Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VÅR FAGKUNNSKAP OM FORBRUKERE

Møter forbrukerbehov

Dagens forbrukere forventer at et bredt spekter av produkter skal være konstant tilgjengelig både i butikker og på nett, akkurat når de ønsker og til riktig pris. DHL gjør dette mulig ved hjelp av tjenester som maksimerer effektiviteten, smidigheten og bærekraften til globale verdikjeder.

 • Forbrukerrettede selskaper ønsker alltid å fjerne kostnader fra verdikjedene sine. Målene deres er som regel å gjøre mer med mindre, gjøre driften sin mindre kapitalkrevende og øke nettverksfleksibiliteten for å møte stadig endrede markedsbehov. DHL hjelper selskaper med å nå disse målene med automatiserte løsninger som øker produksjon, og systemer for håndtering av arbeidskraft (LMS) som senker utgiftene til ansatte. Vi tilbyr også markedsledende kapasitet og erfaring i utforming av nettverk.

 • Press fra myndigheter og forbrukere for økt bærekraft har ført til økt etterspørsel etter mer miljøvennlige produkter som er lett tilgjengelige, pakket inn på en bærekraftig måte og transportert på den mest miljøvennlige måten. Dette betyr at selskaper med forbruksvarer nå må se på ikke bare den finansielle, men også den miljømessige kostnaden til verdikjedene sine. DHL er utstyrt med systemer og prosesser for overvåkning, sporing og reduksjon av utslipp fra start til slutt. Miljøløsningene våre, sammen med delte lager- og transportressurser, er utformet for å redusere driftskostnader, i tillegg til reduksjon i utslipp av fossilgasser og avfall.

 • Stigende priser for drivstoff og råmaterialer bidrar til utgiftene til forbruksvarer ved å gjøre produksjon og transport dyrere. DHL møter disse økningene med økt effektivitet i verdikjeden. En av våre viktigste tilnærminger er å koordinere horisontalt samarbeid mellom partnere, spesielt innen transport. Ved å hjelpe selskaper med å samkjøre logistikkaktiviteten, dele kjøretøyer og lagerkapasitet, forbedrer vi ressursbruken og reduserer både kostnader og utslipp av drivhusgasser.

Bestandige artikler for forbrukere

Det finnes DHL Supply Chain-løsninger for alle typer forbruksvarer for å hjelpe selskaper med å utvide sin globale rekkevidde og maksimere kostnadseffektivitet.

 • Veksten i salg på Internett og distribusjon direkte til kunden har skapt et vell av kanaler, med resulterende innvirkning på kostnadene for å betjene og et behov for tilpasning av handelen. DHL kan møte denne utfordringen med fleksibel kapasitet og kostnadsstruktur. For eksempel tilbyr transporttjenestene våre dedikerte og delte lokasjoner og en mengde alternativer for veitransport. Vi kan også forbedre kostnadseffektiviteten med våre omfattende pakketjenester, som dekker alt fra utforming til levering, og vi kan samlokalisere disse med ditt distribusjonssenter. På denne måten reduserer vi ledetider betydelig, fra mottak av innkommende varer til butikkhyllen. 

 • For å oppnå ønsket størrelse og effektivisering, og for å møte den stadig økende etterspørselen fra nye forbrukere i framvoksende markeder, blir leveringsløsningene mer globale. Med våre globale nettverk og vår rekkevidde har DHL en ideell posisjon til å håndtere endring gjennom hele verdikjeden som en ledende logistikkleverandør. I tillegg sørger vi for den samme graden av driftskompetanse og standardisering, så vel som prosesser for kvalitetshåndtering, i alle deler av kjeden. Uansett om anlegget er nært eller langt fra land, kan vi bidra til å drive det sikkert, effektivt og produktivt gjennom en rekke tjenester i anlegget. Fagkunnskapen vår om "right-shoring", å finne den ideelle balansen mellom drift nær land og offshore, gjør det mulig for leverandører av forbruksvarer å utvide sin globale rekkevidde på den mest lønnsomme måten.

Fast Moving Consumer Goods

Stadig mer kravstore forbrukere og kompliserte distribusjonskanaler er en oppskrift på høye utgifter, som DHL motvirker med forbedringer i effektiviteten.

 • Dagens strategi for distribusjon i flere kanaler møter kundekrav om rask bestilling og levering av produkter. For å maksimere fordelene, kan selskaper med forbruksvarer henvende seg til DHL og våre integrerte håndteringstjenester for verdikjeder fra start til slutt. Med større synlighet og kontroll, er vi i stand til å tette luken mellom salgsplanlegging og driftsprosesser, forbedre fremtidsprognoser og strømlinjeforme lagerbeholdningen. Støtteløsningene våre inkluderer campus-løsninger, hvor vi driver et eget lager og legger til rette for at kunder kan dele plassen, og integrering av primær- og sekundæremballering for å gi merverdi til detaljhandleren og forbrukeren.

 • Forbrukere forventer å motta alt de ønsker og behøver fra lokale butikker og på nett, hvor enn de måtte ønske, til en overkommelig pris. DHL tilbyr en rekke løsninger som gir selskaper med forbruksvarer den hastighet og effektivitet de behøver for å møte etterspørselen. Et viktig element i tilnærmingen vår er kryssdokking, som minimerer lagerbeholdningen, og dermed også kostnaden, ved å flytte materiell direkte fra inngående til utgående kjøretøy. Dette reduserer lagerkostnadene og reduserer leveringstider. Å outsource driften av kryssdokking til DHL innbærer også å få full nytte av våre avanserte lager- og transportsystemer, som gir ytterligere effektivitet.

Varer med begrenset holdbarhet

Du kan stole på at DHL benytter sin kompetanse til å beskytte produkter, redusere driftskostnader og overholde miljøforpliktelser.

 • Behovet for effektiv transport og å effektivt beskytte varer mot varme blir stadig større. Man bør tenke spesielt på at hylletiden bør maksimeres ved å levere produktene raskt og i god forfatning. DHL oppfyller disse behovene med smarte logistikkløsninger og den nyeste teknologien innen kjølelagring og -transport. Vi er fullt utstyrt til å håndtere fryst, kjølt og romtemperert last.

 • I tillegg fører krav fra forbrukerne om miljøbeskyttelse til at selskaper blir pålagt krav fra myndighetene om å møte krav til bærekraftighet. Miljøløsninger er et nøkkelelement i svaret fra DHL. Vi utformer og håndterer resirkuleringsløsninger fra start til slutt, integrert med etablert logistikkflyt, for å redusere både kostnader og miljøpåvirkning. Vår håndtering av leverandører og data sørger spesielt for at lokale og andre reguleringer blir overholdt på en effektiv, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

 • I tillegg til å beskytte maten fra forråtnelse og feilhåndtering, er det et økende behov for å spesifisere hva den inneholder, inkludert spesifikasjoner om bruk av GMO-bestanddeler (genetisk modifisert organisme). Disse hensynene er spesielt viktige når mat blir eksportert. Hvert land har sine egne reguleringer for hva som anses å være GMO, hvilken informasjon som må oppgis (f.eks. ingredienser og kaloriinnhold) og på hvilket språk. I tillegg til å levere god sikkerhet, tilbyr DHL tilpasset emballering og merking for å oppfylle behovene i hvert eksportmarked.

Insights - forbrukere

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

  Ta kontakt og hold deg oppdatert

  For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: