Nawigacja i treść

Studia przypadków

Poznaj prawdziwe przykłady rozwiązań technologicznych oferowanych przez światowego lidera usług logistycznych


Zapoznaj się z tymi przykładami i zobacz, jak DHL pomaga firmom z sektora technologicznego w utrzymywaniu konkurencyjności i odnoszeniu sukcesów na rynkach globalnych

Rozwiązania w zakresie dostawy i transportu


Oferujemy zintegrowane, niezawodne i elastyczne, a zarazem kompleksowe rozwiązania logistyczne. Zobacz studia przypadku klientów korzystających z naszych usług przesyłek i transportu.

Breakbulk Express

Konsolidacja fizyczna w celu transportowania wielu przesyłek – wymaga tylko jednej odprawy celnej po przybyciu na miejsce, przed dekonsolidacją

Scalanie w tranzycie (Europa)

Prosty i wydajny pod względem kosztów sposób dostarczania wielu produktów do poszczególnych firm i konsumentów w UE

Dostawy bezpośrednie przy pomocy różnych środków transportu

Konsolidacja i dekonsolidacja umożliwiające szybkie, elastyczne i wydajne pod względem kosztów dostawy bezpośrednie do firm i konsumentów

Rozwiązania związane z magazynowaniem


Rozumiemy potrzeby magazynowe sektora technologicznego i ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zwiększyć automatyzację, poprawić digitalizację oraz zapewnić zupełnie nowy standard zarządzania zapasami.

Europejska sieć dystrybucji i realizacji

Łączenie wydajności kosztów logistyki z fachową wiedzą z zakresu B2C w celu przyspieszenia tempa dostaw do klientów w UE

Automatyzacja i zarządzanie magazynem

Wykorzystywanie digitalizacji, robotyki i inteligentnych operacji, aby skutecznie poprawić każdy aspekt zarządzania magazynem

Doręczenia i zwroty na ostatnim etapie


Rozumiemy, że dostawa na ostatnim etapie i zwroty są kluczowe w zapewnianiu klientom pozytywnych wrażeń związanych z marką. Poznaj nasze dedykowane rozwiązania poniżej, opracowane pod kątem wspierania tych etapów.

Dostawy B2C

Prędkość i niezawodność – spełnianie licznych rosnących wymagań związanych z dostawami elektroniki B2C

Odbiory, zwroty i ponowne wdrażanie

Optymalne kontrolowanie używanych urządzeń sieciowych i elektroniki użytkowej oraz zarządzanie nimi w logistyce zwrotów

Realizacja subskrypcji

Łączenie wydajności pod względem kosztów z fachową wiedzą z zakresu B2C, aby regularnie dostarczać klientom końcowym niewielkie przesyłki

Rozwiązania o obiegu zamkniętym i usługi zarządzania cyklem życia urządzeń


Odkryj, w jaki sposób zapewniamy naszym klientom z sektora technologicznego rozwiązania zaprojektowane z myślą o obsłudze łańcuchów dostaw o obiegu zamkniętym, w tym zarządzaniu cyklem życia urządzeń oraz programach odbioru i odsprzedaży.

Zarządzanie cyklem eksploatacyjnym urządzeń

Usługi magazynowe, logistyczne i techniczne dla światowych gigantów wyszukiwarek internetowych.

Rozwiązania okrężne

Seria studiów przypadków klientów skupionych na rozwiązaniach cyrkularnych dla urządzeń elektronicznych.

Rozwiązania spełniające specjalne wymagania związane z transportem


Jako globalny dostawca usług logistycznych możemy wspierać zróżnicowane i wyspecjalizowane potrzeby sektora technologicznego, w tym specjalne wymagania dotyczące transportu. Zapoznaj się z naszymi studiami przypadków poniżej.

Bezpieczny transport

Do bezpiecznego transportowania towarów o dużej wartości, zarządzania ryzykiem i spełniania uzgodnionych standardów

Usługi związane z towarami wymagającymi specjalnego zabezpieczenia (white glove)

Do bezpiecznego transportowania komponentów, produktów i prototypów o wysokiej wartości

Logistyka serwerów

Do bezpiecznego transportowania sprzętu infrastruktury IT, zarządzania ryzykiem i spełniania uzgodnionych standardów

Usługi o wartości dodanej


Poniżej przedstawiliśmy wybrane autentyczne studia przypadków z sektora technologicznego, obejmujące logistykę zwrotów oraz usługi o wartości dodanej.

Usługi naprawy na rynku wtórnym

Redukowanie czasu obsługi poprzez zapewnianie kompleksowego rozwiązania do logistyki zwrotów

Usługi techniczne o wartości dodanej

Produkcja lekka przed sprzedażą i odraczanie

Usługi instalacji i wdrażania infrastruktury

Koordynowanie, planowanie i ustalanie harmonogramów usług sieciowych w celu przyspieszenia czasu realizacji oraz redukcji kosztów w kluczowej infrastrukturze

Rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw


Jesteśmy zaufanym partnerem logistycznym dla sektora technologicznego, ściśle współpracującym z klientami w celu dostarczania wyspecjalizowanych rozwiązań wpierających ich łańcuchy dostaw.

Wieża kontrolna zarządzania opłatami celnymi

Łączenie lokalnej fachowej wiedzy z globalnymi możliwościami w celu optymalizacji wszystkich procedur odpraw celnych i zarządzania nimi

Strefa wolnego handlu / przetwarzania eksportu

Usprawnianie działań logistycznych i wydajne redukowanie kosztów za pomocą scentralizowanego beztaryfowego centrum regionalnego

Globalne centrum wsparcia sprzętu podstawowego do półprzewodników

Dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami transportowania ładunków wrażliwych, cennych i ponadwymiarowych ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi transportu 

Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw – LLP

Koordynowanie, planowanie i ustalanie harmonogramów transportu towarów przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb wielu interesariuszy

Nasi eksperci ds. technologii


Eksperci ds. technologii w naszych oddziałach to: