Nawigacja i treść

Centrum dokumentów


Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące kluczowych zasad i warunków świadczenia usług oraz pobierzesz dokumenty przewozowe.

Warunki, postanowienia i dokumenty wysyłki międzynarodowej do pobrania


DHL pomoże Ci w granicach prawa przygotować wszystkie dokumenty, które pozwolą Ci szybko i sprawnie przetransportować Twoją przesyłkę. Znajdziesz tu niektóre z najczęściej używanych dokumentów eksportowych w USA.

Możesz również pobrać wszystkie nasze kluczowe warunki wysyłki poniżej.

Informacja o strategii podatkowej


Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez DHL Global Forwarding Sp. z o.o.

Przesyłki towarów niebezpiecznych/materiałów niebezpiecznych


DHL Global Forwarding jest uznanym przewoźnikiem towarów niebezpiecznych i jako wiodąca firma transportowa i logistyczna przestrzega następujących przepisów:

  • ATA dla transportu powietrznego, stosowane we wszystkich krajach działających w oparciu o przepisy ICAO oraz linie lotnicze działające w oparciu o przepisy IATA
  • ADR dla transportu drogowego, dyrektywy UE dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, obowiązujące na terenie wszystkich krajów, które przyjęły konwencję ADR w swoim prawodawstwie oraz dodatkowo na terenie Europy

Nadawcy mają obowiązek potwierdzenia, czy ich przesyłki z towarami niebezpiecznymi będą przewożone do miejsca przeznaczenia drogą lotniczą czy drogową, oraz obowiązek odpowiedniego przygotowania przesyłki.

Dowiedz się więcej

Wysyłka materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Strona internetowa IATA oferuje szeroki zakres zasobów niezbędnych dla Twojej firmy, jeśli chcesz wysłać towary niebezpieczne drogą powietrzną. Zasoby obejmują szkolenia, podręczniki i fora dotyczące towarów niebezpiecznych oraz wiele innych materiałów.

Wysyłka materiałów niebezpiecznych drogą morską

Szukasz bezpiecznego sposobu na wysyłkę towarów drogą morską? Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) dostarcza informacji na temat transportu towarów niebezpiecznych drogą morską.

Bezpieczeństwo życia na morzu (SOLAS)


Transport kontenerowy jest uważany za bezpieczne rozwiązanie. Jednak na przestrzeni ostatnich lat odnotowano kilka poważnych incydentów, tak na morzu, jak i na wybrzeżu, spowodowanych nieprawidłowymi deklaracjami dotyczącymi wagi przewożonych kontenerów. Aby zapobiegać takim sytuacjom, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), we współpracy z przedstawicielami z branży, przyjęła szczegółowe zasady ujęte w konwencji SOLAS (Konwencja w sprawie życia na morzu) i zawierające pojęcie zweryfikowanej wagi kontenera (VGM).

Celem wymogu dotyczącego VGM jest uzyskanie dokładnej wagi brutto załadowanych kontenerów, tak aby operatorzy terminali mogli przygotować plan załadunku statku jeszcze przed załadunkiem towaru na pokład. Wymóg ten pozwoli chronić statek oraz operatorów terminali, jak również sam towar.

Co się zmieniło 1 lipca 2016 roku?

Bezpośrednią konsekwencją dla nadawcy jest to, że od lipca 2016 roku zweryfikowana masa brutto (VGM) każdego kontenera musi być dostarczona do przewoźnika przed ustalonym czasem odcięcia.

Co więcej, do załadowcy będzie należało upewnienie się, że dokładna masa została zweryfikowana i podana. Jeśli masa brutto nie została podana, kontener nie zostanie załadowany na statek.

Dwie metody ważenia:

  • Metoda 1: zważenie zapakowanego kontenera
  • Metoda 2: zważenie ładunku i pozostałej zawartości oraz dodanie masy własnej kontenera

DHL pomoże Ci zapewnić zgodność z nowymi wymogami. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz dokumenty dotyczące wysyłki lub skontaktuj się z lokalnym działem sprzedaży DHL Global Forwarding lub przedstawicielem działu obsługi klienta.