Nawigacja i treść

Odprawa celna niezbędne informacje

Nasi eksperci ds. spedycji udzielają wskazówek, jak uniknąć opóźnień w odprawie celnej


Kiedy towar przesyłany jest z jednego kraju do drugiego, jest jeden etap, którego Twoja przesyłka międzynarodowa nie może uniknąć: odprawa celna. Czynności celne są zazwyczaj wykonywane przez wyspecjalizowanych ekspertów, ale dobre przygotowanie może pomóc Ci uniknąć niepotrzebnych opóźnień i frustracji. Eksperci ds. spedycji pokazują kilka najlepszych praktyk, które możesz zastosować już dziś, aby proces ten przebiegał sprawnie.

Odprawa celna i opłacenie ceł (zwanych również „taryfami”) mogą być skomplikowane. Natomiast niezależnie od tego, czy jesteś nadawcą, czy odbiorcą, spadnie na Ciebie odpowiedzialność za pośrednictwo celne w imporcie lub eksporcie swojej przesyłki. W zależności od wybranych reguł Incoterms® może się okazać, że trzeba będzie nawet zadbać o to, aby jak najwcześniej porozumieć się z zagranicznym partnerem biznesowym co do tego, kto ma zająć się odprawą celną w miejscu przeznaczenia.

Dowiedz się więcej o regułach Incoterms® 

Pierwsza i najważniejsza sprawa: identyfikacja towarów


Sprawna obsługa czynności celnych zaczyna się od dokładnego opisu wysyłanych towarów. Osiąga się to za sprawą międzynarodowego Systemu zharmonizowanego (HS), który zapewnia, że służby celne zastosują właściwe cła i podatki. Należy pamiętać, że kody HS różnią się w zależności od kraju, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że klasyfikujesz produkty poprawnie zarówno dla kraju eksportu, jak i importu.

Zasoby kodów HS dla Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej

Przedmioty w Twojej przesyłce zostały prawidłowo zidentyfikowane, ale czy mogą opuścić kraj lub dotrzeć do miejsca przeznaczenia? Szczególnie w przypadku importu niektóre towary mogą podlegać pewnym regulacjom rządowym i wymagać licencji lub innych zezwoleń w zależności od ich charakteru – na przykład produkty związane ze zdrowiem mogą wymagać licencji od właściwego organu ds. zdrowia. Kluczowe jest, aby przed importem lub eksportem poznać konkretne wymagania dla danej przesyłki.

Czy moje towary podlegają przepisom rządowym? Kilka przykładów

 • Towary podwójnego zastosowania. Są to towary, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Obejmują wytworzone produkty, części do maszyn, oprogramowanie i technologię. Władze krajowe kontrolują eksport, tranzyt i ogólnie handel międzynarodowy takimi towarami. W niektórych przypadkach ich eksport do niektórych krajów może być zabroniony – jest to embargo.
 • Produkty rolne – w celu ochrony swojej gospodarki rolnej państwa przyjęły określone środki ograniczające lub zakazujące importu – są to kontyngenty.
 • Towary akcyzowe – niektóre towary podlegają obciążeniu podwyższonym podatkiem importowym zależnym, oprócz wartości, od importowanej ilości. Należą do nich napoje alkoholowe, tytoń, paliwa i oleje mineralne.

Twój ładunek może także podlegać pewnym procedurom, niezależnie od jego charakteru. Jeśli Twoje towary są eksportowane lub importowane tylko czasowo, na przykład podczas transgranicznego przejazdu do miejsca przeznaczenia, może być wymagana procedura tranzytowa lub karnet ATA, aby uniknąć opłat celnych.

Eksport


Z odpowiednią dokumentacją odprawa eksportowa może przebiegać płynnie. Nadawca przekazuje niezbędną dokumentację (patrz listy rozwijane poniżej) swojemu agentowi, który z kolei przesyła odpowiednią deklarację do urzędu celnego. Urząd celny może podjąć decyzję o natychmiastowym zwolnieniu ładunku i udostępnia zezwolenie eksportowe przesyłki (takie jak numer MRN w Europie): gotowe!

Uproszczenie odprawy celnej: Twoja idealna faktura handlowa

Odpowiednio sformatowana faktura ułatwi kontrolę Twojej przesyłki celnikom, Twojemu zagranicznemu partnerowi biznesowemu i agentowi celnemu. Oto co powinna zawierać:

 • Kod HS dla każdego artykułu, zarówno dla krajów importu, jak i eksportu
 • Całkowita kwota, bez VAT
 • Waluta transakcji
 • Numer faktury
 • Nazwa i adres nadawcy (tj. sprzedawcy) i odbiorcy (nabywcy)
 • Numer VAT – nie jest to obowiązkowe zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy, ale uwzględnienie obu może znacznie przyspieszyć ten proces
 • W przypadku eksportu z Europy i importu do Europy – numer EORI (System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych), aby Twój agent celny mógł wykonać niezbędne czynności.
 • Wskazanie całkowitej wagiliczby paczek zgodnie z danymi na wszystkich pozostałych dokumentach przewozowych.

Szczegółowo: inne informacje, których potrzebuje Twój agent

Te dokumenty będą niezbędne zarówno w miejscu nadania, jak i przeznaczenia, niezależnie od tego, czy towary podlegają odprawie eksportowej czy importowej:

 • Nazwa oraz numer kontaktowy odbiorcy i nadawcy: Twój agent będzie musiał się skontaktować z odbiorcą lub nadawcą w celu zorganizowania odprawy celnej.
 • List przewozowy: powinien być zgodny z wszystkimi innymi dokumentami przewozowymi pod względem całkowitej wagi i liczby paczek.
 • Kraj pochodzenia: dowód pochodzenia może być wymagany podczas odprawy eksportowej i jest obowiązkowy w przypadku importu, jeśli chcesz skorzystać z niższych lub zerowych celnych stawek importowych.
 • Autoryzacje na podstawie Twojego produktu – czy wymagana jest licencja? W niektórych przypadkach ładunek będzie wymagał dalszej kontroli przed zwolnieniem – jest często określana jako kontrola eksportu. W takim przypadku trzeba wyjaśnić charakter i przeznaczenie towarów organom celnym kraju eksportu.

 

Kontrola może się odbywać fizycznie lub ograniczać się do dokumentacji przesyłki, przy czym organy celne zastosują różne poziomy procedur kontrolnych, aby się upewnić, że eksport jest zgodny z krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami prawa i regulacjami. Wymagana może być inspekcja kontenera i zawartych w nim produktów lub demonstracja użycia produktów przed zezwoleniem na eksport.

Oto nasza wskazówka: skonsultuj się ze swoim agentem celnym przed eksportem, przekazując mu próbki dokumentacji oraz informacje na temat charakteru towarów i ich możliwych zastosowań. Umożliwi to Twoim ekspertom uniknięcie niepotrzebnych opóźnień lub kar.

Import


Jeśli korzystasz z usług agenta celnego, proces importu i kontroli będzie przypominał odprawę eksportową. Ważne jest, aby udostępnić agentowi plan dostawy wraz z całą niezbędną dokumentacją – on z kolei złoży odpowiednią deklarację celną. Kluczowe dokumenty są takie same, jak wskazano powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem licencji importowych i dowodów pochodzenia.

Na podstawie dokumentacji przekazanej przez Twojego agenta urząd celny podejmie decyzję o zwolnieniu towaru lub o kontroli transakcji. W tym drugim przypadku Twój agent celny skoordynuje z Tobą dalsze niezbędne działania.

Zapłata należności celnych


O ile nie podlegają zwolnieniu, wszystkie importowane towary handlowe podlegają opłatom celnym i podatkom na podstawie klasyfikacji taryfowej kodu HS. Ogólnie rzecz biorąc, zarejestrowany importer zapłaci cło przywozowe i podatek.

Niektóre towary oceniane są również w odniesieniu do innych podatków. Obejmuje to akcyzęcła antydumpingowe, stosowane do towarów, których ceny są znacznie niższe od ich wartości na ich rynku importowym.

Ustalenie płatności: lista kontrolna

 • Czy Twoja transakcja ma numer VAT zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju docelowym?
 • Obowiązuje płatność bezpośrednia czy płatność odroczona? Upewnij się, że jesteś w stanie zapłacić cło, akcyzę, podatek VAT bezpośrednio lub za pośrednictwem rachunku płatności odroczonych. Twój agent celny może również za niewielką opłatą rozliczyć nakłady i dokonać płatności w Twoim imieniu.
 • Czy posiadasz właściwe pełnomocnictwo? Jeśli korzystasz z usług agenta celnego, Ty i Twoi partnerzy handlowi musicie wydać odpowiednie dyspozycje, aby umożliwić mu działanie w Waszym imieniu.
 • Czy masz numer EORI? Musisz kwalifikować się jako zarejestrowany przedsiębiorca, jeśli eksportujesz z Europy lub importujesz do Europy, lub jeśli korzystasz z usług agenta celnego, który jest upoważnionym przedsiębiorcą.

Dokumentację wynikającą z procesu odprawy należy przechowywać przez określony czas, który różni się w zależności od kraju, ale może wynosić do 10 lat lub dłużej. Jest to niezbędne do celów kontroli zgodności. DHL Global Forwarding oferuje usługi archiwizacji, dzięki czemu odpowiedzi na zapytania organów celnych będą udzielane sprawnie, bez opóźnień i ryzyka sankcji.

Eksport odprawiony, import odprawiony a cło opłacone? Nadszedł czas, aby Twoja przesyłka dotarła do miejsca docelowego. Zrealizuj bezproblemowy proces importowy lub eksportowy z DHL Global Forwarding.

Pobierz infografikę


Wprowadźmy Twoje towary na rynek

Masz pytania do eksperta w dziedzinie transportu drogą morską?


Powiedz nam trochę więcej o swoich potrzebach, aby zacząć.