Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VÅR FAGKUNNSKAP OM TEKNOLOGI

Flytter grensene til teknologien

I denne meget dynamiske bransjen, kontinuerlig omformet av ny teknologi som gjør endringene raske, forsøker DHL å tilby løsninger fra øverste hylle, og møte bransjens spesifikke verdikjedeutfordringer.

 • Dagens selskaper må tilpasse seg, ikke bare til hurtig innovasjon og korte produksjonssykluser, men også til voksende markeder, lavmargin-produkter og endrede kjøpsmønstre hos kunder. DHL møter utfordringen med innovative, fleksible og smidige forsyningskjedemodeller, som kan håndtere varierende volum, varierende produksjonssykluser og behov for distribusjon i mange kanaler. Utsettelse, e-forberedelse, siste kilometer levering og tekniske tjenester er bare noen av nøkkelelementene. Kunder drar også nytte av vår delte infrastruktur, fleksible forretningsmodeller og lokale fagkunnskap gjennom vår globale rekkevidde og tilgang til markeder i vekst.

 • Lavere produktpriser og markedskonsolidering er resultatet av sterkere konkurranse. I denne nye hverdagen, hvor opplevelsen til kunden har blitt like viktig som produktets egenskaper, kan vi hjelpe selskaper med å holde seg kundefokuserte, samtidig som de optimaliserer kostnader og ressurseffektivitet. De som outsourcer jobben til DHL drar nytte av programmene våre, som er best i klassen og i kontinuerlig utvikling, og våre integrerte verdikjedeløsninger. I hele syklusen fra før salg til ettermarked, har vi kunden i fokus, og gjennom strategisk samarbeid, holder vi oss i forkant av nyvinningene.

 • Økninger i regionalt konsentrert produksjon, kombinert med lokale reguleringer, bidrar til komplektisteten og svingningene i det globale markedet. Vi svarer ved å utvikle pålitelige og sterke verdikjeder med global dekning og god overholdelse av regelverk, med utgangspunkt i å bedømme, forenkle og håndtere en lang rekke utfordringer. Som en enkelt global partner kan vi tilby deg synlighet i verdikjeden fra start til slutt, integrerte løsninger og fagkunnskap om hvordan du kan overholde regelverk og fortolling, inkludert vårt spesialiserte risikohåndteringsverktøy: DHL Resilience360.

Personlige enheter

DHL møter behovet for effektive og dynamiske verdikjeder i dette kundefokuserte segmentet med høy konkurranse, med våre integrerte løsninger, hvor enkel bruk, smidighet og synlighet gir kundeopplevelser som er best i klassen, mens totalkostnaden for eierskapet blir redusert.

 • Stadig kortere levetid for produkter som datamaskiner, nettbrett, mobilenheter og forbrukerelektronikk generelt, krever distribusjonsmodeller med bedre fleksibilitet. DHL kan tilby en rekke forskjellige modeller og tjenestenivåer, inkludert dedikert og delt lager, for å tilpasse seg til hvilken som helst syklus. Vi lager en integrert verdikjede fra start til slutt, som dekker fysisk, finansiell og informasjonsflyt.

 • Et stadig mer overfylt marked for personlige enheter har ført til at produktene blir lav-margin og med en intens konkurranse på pris. Selskaper forsøker å få en del av potensielle vekstmarkeder og produktsegmenter. I samarbeid med deg, kan DHL sette opp forretningsmodeller og forskjellige muligheter for delt infrastruktur. Vi gjennomgår alternative verdikjedevalg, og prosessene våre gir kontinuerlig forbedring av kostnadsstrukturen. 

 • Økende etterspørsel fra en voksende middelklasse med høyere inntekt fortsetter å gi muligheter for vekst globalt. DHL er istand til å utforme verdikjedestrategier for å komme inn på et marked, som sikrer skalerbarhet, overholdelse av regelverk og tilgang til målrettede segmenter. Vi har kapasiteten og erfaringen som er nødvendig for å utvikle og forbedre en lang rekke tilnærminger, inkludert distribusjon og retur i handel i mange kanaler. Alt drar nytte av fleksible servicenivå, synlighet fra start til slutt og global dekning.

Infrastruktur

Dette meget krevende segmentet som er utstyr- og tjenestedrevet tilbyr teknologiinfrastruktur for tilkobling av enheter, lagring og datakapasitet, så vel som IT-støttede forretningsprosesser. Vi møter disse kravene med smidige løsninger fra start til slutt, med en rekke tjenester for ettermarkedet.

 • Økende behov for data og sammenkobling driver etterspørselen for større server- og lagringskapasitet, så vel som raskere nettverkssystemer. Datasenterkonsolidering og virtualisering er nøklene til å forbedre IT-effektiviteten, mens nye standarder som 4G og LTE forårsaker økte investeringer i kommunikasjonsteknologi globalt. Som et svar på dette har DHL skapt start-til-slutt-løsninger som benytter konsoliderte datasentre, og tilbyr tjenester for å sikre sømløs installerings- og vedlikeholdsstøtte av kostbart utstyr involvert. Våre fleksible ettermarkeds- og logistikktjenester tilbyr en rekke tjenestenivåer, inkludert to-timers-levering eller levering neste dag, samt prosesser for gjenvinning av verdifullt utstyr i samsvar med lokale reguleringer.

 • Mens det fremdeles er avgjørende med nyskapning innen maskinvare, risikerer de som bare "leverer esker" at produktene deres blir lav-margin. Mange flytter fokuset sitt mot utvikling av programvare og nye servicemodeller. DHL hjelper selskaper med å utvide produktporteføljen sin i retning av å tilby servicebaserte løsninger, for å styrke sin posisjon i markedet og unngå at produktene deres blir lav-margin. Vi oppnår dette i stor grad ved å skape helintegrerte, fleksible og responsiv verdikjeder som støtter utvidelse av service. Noen eksempler er lagerfinansiering eller ettermarkedstjenester, som reparasjon, retur og servicelogistikk.

Halvledere

Den kompliserte dynamikken i markedet for halvledere, verdikjeder og produksjonsprosesser, såvel som behovet for å møte høye kvalitetskrav og kontrollere kostnader, blir adressert av DHL ved hjelp av forenkling og forbedret synlighet.

 • Selv om de fremdeles hovedsakelig brukes i kommunikasjon og datamaskiner, åpner vekstområder seg for halvledere i vertikale industrier, som for eksempel auto-mobility og industri. DHL påser nødvendig kvalitet av disse kostbare komponentene gjennom hele verdikjeden, ved å benytte et "ingen feil"-tankesett, basert på kontinuerlige forbedringer og utmerket synlighet.  Selv om de fremdeles hovedsakelig brukes i kommunikasjon og datamaskiner, åpner vekstområder seg for halvledere i vertikale bransjer, for eksempel produksjon av auto-mobility.

 • Halvledersegmentet kjennetegnes ved intensiv forskning og utvikling, kostbart produksjonsutstyr, produksjonsprosesser i flere steg og syklus forretningsutvikling. Man ser også en helt ny vekst i sammenslåinger og oppkjøp, såvel som markedskonsolideringer. DHL utformer fleksible verdikjeder, som reagerer på vekst, tilpasser seg svingninger i etterspørsel og unngår forstyrrelser i kompliserte og kostbare produksjonsprosesser. Logistikkstøtten vår som er best i klassen gjør at avgjørende ledetider blir møtt, samtidig som den også oppfyller kravene til bestemte verdikjeder, som for eksempel temperaturkontroll og rent rom-tjenester.

 • Fremtidens teknologi gjennomgår lange perioder med utvikling og krever store investeringer i produksjonsprosessen. Produksjonen av halvledere med sine mange steg, resulterer i en verdikjede som er blant de mest kompliserte i noe marked. Fra forsyning av materialer, via wafer-fabrikasjon, montering og testing, til distribusjon, er DHL på plass for å forenkle forsyningskjeden på alle tenkelige måter. Spesielt viktige elementer i tjenesten vår inkluderer på vei til produksjon-levering (I2M), distribusjon av ferdige produkter og levering av synlighet fra start til slutt for kostbare gjenstander.

Insights - teknologi

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

  Ta kontakt og hold deg oppdatert

  For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: