Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

FAGKUNNSKAP OM UTVIKLING OG PRODUKSJON

Bygger forsyningskjeder for global suksess

I et marked med høy konkurranse, leverer DHL fagkunnskap og muligheter som er nødvendig for å drive på en god måte i alle regioner, gjennom lokalt nærvær, smidige forsyningskjeder og kostnadseffektive logistikktjenester.

Regionaliserer forsyningskjede

Rask vekst og dynamisk endring i voksende markeder, har medført til en rekke mektige hjemmebaserte aktører i markedet, som er i stand til å selge til konkurransedyktige priser i utlandet. Selskaper som eksporterer fra erfarne, utviklede land strever ofte med å oppnå ledetidene, kostnadseffektiviseringen og fleksibiliteten som er nødvendig for å konkurrere med disse nye aktørene. Som et svar på disse utfordringene bygger selskaper regionale forsyningskjeder, som er integrert i et globalt produksjonsnettverk og som drar nytte av lokal tilstedeværelse og benytter lokal kompetanse. I et komplekst, globalisert marked i rask endring, må disse verdikjedene utformes for smidighet, synlighet og holdbarhet. Den dokumenterte kapasiteten og globale rekkevidden til DHL er viktig for å hjelpe til med å strømlinjeforme forsyningen av materialer og komponenter. Våre på vei til produksjon-tjenester (I2M), for eksempel tilpasning til konstant skiftende etterspørsel; tilpasning av vår leverandørpark så nær produksjonen som mulig.

Konkurrerer på kostnad og service

Konkurransen, spesielt fra nye aktører i framvoksende markeder, har blitt intens. Mange av de nye aktørene kan tilby innovative løsninger til lavere pris. I tillegg har det funnet sted et skifte fra en produktsentrert modell til en servicefokusert modell, hvor brukstiden til ressursene er hovedfokus. DHL kan hjelpe til med å forbedre kostnadseffektiviteten gjennom vedlikeholds-, reparasjons-, og driftløsningene (MRO) våre, som forhindrer nedetid på anlegget. Vår omfattende MRO-erfaring hjelper deg med å håndtere tilgjengeligheten av nødvendige deler for reparasjon, og reduserer samtidig behovet for lagerbeholdning på stedet til et minimum.

Opprettholder levetiden til utstyret

Å forlenge levetiden til anlegg og utstyr i feltet maksimerer avkastningen på investeringen for eieren og skaper lønnsomme muligheter for ettersalg for de som vedlikeholder utstyret. DHL har stor erfaring med å ivareta levetiden til utstyr med en variert ettermarkedsstøtte. Gjennom reservedelsløsningene til logistikktjenestene våre og skreddersydde distribusjonssentre, kan vi hjelpe med lageroptimalisering og tilby same-day-levering, over natten eller neste dag.

Insights - utvikling og produksjon

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

    Ta kontakt og hold deg oppdatert

    For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: