Nawigacja i treść

Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Wybrany kraj  Polska
lub Wybierz inną lokalizację

NASZA FACHOWA WIEDZA TECHNOLOGICZNA

Przekraczanie granic technologii

To dynamiczny sektor, który przechodzi ciągłe zmiany na skutek powstawania nowych technologii przyspieszających rozwój. Firma DHL chce dostarczać w tym sektorze najlepsze w swojej klasie rozwiązania, które potrafią sprostać wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw, typowym dla tego sektora.

 • Współczesne firmy muszą się dostosować zarówno do gwałtownych zmian oraz krótszych cyklów życia produktów, jak i rozwijających się rynków, utowarowienia produktów i zmian w zwyczajach zakupowych klientów. Firma DHL odpowiada na te wyzwania, stosując innowacyjne, wszechstronne i elastyczne modele łańcucha dostaw, które potrafią dostosować się do zmiennych ilości produktów, zmiennych cyklów życia produktów i potrzeb dystrybucji wielokanałowej. Odroczenie, e-realizacja, końcowy etap doręczenia i usługi techniczne to tylko kilka kluczowych elementów. Korzystając z globalnego zasięgu firmy DHL i jej dostępu do powstających rynków, klienci zyskują, ponieważ mają dostęp do firmowej infrastruktury, elastycznych schematów komercyjnych i lokalnej wiedzy specjalistycznej.

 • Spadek cen produktów i konsolidacja rynku to efekt silnej konkurencji. W nowej rzeczywistości, w której wrażenia klienta są równie ważne jak cechy produktu, możemy pomóc firmom utrzymać klienta w centrum uwagi, zoptymalizować koszty i stopień zwrotu z inwestycji. Firmy korzystające z usług DHL zyskują, ponieważ mają dostęp do najlepszych w swojej klasie programów ciągłego rozwoju i zintegrowanych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Wliczając usługi przedsprzedażowe i rynek wtórny, klient jest zawsze w centrum, a dzięki współpracy ze strategicznymi partnerami jesteśmy cały czas na bieżąco w dziedzinie innowacji.

 • Wzrost produkcji skoncentrowanej regionalnie w połączeniu z lokalnymi przepisami prawa powoduje zmiany w złożoności i niestabilności rynku globalnego. Na taką sytuację reagujemy, budując silne i niezawodne łańcuchy dostaw o zasięgu globalnym oraz wysokim poziomie zgodności. Takie łańcuchy powstają w oparciu o analizy, usprawnienia i zarządzanie różnymi zagrożeniami. Jako pojedynczy partner globalny możemy zaoferować kompleksowy wgląd w łańcuch dostaw, zintegrowane rozwiązania i specjalistyczną wiedzę z zakresu zgodności i przepisów celnych, w tym specjalistyczne narzędzie do zarządzania ryzykiem – DHL Resilience360.

Urządzenia osobiste

Firma DHL zaspokaja zapotrzebowanie na skuteczne i dynamiczne łańcuchy dostaw w tym wysoce konkurencyjnym i zorientowanym na klienta segmencie, stosując rozwiązania zintegrowane, których prostota, elastyczność i przejrzystość pozwalają najlepiej obsłużyć klienta i jednocześnie obniżyć ogólny koszt posiadania.

 • Skrócenie cyklu życia produktów takich jak komputery osobiste, notebooki, urządzenia przenośne i ogólnie elektronika użytkowa, wymaga większej elastyczności modeli dystrybucji. Firma DHL może zaoferować wiele różnych modeli i poziomów usług, w tym dedykowane i dzielone magazynowanie, które pozwala dostosować się do wybranego cyklu. Możemy zbudować zintegrowany i kompleksowy łańcuch wartości, który będzie dotyczył przepływu informacji, środków pieniężnych i przedmiotów.

 • Rosnące nasycenie rynku urządzeń osobistych spowodowało utowarowienie produktów i doprowadziło do powstania silnej konkurencji cenowej. Firmy starają się wykorzystać potencjał segmentów produktów i rynków rosnących. Jako Twój partner możemy stworzyć elastyczne modele komercyjne i szereg możliwości związanych z infrastrukturą dzieloną. Przeprowadzimy analizę usług dotyczących łańcucha dostaw wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Nasze procedury spowodują ulepszenia w strukturze kosztów. 

 • Rosnący popyt wśród coraz liczniejszej i coraz lepiej zarabiającej klasy średniej wciąż stwarza nowe możliwości. Firma DHL potrafi stworzyć związane z łańcuchem dostaw strategie wejścia na rynek, które zapewniają skalowalność, zgodność i kontakt z segmentem docelowym. Dzięki naszym możliwościom i doświadczeniu możemy stworzyć i dopracować wiele strategii, np. takie, które uwzględniają wielokanałową dystrybucję i wielokanałowe zwroty. Każda strategia korzysta z elastycznych poziomów usług, kompleksowej przejrzystości i globalnego zasięgu.

Infrastruktura

To bardzo wymagający segment działający na bazie sprzętu i usług, który zapewnia infrastrukturę technologiczną do łączenia urządzeń, pamięć masową i moc obliczeniową, a także procesy biznesowe związane z IT. Wymagania te spełniamy za pomocą elastycznych i kompleksowych rozwiązań oraz szeregu usług posprzedażowych.

 • Coraz większe wymagania dotyczące danych i łączności napędzają popyt na serwery i pamięć o coraz większej pojemności, jak również szybciej działające systemy sieciowe. Aby zwiększyć sprawność infrastruktury IT, należy skonsolidować i zwirtualizować centra danych. Nowe standardy, np. 4G i LTE, zwiększają nakłady inwestycyjne w globalne sieci komunikacyjne. Aby to umożliwić, firma DHL stworzyła kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące skonsolidowane centra danych oraz świadczy usługi związane z bezproblemową instalacją i obsługą wysokiej jakości sprzętu wykorzystywanego w tym rozwiązaniu. Na rynku wtórnym świadczymy wiele usług związanych z technologią i logistyką, np. doręczenie w ciągu dwóch godzin, doręczenie na następny dzień lub procesy odzyskiwania cennych zasobów sprzętowych zgodnie z przepisami lokalnego prawa.

 • Choć innowacje w dziedzinie sprzętu nadal odgrywają kluczową rolę, "dostawcy wyłącznie sprzętu" muszą liczyć się z możliwością utowarowienia ich produktów. Wielu z nich zaczyna zajmować się tworzeniem oprogramowania i nowych modeli usługowych. Firma DHL pomaga organizacjom umocnić pozycję na rynku i uniknąć utowarowienia, dzięki czemu mogą rozszerzyć ofertę również na usługi. Jest to możliwe, ponieważ firma DHL tworzy w pełni zintegrowany, elastyczny i wydajny łańcuch dostaw, który wspomaga rozwój firm świadczących usługi. Przykłady: finansowanie wyposażenia, usługi na rynku wtórnym, takie jak naprawa, zwroty i logistyka usług.

Półprzewodniki

Odpowiedzią firmy DHL na problemy związane ze złożonością dynamiki rynku półprzewodników, jego łańcuchem dostaw, procesami produkcyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi jakości produktów i ograniczania kosztów, jest upraszczanie procedur i zwiększanie przejrzystości.

 • Choć półprzewodniki nadal stosuje się głównie w branży komputerowej i komunikacyjnej, nowe możliwości otwierają się w branżach wertykalnych, np. auto-mobility czy produkcyjnej. Stosując podejście "zero tolerancji dla błędów", które jest możliwe dzięki nieustannym usprawnieniom i doskonałej przejrzystości, firma DHL jest w stanie zapewnić odpowiednią jakość wartościowych podzespołów na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Aby zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie, wykorzystujemy naszą fachową wiedzę zdobytą na powiązanych rynkach pionowych, np. nauk biologicznych i opieki zdrowotnej, auto-mobility i zaawansowanych technologii.

 • Branża półprzewodników cechuje się wysokimi nakładami na rozwój i badania, kosztownym sprzętem do produkcji, wieloetapowymi procesami produkcji i cyklicznym rozwojem biznesowym. W tym segmencie można ostatnio zauważyć wzrost liczby fuzji i przejęć oraz intensywności konsolidacji rynku. Elastyczne, reagujące na rozwój łańcuchy dostaw firmy DHL mogą dostosowywać się do cyklicznych zmian popytu, co pozwala uniknąć komplikacji w obszarze złożonych i kosztownych procesów produkcyjnych. Nasze wsparcie związane z logistyką jest najlepsze w klasie i daje pewność dotrzymywania terminów i jednocześnie zaspokaja typowe dla łańcucha dostaw potrzeby, np. związane z klimatyzowaniem pomieszczeń i utrzymaniem ich w czystości.

 • Technologie nowej generacji cechują się długimi cyklami rozwojowymi i wymagają ogromnych nakładów finansowych w procesy produkcji. Wieloetapowy proces produkcji półprzewodników sprawia, że ich łańcuchy dostaw należą do najbardziej złożonych na dowolnym rynku. Od pozyskiwania materiałów po produkcję wafli, montaż i testy oraz dystrybucję – firma DHL usprawni działanie łańcucha dostaw na każdy możliwy sposób. Szczególnie ważne elementy naszych usług to: wewnętrzny transport towarów (I2M), dystrybucja produktów gotowych i zapewnianie całkowitej przejrzystości w kwestii przedmiotów wartościowych.

Informacje z branży technologicznej

Trzymaj rękę na pulsie – czytaj artykuły specjalistów i szukaj innowacyjnych informacji.

Skontaktuj się i bądź na bieżąco

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań lub zapisać się na newsletter Supply Chain Insights: