NASZA FACHOWA WIEDZA TECHNOLOGICZNA

Przekraczanie granic technologii

To dynamiczny sektor, który przechodzi ciągłe zmiany na skutek powstawania nowych technologii przyspieszających rozwój. Firma DHL chce dostarczać w tym sektorze najlepsze w swojej klasie rozwiązania, które potrafią sprostać wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw, typowym dla tego sektora.

 • Współczesne firmy muszą się dostosować zarówno do gwałtownych zmian oraz krótszych cyklów życia produktów, jak i rozwijających się rynków, utowarowienia produktów i zmian w zwyczajach zakupowych klientów. Firma DHL odpowiada na te wyzwania, stosując innowacyjne, wszechstronne i elastyczne modele łańcucha dostaw, które potrafią dostosować się do zmiennych ilości produktów, zmiennych cyklów życia produktów i potrzeb dystrybucji wielokanałowej. Odroczenie, e-realizacja, końcowy etap doręczenia i usługi techniczne to tylko kilka kluczowych elementów. Korzystając z globalnego zasięgu firmy DHL i jej dostępu do powstających rynków, klienci zyskują, ponieważ mają dostęp do firmowej infrastruktury, elastycznych schematów komercyjnych i lokalnej wiedzy specjalistycznej.

 • Spadek cen produktów i konsolidacja rynku to efekt silnej konkurencji. W nowej rzeczywistości, w której wrażenia klienta są równie ważne jak cechy produktu, możemy pomóc firmom utrzymać klienta w centrum uwagi, zoptymalizować koszty i stopień zwrotu z inwestycji. Firmy korzystające z usług DHL zyskują, ponieważ mają dostęp do najlepszych w swojej klasie programów ciągłego rozwoju i zintegrowanych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Wliczając usługi przedsprzedażowe i rynek wtórny, klient jest zawsze w centrum, a dzięki współpracy ze strategicznymi partnerami jesteśmy cały czas na bieżąco w dziedzinie innowacji.

 • Wzrost produkcji skoncentrowanej regionalnie w połączeniu z lokalnymi przepisami prawa powoduje zmiany w złożoności i niestabilności rynku globalnego. Na taką sytuację reagujemy, budując silne i niezawodne łańcuchy dostaw o zasięgu globalnym oraz wysokim poziomie zgodności. Takie łańcuchy powstają w oparciu o analizy, usprawnienia i zarządzanie różnymi zagrożeniami. Jako pojedynczy partner globalny możemy zaoferować kompleksowy wgląd w łańcuch dostaw, zintegrowane rozwiązania i specjalistyczną wiedzę z zakresu zgodności i przepisów celnych, w tym specjalistyczne narzędzie do zarządzania ryzykiem – DHL Resilience360.

Urządzenia osobiste

Firma DHL zaspokaja zapotrzebowanie na skuteczne i dynamiczne łańcuchy dostaw w tym wysoce konkurencyjnym i zorientowanym na klienta segmencie, stosując rozwiązania zintegrowane, których prostota, elastyczność i przejrzystość pozwalają najlepiej obsłużyć klienta i jednocześnie obniżyć ogólny koszt posiadania.

 • Skrócenie cyklu życia produktów takich jak komputery osobiste, notebooki, urządzenia przenośne i ogólnie elektronika użytkowa, wymaga większej elastyczności modeli dystrybucji. Firma DHL może zaoferować wiele różnych modeli i poziomów usług, w tym dedykowane i dzielone magazynowanie, które pozwala dostosować się do wybranego cyklu. Możemy zbudować zintegrowany i kompleksowy łańcuch wartości, który będzie dotyczył przepływu informacji, środków pieniężnych i przedmiotów.

 • Rosnące nasycenie rynku urządzeń osobistych spowodowało utowarowienie produktów i doprowadziło do powstania silnej konkurencji cenowej. Firmy starają się wykorzystać potencjał segmentów produktów i rynków rosnących. Jako Twój partner możemy stworzyć elastyczne modele komercyjne i szereg możliwości związanych z infrastrukturą dzieloną. Przeprowadzimy analizę usług dotyczących łańcucha dostaw wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Nasze procedury spowodują ulepszenia w strukturze kosztów. 

 • Rosnący popyt wśród coraz liczniejszej i coraz lepiej zarabiającej klasy średniej wciąż stwarza nowe możliwości. Firma DHL potrafi stworzyć związane z łańcuchem dostaw strategie wejścia na rynek, które zapewniają skalowalność, zgodność i kontakt z segmentem docelowym. Dzięki naszym możliwościom i doświadczeniu możemy stworzyć i dopracować wiele strategii, np. takie, które uwzględniają wielokanałową dystrybucję i wielokanałowe zwroty. Każda strategia korzysta z elastycznych poziomów usług, kompleksowej przejrzystości i globalnego zasięgu.

Infrastruktura

To bardzo wymagający segment działający na bazie sprzętu i usług, który zapewnia infrastrukturę technologiczną do łączenia urządzeń, pamięć masową i moc obliczeniową, a także procesy biznesowe związane z IT. Wymagania te spełniamy za pomocą elastycznych i kompleksowych rozwiązań oraz szeregu usług posprzedażowych.

 • Coraz większe wymagania dotyczące danych i łączności napędzają popyt na serwery i pamięć o coraz większej pojemności, jak również szybciej działające systemy sieciowe. Aby zwiększyć sprawność infrastruktury IT, należy skonsolidować i zwirtualizować centra danych. Nowe standardy, np. 4G i LTE, zwiększają nakłady inwestycyjne w globalne sieci komunikacyjne. Aby to umożliwić, firma DHL stworzyła kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące skonsolidowane centra danych oraz świadczy usługi związane z bezproblemową instalacją i obsługą wysokiej jakości sprzętu wykorzystywanego w tym rozwiązaniu. Na rynku wtórnym świadczymy wiele usług związanych z technologią i logistyką, np. doręczenie w ciągu dwóch godzin, doręczenie na następny dzień lub procesy odzyskiwania cennych zasobów sprzętowych zgodnie z przepisami lokalnego prawa.

 • Choć innowacje w dziedzinie sprzętu nadal odgrywają kluczową rolę, "dostawcy wyłącznie sprzętu" muszą liczyć się z możliwością utowarowienia ich produktów. Wielu z nich zaczyna zajmować się tworzeniem oprogramowania i nowych modeli usługowych. Firma DHL pomaga organizacjom umocnić pozycję na rynku i uniknąć utowarowienia, dzięki czemu mogą rozszerzyć ofertę również na usługi. Jest to możliwe, ponieważ firma DHL tworzy w pełni zintegrowany, elastyczny i wydajny łańcuch dostaw, który wspomaga rozwój firm świadczących usługi. Przykłady: finansowanie wyposażenia, usługi na rynku wtórnym, takie jak naprawa, zwroty i logistyka usług.

Półprzewodniki

Odpowiedzią firmy DHL na problemy związane ze złożonością dynamiki rynku półprzewodników, jego łańcuchem dostaw, procesami produkcyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi jakości produktów i ograniczania kosztów, jest upraszczanie procedur i zwiększanie przejrzystości.

 • Choć półprzewodniki nadal stosuje się głównie w branży komputerowej i komunikacyjnej, nowe możliwości otwierają się w branżach wertykalnych, np. auto-mobility czy produkcyjnej. Stosując podejście "zero tolerancji dla błędów", które jest możliwe dzięki nieustannym usprawnieniom i doskonałej przejrzystości, firma DHL jest w stanie zapewnić odpowiednią jakość wartościowych podzespołów na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Aby zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie, wykorzystujemy naszą fachową wiedzę zdobytą na powiązanych rynkach pionowych, np. nauk biologicznych i opieki zdrowotnej, auto-mobility i zaawansowanych technologii.

 • Branża półprzewodników cechuje się wysokimi nakładami na rozwój i badania, kosztownym sprzętem do produkcji, wieloetapowymi procesami produkcji i cyklicznym rozwojem biznesowym. W tym segmencie można ostatnio zauważyć wzrost liczby fuzji i przejęć oraz intensywności konsolidacji rynku. Elastyczne, reagujące na rozwój łańcuchy dostaw firmy DHL mogą dostosowywać się do cyklicznych zmian popytu, co pozwala uniknąć komplikacji w obszarze złożonych i kosztownych procesów produkcyjnych. Nasze wsparcie związane z logistyką jest najlepsze w klasie i daje pewność dotrzymywania terminów i jednocześnie zaspokaja typowe dla łańcucha dostaw potrzeby, np. związane z klimatyzowaniem pomieszczeń i utrzymaniem ich w czystości.

 • Technologie nowej generacji cechują się długimi cyklami rozwojowymi i wymagają ogromnych nakładów finansowych w procesy produkcji. Wieloetapowy proces produkcji półprzewodników sprawia, że ich łańcuchy dostaw należą do najbardziej złożonych na dowolnym rynku. Od pozyskiwania materiałów po produkcję wafli, montaż i testy oraz dystrybucję – firma DHL usprawni działanie łańcucha dostaw na każdy możliwy sposób. Szczególnie ważne elementy naszych usług to: wewnętrzny transport towarów (I2M), dystrybucja produktów gotowych i zapewnianie całkowitej przejrzystości w kwestii przedmiotów wartościowych.

Informacje z branży technologicznej

Trzymaj rękę na pulsie – czytaj artykuły specjalistów i szukaj innowacyjnych informacji.

Skontaktuj się i bądź na bieżąco

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań lub zapisać się na newsletter Supply Chain Insights: