FAGKUNNSKAP OM UTVIKLING OG PRODUKSJON

Bygger forsyningskjeder for global suksess

I et marked med høy konkurranse, leverer DHL fagkunnskap og muligheter som er nødvendig for å drive på en god måte i alle regioner, gjennom lokalt nærvær, smidige forsyningskjeder og kostnadseffektive logistikktjenester.

Regionaliserer forsyningskjede

Rask vekst og dynamisk endring i voksende markeder, har medført til en rekke mektige hjemmebaserte aktører i markedet, som er i stand til å selge til konkurransedyktige priser i utlandet. Selskaper som eksporterer fra erfarne, utviklede land strever ofte med å oppnå ledetidene, kostnadseffektiviseringen og fleksibiliteten som er nødvendig for å konkurrere med disse nye aktørene. Som et svar på disse utfordringene bygger selskaper regionale forsyningskjeder, som er integrert i et globalt produksjonsnettverk og som drar nytte av lokal tilstedeværelse og benytter lokal kompetanse. I et komplekst, globalisert marked i rask endring, må disse verdikjedene utformes for smidighet, synlighet og holdbarhet. Den dokumenterte kapasiteten og globale rekkevidden til DHL er viktig for å hjelpe til med å strømlinjeforme forsyningen av materialer og komponenter. Våre på vei til produksjon-tjenester (I2M), for eksempel tilpasning til konstant skiftende etterspørsel; tilpasning av vår leverandørpark så nær produksjonen som mulig.

Konkurrerer på kostnad og service

Konkurransen, spesielt fra nye aktører i framvoksende markeder, har blitt intens. Mange av de nye aktørene kan tilby innovative løsninger til lavere pris. I tillegg har det funnet sted et skifte fra en produktsentrert modell til en servicefokusert modell, hvor brukstiden til ressursene er hovedfokus. DHL kan hjelpe til med å forbedre kostnadseffektiviteten gjennom vedlikeholds-, reparasjons-, og driftløsningene (MRO) våre, som forhindrer nedetid på anlegget. Vår omfattende MRO-erfaring hjelper deg med å håndtere tilgjengeligheten av nødvendige deler for reparasjon, og reduserer samtidig behovet for lagerbeholdning på stedet til et minimum.

Opprettholder levetiden til utstyret

Å forlenge levetiden til anlegg og utstyr i feltet maksimerer avkastningen på investeringen for eieren og skaper lønnsomme muligheter for ettersalg for de som vedlikeholder utstyret. DHL har stor erfaring med å ivareta levetiden til utstyr med en variert ettermarkedsstøtte. Gjennom reservedelsløsningene til logistikktjenestene våre og skreddersydde distribusjonssentre, kan vi hjelpe med lageroptimalisering og tilby same-day-levering, over natten eller neste dag.

Insights - utvikling og produksjon

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

Ta kontakt og hold deg oppdatert

For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: