Nawigacja i treść

Usprawnione podejmowanie decyzji dotyczących łańcucha dostaw 


Infrastruktura fizyczna jest optymalizowana z wykorzystaniem danych z naszych systemów zarządzania magazynem i transportem (WMS i TMS). Oparte na oprogramowaniu narzędzia optymalizacyjne są motorem napędowym zapewniającym, że zebrane dane można przekształcić w praktyczne informacje, które usprawniają podejmowanie decyzji.

Gromadzenie danych
  • Wiele źródeł – urządzenia, roboty, czujniki
  • Scentralizowane w WMS/TMS
Analiza algorytmiczna
  • Analiza danych w celu wyciągania wniosków
  • Cel optymalizacji zadań i zasobów
Podejmowanie decyzji w oparciu o dane
  • Optymalizacja tras
  • Najlepsze rozmieszczenie zapasów w magazynie
  • Określanie tras transportowych

Śledź i monitoruj zasoby za pomocą czujników (Internet rzeczy)


Wiedza o tym, gdzie w danym momencie znajduje się produkt w łańcuchu dostaw i w jakich jest warunkach, ma istotne znaczenie w wielu sektorach przemysłu. Na przykład kluczowe znaczenie ma pewność, że szczepionka pozostawała w odpowiedniej temperaturze w całym łańcuchu dostaw, jak również informacje o tym, kiedy dokładnie zostanie dostarczona.

Planowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane na dziś, jutro i kolejny rok


Dane prowadzą do spostrzeżeń i pozwalają na świadome podejmowanie decyzji. Dysponując informacjami na temat wszystkich pozycji w zamówieniu oraz wiedząc, ilu pracowników jest dostępnych i ile robotów jest aktywnych, można określić wielkość zasobów w celu ich najbardziej efektywnego wykorzystania. Plany oparte na danych mogą również bazować na czasie, zapewniając wykorzystanie odpowiedniej kombinacji zasobów w celu jak najszybszej realizacji zamówień.

Odkryj innowacje