter utfordringer og store problemer med å skaffe arbeidskraft. Avstand er ikke et problem for DHL, takket være vår globale rekkevidde, fokus på lokal dybdekunnskap og en substansiell tilstedeværelse i alle deler av verden. Programmene våre for å rekruttere og beholde ansatte har dokumentert virkning i avsidesliggende områder, og kapasiteten vår blir understreket av vår meget erfarne arbeidsstyrke.

 • Gruvedriftselskaper gjør god drift til en topprioritet, med et økende fokus på kostnadskontroll og produksjonseffektivisering. For DHL er kontinuerlig utvikling, effektiv administrasjon og god drift avgjørende for vår organisasjonskultur. Når det kommer til kostnadseffektivt vedlikeholdsarbeid, oppnår vi f.eks."time to tool"-forbedringer takket være forbedret synlighet og pålitelighet i verdikjeden, ferdigstilling av arbeidsordre og levering av materialer til brukerstedet.

Strøm og infrastruktur

I et komplisert marked med like kompliserte reguleringer, tilbyr DHL en rekke verdikjedetjenester som tilpasser seg endring, forbedrer produktivitet og reduserer kostnader for å bidra til å møte behovet for bedre infrastruktur og bærekraft.

 • I møte med hyppige problemer med utdatert og utilstrekkelig infrastruktur, trenger energi- og infrastrukturselskaper sterk logistikk- og transportstøtte både til bygging av nye anlegg og til vedlikehold av utstyr. I hvert tilfelle har DHL den kapasitet som er nødvendig for å forbedre effektiviteten i verdikjeden og lette det økonomiske trykket ved å redusere utgifter til kapitalkrevende varer. For å holde igang den kontinuerlige driften til strøm- og infrastrukturselskaper, tilbyr DHL løsninger som vedlikeholds-, reparasjons- og driftstjenester (MRO) som sikrer planlagt og optimalisert tilgjengelighet av deler og verktøy uansett hvor ingeniørene behøver dem.

 • Mens behovet for energi fortsetter å øke, øker også kravet om renere og mer bærekraftig strømproduksjon. Som et svar på dette, fokuserer myndigheter i økende grad på å utforske fornybare og alternative energikilder. I et marked i rask endring, og som på mange måter er uforutsigbart, gjør DHL det mulig å utforme, håndtere og støtte smidige verdikjeder som tilpasser seg nye situasjoner raskt og fortsetter å maksimere kostnadseffektiviteten. Erfaringene våre stammer fra kapitalprosjektlogistikk og transporttjenester til utvikling av anlegg for produksjon av alternativ energi, som sol-, vind- og vannkraftverk.

Kjemikalier

DHLs bidrag til kjemikalieselskaper ligger hovedsaklig i vår utforming av effektive, strømlinjeformede, integrerte verdikjeder, så vel som våre merverditjenester som sørger for overholdelse av regelverk og produktkvalitetskrav.

 • Miljøreguleringene som møter dem som lagrer og frakter farlig materiale blir stadig strengere, og antallet og kompleksiteten øker også. I tillegg til å overholde både internasjonale og nasjonale lovverk, må aktører møte bransjekravene for hygiene og kvalitet til høyverdiproduktene de håndterer. For DHL har solid HMS-ytelse (helse, miljø og sikkerhet) og kvalitetskontroll blitt en naturlig del av driften, gjennom utvikling av en kultur som fremmer proaktiv sikkerhet og kontinuerlig forbedring. Som et resultat av dette drar kundene fordel av strenge løsningsspesifikasjoner og en rekke spesialiserte merverditjenester som hindrer feil og forurensning i kjemikaliene som blir levert.

 • Sammenslåing og oppkjøpsaktivitet er vanlig i kjemikaliendustrien og kan føre til mye uro eller, hvis det blir gjort riktig, gi bedre forretningsstyrke og effektivitet. Når det kommer til å rasjonalisere produksjon og levering, handler noen av de viktigste avgjørelsene man må ta om den nye formen til det sammenslåtte nettverket, hva som kan kombineres, hvordan man håndterer mange verdikjeder og hvor man skal rette oppmerksomheten. DHL svarer på alle disse utfordringene ved å analysere nettverk og utforme optimaliserte, responsive verdikjeder hvor pakking, lagring, håndtering og distribusjon av det ferdige produktet er helintegrert. Denne integrasjonen gir økt fleksibilitet, forbedrer servicenivåene, reduserer kostnader og gir raskere levering til markedet.

Insights - energi og kjemikalier

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

  Ta kontakt og hold deg oppdatert

  For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: