Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Wybrany kraj  Polska
lub Wybierz inną lokalizację

NASZA FACHOWA WIEDZA Z BRANŻY ENERGII I CHEMIKALIÓW

Ożywianie Twojego łańcucha dostaw

Na rynku energetycznym i chemicznym, na którym panują cykliczne zmiany polityczne i który wymaga zapewnienia bezpieczeństwa, firma DHL dysponuje wiedzą, możliwościami i wydajnością w zakresie łańcucha dostaw, aby zapewnić Ci ciągłość działalności.

 • Obecne fluktuacje cen ropy są wynikiem cyklicznej natury tego rynku. Podczas spadków rośnie liczba bankructw wśród firm energetycznych oraz spada liczba szybów naftowych i wielkość inwestycji W takich czasach kładzie się duży nacisk na redukcję kosztów i kontrolę. Innowacyjne, transformacyjne taktyki firmy DHL stanowią odpowiedź na te potrzeby, zmieniając podejście z "reaktywnego" na "proaktywne" za pomocą w pełni zintegrowanych rozwiązań dotyczących łańcucha dostaw. Doradztwo związane z zagospodarowywaniem terenów zielonych, zarządzanie kluczowymi wskaźnikami efektywności, przejrzystość łańcucha dostaw – to tylko niektóre obszary, w których nasze możliwości zostały potwierdzone.

 • Dzisiejszy rynek jest kontrolowany przez siły geopolityczne, co obejmuje rynek zalewany przez krajowe koncerny naftowe w krajach zależnych od przychodów z tej branży, takich jak Rosja, Iran i Wenezuela. W tych warunkach kontrola kosztów i usprawnienia operacji to kluczowe aspekty zwiększania opłacalności. Dzięki naszej kulturze ciągłego doskonalenia, zasadom oszczędnego zarządzania i skoncentrowaniu się na doskonałości operacyjnej firma DHL może zaspokoić te potrzeby. Jeśli chodzi o ekonomiczną konserwację, możemy pomóc skrócić "czas potrzebny na serwisowanie" poprzez większą niezawodność i przejrzystość łańcucha dostaw oraz dostarczanie sprzętu i materiałów w miejsce użycia.

 • W przemyśle energetycznym pojawiają się coraz większe naciski na bezpieczeństwo, dlatego firmy świadczące usługi związane z łańcuchem dostaw muszą przestrzegać zasad HSSE (BHP, zabezpieczenia, środowisko) i przepisów zewnętrznych. Tak naprawdę wiele firm oczekuje integracji tych zasad we wszystkich procesach. DHL ma pod tym względem silną pozycję wyjściową dzięki naszej ugruntowanej kulturze bezpieczeństwa i sprawdzonej skuteczności naszych programów bezpieczeństwa. Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku główną zaletą jest zdolność do poprawy wydajności procesów i zapewnienia efektywnych usług dla dostawców.

Ropa naftowa i gaz ziemny – działania poszukiwawcze i działania związane z przetwarzaniem i dystrybucją

Dzięki swojej obecności na całym świecie i doświadczeniu w zakresie kompleksowych łańcuchów dostaw firma DHL jest w stanie zapewnić wsparcie dla kompleksowych łańcuchów dostaw dla przedsiębiorstw naftowych i gazowych – bez względu na to, jak odległa jest lokalizacja oraz jak długi i skomplikowany jest projekt.

 • Długi okres od poszukiwań do wydobycia, przetwarzania i dystrybucji wiąże się z wieloma wyzwaniami. DHL dotrzyma zawsze kroku, dostarczając rozwiązania związane z łańcuchem dostaw na każdym etapie prac. Przykładowe usługi: doradztwo dotyczące inwestycji na terenach niezabudowanych i zabudowanych, wsparcie projektu i zmian, zarządzanie materiałami na potrzeby rutynowej kontroli technicznej.

 • "Łatwe" do wydobycia zasoby ropy już odnaleziono, więc poszukiwania prowadzą firmy do coraz bardziej odległych regionów na lądzie i w głąb oceanu. Działamy w ponad 200 krajach i zapewniamy środki potrzebne do tego, aby dotrzeć w dowolne miejsce na ziemi. Nasze sprawdzone programy rekrutacji i zatrzymywania pracowników w odległych obszarach, w połączeniu z koncentracją na ciągłym doskonaleniu, dają nam dodatkową pewność co do naszych możliwości.

 • Cyklicznemu charakterowi cen ropy towarzyszy globalna zmiana w produkcji PCW i PE spowodowana tańszymi surowcami, co powoduje nakładanie się rynku energii i polimerów. Jednocześnie firmy rozbudowują zakłady, aby osiągnąć większą moc wytwórczą. W odpowiedzi na taki stan rzeczy firma DHL zwiększa w kluczowych regionach możliwości związane z pakowaniem i oferuje usługi o wartości dodanej. Konkretne przykłady usług, które obniżają koszty transportu, to transport ciężki i przy użyciu barek.

Przemysł wydobywczy

Obecnie ceny towarów wahają się, a firmy muszą działać w odległych zakątkach świata i mocno się starać, aby osiągnąć zysk. W takiej sytuacji DHL oferuje wiedzę fachową i innowacyjne rozwiązania, które pozwolą osiągnąć maksymalną efektywność w całym łańcuchu dostaw.

 • Cykliczne wahania cen towarów niosą ze sobą większe zainteresowanie przepływem pieniędzy, zmniejszaniem poziomu zobowiązań i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie oszczędności. W odpowiedzi DHL oferuje szereg innowacji i rozwiązań w zakresie wydajności w takich obszarach jak finansowanie zapasów, tworzenie zintegrowanego łańcucha dostaw i zarządzanie nim, podejścia technologiczne oraz inicjatywy ekologiczne.

 • Firmy wydobywcze muszą pracować w coraz bardziej odległych zakątkach. Taka sytuacja rodzi problemy związane z dystansem i pozyskiwaniem siły roboczej. Odległość nie stanowi żadnego problemu dla firmy DHL dzięki naszemu globalnemu zasięgowi, skupieniu się na głębokiej wiedzy lokalnej i znaczącej obecności we wszystkich częściach świata. Nasze programy rekrutacji i zatrzymywania pracowników sprawdzają się w odległych obszarach, a naze możliwości zostały potwierdzone dzięki naszym doświadczonym pracownikom.

 • Firmy wydobywcze stawiają na doskonałość operacyjną – coraz bardziej dbają o poziom kosztów i wydajność produkcji. Dla DHL ciągłe doskonalenie, oszczędne zarządzanie i doskonałość operacyjna stanowią podstawowe elementy kultury organizacji. Jeśli chodzi o ograniczanie kosztów konserwacji, możemy pomóc skrócić "czas potrzebny na serwisowanie" poprzez większą niezawodność i przejrzystość łańcucha dostaw oraz dostarczanie sprzętu i materiałów do miejsca użycia.

Energia elektryczna

Na skomplikowanym rynku, gdzie obowiązują równie złożone przepisy, DHL oferuje szereg usług w ramach łańcucha dostaw, które dostosowują się do zmian, zwiększają produktywność i redukują koszty, aby sprostać zapotrzebowaniu na lepszą infrastrukturę i bardziej zrównoważony rozwój.

 • Przedsiębiorstwa energetyczne i energetyczne, które często borykają się z problemem przestarzałej lub nieadekwatnej infrastruktury, potrzebują silnego wsparcia logistycznego i transportowego zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i podczas konserwacji istniejących urządzeń. W obu przypadkach firma DHL dysponuje potencjałem koniecznym do poprawy wydajności łańcucha dostaw oraz do odciążenia finansowego poprzez ograniczenie wydatków na środki trwałe. Aby utrzymać ciągłość produkcji w przedsiębiorstwach energetycznych i użyteczności publicznej, DHL oferuje rozwiązania takie jak konserwacja, naprawy i eksploatacja (MRO), które zapewniają zaplanowaną i zoptymalizowaną dostępność części i narzędzi wszędzie tam, gdzie inżynierowie ich potrzebują.

 • Stale rośnie zapotrzebowanie na energię, podobnie jak presja na czystsze i bardziej zrównoważone formy jej wytwarzania. W efekcie rządy w coraz większym stopniu koncentrują się na poszukiwaniu odnawialnych i innych alternatywnych źródeł energii. To dość zmienny i nieprzewidywalny rynek, na którym firma DHL oferuje możliwość projektowania elastycznych łańcuchów dostaw, które będą szybko dostosowywać się do nowych sytuacji i maksymalizować efektywność kosztową. Nasze doświadczenie obejmuje logistykę projektów inwestycyjnych i usługi transportowe dla rozwoju alternatywnych źródeł energii takich jak elektrownie słoneczne, wiatrowe i wodne.

Chemikalia

Wkład DHL w działalność przemysłu chemicznego polega w dużej mierze na projektowaniu wydajnych, usprawnionych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, jak również na świadczeniu usług o wartości dodanej, które zapewniają zgodność z przepisami i jakość produktów.

 • Przepisy dotyczące środowiska, z którymi muszą liczyć się firmy zajmujące się transportem i składowaniem materiałów niebezpiecznych, są coraz bardziej rygorystyczne, obszerne i złożone. Poza przestrzeganiem przepisów międzynarodowych i krajowych, operatorzy muszą spełniać wymogi branżowe w zakresie czystości i jakości produktów o wysokiej wartości, z którymi mają do czynienia. Dla nas wysoka zgodność z normami HSSE (BHP, zabezpieczenia, środowisko) i kontrola jakości stały się drugą naturą dzięki rozwojowi naszej proaktywnej kultury bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia. Dzięki temu klienci mogą korzystać z dokładnych specyfikacji rozwiązań i szeregu specjalistycznych usług o wartości dodanej, które pozwalają uniknąć wad i zanieczyszczenia dostarczanych chemikaliów.

 • Przejęcia i fuzje w przemyśle chemicznym zdarzają się często i mogą być źródłem poważnych problemów, ale, jeśli przebiegną prawidłowo, mogą doprowadzić do wzmocnienia firmy i podniesienia jej efektywności. W ramach usprawniania produkcji i dostaw najważniejsze decyzje dotyczą nowego kształtu połączonej sieci, możliwości połączeń, sposobu integracji wielu łańcuchów dostaw i skupienia na obszarze, który wymaga najwięcej uwagi. Firma DHL rozwiązuje te problemy poprzez analizę sieci i projektowanie zoptymalizowanych oraz sprawnych łańcuchów dostaw, które zapewniają pełną integrację pakowania, przechowywania, obrotu i dystrybucji produktów gotowych. Taka integracja zwiększa elastyczność, poprawia poziom usług, obniża koszty i przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek.

Informacje z branży energii i chemikaliów

Trzymaj rękę na pulsie – czytaj artykuły specjalistów i szukaj innowacyjnych informacji.

Skontaktuj się i bądź na bieżąco

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań lub zapisać się na newsletter Supply Chain Insights: