Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Wybrany kraj  Polska
lub Wybierz inną lokalizację

FACHOWA WIEDZA NA TEMAT BRANŻY KONSUMPCYJNEJ

Zaspokajanie popytu klienta

Współcześni klienci żądają natychmiastowej dostępności wszelakich produktów w sklepach stacjonarnych i online. Do tego chcą korzystnych cen i dostawy w wyznaczonym terminie. Firma DHL umożliwia to dzięki usługom maksymalizującym wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój globalnych łańcuchów dostaw.

  • Firmy konsumenckie zawsze starają się wyeliminować koszty ze swoich łańcuchów dostaw. Ich cele koncentrują się zazwyczaj na osiąganiu lepszych wyników przy mniejszych nakładach, zmniejszaniu kapitału operacyjnego i zwiększaniu elastyczności sieci w celu sprostania stale zmieniającym się wymaganiom rynku. DHL pomaga firmom osiągać te cele dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom podnoszącym wydajność i systemom zarządzania pracą, które obniżają koszty personelu. Oferujemy również największe na rynku możliwości i doświadczenie w projektowaniu sieci.

  • Presja ze strony rządów i konsumentów związana z propagowaniem zrównoważonego rozwoju doprowadziła do wzrostu popytu na produkty ekologiczne, które są łatwo dostępne, zapakowane ekologicznie i transportowane w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Oznacza to, że przedsiębiorstwa produkujące dobra konsumpcyjne muszą teraz przyjrzeć się zarówno ekologicznym, jak i finansowym kosztom swoich łańcuchów dostaw. Firma DHL ma do dyspozycji systemy i procedury, które umożliwiają kompleksowe monitorowanie, śledzenie i redukowanie emisji. Nasze rozwiązania związane ze środowiskiem wraz z naszymi zasobami wspólnego magazynowania i transportu zostały zaprojektowane tak, aby obniżyć koszty działalności, a także emisję dwutlenku węgla i ilość odpadów.

  • Coraz wyższe ceny paliw i surowców zwiększają koszty dóbr konsumpcyjnych, ponieważ podnoszą ceny produkcji i transportu. DHL przeciwdziała temu wzrostowi poprzez poprawę wydajności łańcucha dostaw. Jednym z kluczowych aspektów jest pomoc w koordynacji współpracy pomiędzy partnerami, zwłaszcza w branży transportu. Pomagając firmom w zharmonizowaniu działań logistycznych oraz współdzieleniu przestrzeni ładunkowej pojazdów i magazynów, zwiększamy wykorzystanie aktywów, co zmniejsza zarówno koszty, jak i emisję dwutlenku węgla.

Trwałe dobra konsumpcyjne

Dla każdego typu trwałych produktów konsumenckich istnieją rozwiązania DHL Supply Chain, które pomagają firmom rozszerzyć ich globalny zasięg i zmaksymalizować efektywność kosztową.

  • Wzrost sprzedaży internetowej i dystrybucji bezpośredniej do klientów doprowadził do powstania wielu kanałów, co z kolei wpłynęło na koszty obsługi i konieczność dostosowania handlu do potrzeb klienta. Firma DHL może sprostać temu wyzwaniu dzięki elastyczności w zakresie wydajności i struktury kosztów. Na przykład w ramach usług transportowych oferujemy dedykowane lub współdzielone obiekty i wiele opcji transportu drogowego. Możemy również ograniczyć koszty poprzez wszechstronne usługi pakowania obejmujące wszystko – od projektowania po doręczenie. Usługi te możemy świadczyć w Twoim centrum dystrybucji. W ten sposób możemy zredukować czas realizacji od momentu odbioru w magazynie do dostarczenia na półki sklepowe. 

  • Aby osiągnąć skalę i efektywność, a w szczególności sprostać rosnącemu popytowi ze strony nowych konsumentów na rynkach wschodzących, modele realizacji stają się coraz bardziej globalne. Dzięki globalnej sieci i zasięgowi firma DHL jest idealnie przygotowana do zarządzania zmianami w całych łańcuchach dostaw jako wiodący dostawca usług logistycznych. Ponadto zapewniamy taką samą doskonałość operacyjną i standaryzację, wraz z procesami zarządzania jakością, w każdej części łańcucha. Niezależnie od tego, czy obiekt jest w sąsiednim kraju, czy jeszcze dalej, możemy pomóc w bezpiecznym, efektywnym i produktywnym zarządzaniu nim dzięki naszej ofercie usług wewnątrzzakładowych. Nasze doświadczenie w zakresie "przenoszenia wybranych procesów przedsiębiorstwa za granicę" pozwala dostawcom towarów konsumpcyjnych rozszerzyć swój globalny zasięg w najbardziej opłacalny sposób.

Produkty szybkozbywalne

Coraz bardziej wymagający konsumenci i złożone kanały dystrybucji to recepta na duże wydatki, którym DHL przeciwdziała poprzez poprawę efektywności.

  • Dzisiejsze wielokanałowe strategie dystrybucji są odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów na szybkie zamówienia produktów i ich realizację. Aby osiągnąć maksymalne korzyści, firmy produkujące dobra konsumpcyjne mogą zwrócić się do nas po kompleksowe, zintegrowane usługi zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki większej przejrzystości i kontroli jesteśmy w stanie pomóc w wypełnieniu luki pomiędzy planowaniem sprzedaży a procesami operacyjnymi, poprawiając prognozowanie i racjonalizując stan zapasów. Nasz zakres wsparcia obejmuje rozwiązania kampusowe, w których możemy prowadzić dedykowane magazyny lub organizować dla klientów wspólne powierzchnie, a także integrację opakowań podstawowych i wtórnych w celu uzyskania wartości dodanej dla detalisty i konsumenta.

  • Klienci żądają natychmiastowej dostępności towarów, zarówno tych kupionych w sklepie stacjonarnym, jak i online, w atrakcyjnych cenach. DHL oferuje wiele rozwiązań, które pomogą firmom produkującym dobra konsumpcyjne osiągnąć szybkość i efektywność, aby sprostać tym wyzwaniom. Istotnym elementem naszego podejścia jest przeładunek kompletacyjny, który minimalizuje zapasy składowane w magazynie i związane z tym koszty poprzez bezpośrednie przenoszenie materiałów z pojazdów przychodzących na wychodzące. Takie podejście pozwala obniżyć koszty związane z utrzymaniem magazynów i skrócić czas dostawy. Jeśli zlecisz nam przeładunek kompletacyjny, możesz korzystać z naszych możliwości transportowych i magazynowych, a w efekcie osiągnąć jeszcze wyższy wzrost wydajności.

Artykuły nietrwałe

Można na nas polegać, jeśli chodzi o ochronę produktów, redukcję kosztów operacyjnych i spełnianie przepisów związanych z ochroną środowiska.

  • Potrzeba wydajnego transportu i skutecznej ochrony przed wysoką temperaturą łatwo psujących się towarów staje się coraz większa. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wydłużyć okres przydatności do spożycia, dostarczając produkty szybko i w idealnym stanie. Firma DHL, korzystając z inteligentnych rozwiązań logistycznych i najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie transportu i chłodzenia, potrafi sprostać tym wymaganiom. Jesteśmy w pełni przygotowani na obrót artykułami zamrożonymi, schłodzonymi i tymi, które są składowane na świeżym powietrzu.

  • Nie tylko klienci domagają się troski o środowisko – przedsiębiorstwa znajdują się pod presją regulacyjną w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania związane ze środowiskiem to główny element strategii firmy DHL Projektujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie recyklingu odpadów, zintegrowane z istniejącymi przepływami logistycznymi, oraz zarządzamy nimi w celu zmniejszenia zarówno kosztów, jak i wpływu na środowisko. W szczególności nasze zarządzanie dostawcami i danymi zapewnia zgodność z przepisami lokalnymi i innymi w sposób wydajny, opłacalny i przyjazny dla środowiska.

  • Oprócz ochrony żywności przed zepsuciem i ingerencją, istnieje rosnąca potrzeba jasnego określenia jej zawartości – w tym specyfikacji wszelkich składników GMO (organizmów genetycznie zmodyfikowanych). Te kwestie są szczególnie ważne, gdy żywność jest eksportowana. Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące tego, co jest uznawane za GMO, oraz różne wymagania dotyczące tego, co musi być podane w składzie (np. składniki, wartość kaloryczna) i w jakich językach. Firma DHL zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa, jak również usługi pakowania i etykietowania, dzięki którym można spełnić wymagania poszczególnych rynków eksportowych.

Informacje z branży konsumpcyjnej

Trzymaj rękę na pulsie – czytaj artykuły specjalistów i szukaj innowacyjnych informacji.

Skontaktuj się i bądź na bieżąco

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań lub zapisać się na newsletter Supply Chain Insights: