Nawigacja i treść

Przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej


Rosnące wymagania branży e-commerce (szybsze dostawy, większa liczba SKU, skracanie czasu realizacji zamówień) w połączeniu z niedoborem zasobów ludzkich w różnych regionach i sektorach oznaczają, że szybkie wdrażanie technologii i innowacji w łańcuchu dostaw jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej.  W DHL Supply Chain opracowaliśmy program "Przyspieszonej cyfryzacji", aby wspierać i wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne na dużą skalę.

Innowacje
 • Zidentyfikuj przyszłe istotne procesy kluczowych technologii i zarządzaj nimi
 • Przekształcaj pomysły w koncepcje
 • Kryterium oceny oparte na dojrzałości technologicznej, celowości i wykonalności
Produktyzacja
 • Wspieraj cyfrowy rozwój technologii, aby stała się standardowym i skalowalnym produktem
 • Produktyzacja w 8-etapowym procesie
 • Przewodnik dotyczący wdrażania i stosowania technologii
Regionalne wdrożenie
 • Zmaksymalizuj zastosowanie we wszystkich operacjach i możliwościach biznesowych
 • Regionalne profilowanie w celu znalezienia operacji o największych potencjalnych korzyściach
 • Sprintowe podejście do wdrażania innowacji, zestawu narzędzi i procesów operacyjnych

Konkretne usługi i możliwości

Radar trendów

Badamy trendy społeczne, biznesowe i technologiczne, aby określić, które pomysły, zarówno w naszej organizacji, jak i poza nią, wykazują najbardziej obiecujący potencjał do przetestowania w ramach naszych operacji (PoC). Szukamy możliwości w następujących obszarach:

 • Magazynowanie
 • Transport
 • Zaplecze
Inkubacja

Jeśli nie możemy czegoś znaleźć na rynku, stworzymy to wspólnie. Założeniem inkubacji jest znalezienie sposobów wykorzystania wartości wewnętrznie opracowanych rozwiązań cyfrowych w celu zaprojektowania oraz zbudowania wydajnego i zrównoważonego modelu biznesowego. Ostatnie przykłady przyspieszonej cyfryzacji:

 • Cyfrowa produkcja – linia pakująca
Dzielenie się wiedzą

Po sfinalizowaniu i przygotowaniu rozwiązań regionalne zespoły wdrożeniowe rozpoczynają wdrażanie i skalują je do wielu operacji. Zespół zapewnia, aby każdy produkt w katalogu obejmował:

 • ocenę przydatności
 • aspekty dotyczące bezpieczeństwa & higieny pracy
 • instrukcję obsługi i nie tylko

Odkryj innowacje