Navigare și conținut
Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă țară

Glosar pentru transportul de marfă


Informații de bază despre transportul de marfă


Conosament (BOL)

Conosamentul (BOL) este un document legal emis expeditorului de către transportator pentru a confirma recepția mărfii sale și reprezintă dovada contractului de transport între cele două părți. De asemenea, acționează ca titlu și materializează transferul de proprietate asupra mărfurilor către cumpărător la recepție.

În plus, conosamentul furnizează transportatorului și șoferilor toate informațiile necesare pentru procesarea expedierii și poate fi utilizat în scopuri de asigurare și pentru formalitățile vamale. În calitate de NVOCC, DHL Global Forwarding poate emite propriile conosamente, numite Conosamente interne.

 

Consolidarea cumpărătorilor

Consolidarea cumpărătorilor constă în gruparea comenzilor de la mai mulți furnizori din una sau mai multe țări în containere dedicate Full-Container-Load (FCL) livrate direct la destinație, în loc de gestionarea expedieri individuale Less-Than-Container-Load (LCL). Este concepută pentru a reduce costurile de expediere prin creșterea factorului de încărcare a containerelor. Explorați serviciul nostru

CMR

CMR este acronimul pentru titlul francez al Convenției privind contractul pentru transportul internațional rutier de marfă. Alături de alte dispoziții legale referitoare la transportul rutier de marfă, a permis definirea unei scrisori de transport rutier standard, denumită Scrisoare de transport CMR, și este utilizată în majoritatea țărilor europene.

Destinatarul

Destinatarul este cumpărătorul expedierii dumneavostră. Este adesea aceeași persoană care va primi mărfurile (cunoscută și ca destinatar), dar nu neapărat.

Comerțul încrucișat

Transportul de marfă este definit ca transport încrucișat atunci când mărfurile sunt mutate de la punctul de origine la destinație fără a intra în țara în care este înregistrat expeditorul.

FCL (Full Container Load)

Transportul mărfurilor cu o expediere Full Container Load (FCL) înseamnă că respectivul container – indiferent de tipul sau dimensiunea sa – va transporta exclusiv mărfurile dumneavoastră. Este o modalitate fiabilă, flexibilă și rentabilă de a transporta mărfurile din ușă în ușă. Având la dispoziție mai multe tipuri de echipamente și servicii suplimentare, expedierile FCL pot fi adaptate exact nevoilor mărfii dumneavoastră. Aflați mai multe despre serviciile noastre FCL

Scrisoare de transport aerian consolidată (HAWB)

O scrisoare de transport aerian consolidată (HAWB) este un document de transport pentru expedieri aeriene, emis și semnat de transportatorul de marfă la primirea expedierii. Acesta precizează termenii și condițiile de transport al mărfii.

Incoterms®

Regulile Incoterms® stabilesc drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește livrarea mărfurilor de la vânzător la cumpărător. Acestea oferă un cadru comun pentru a înțelege modul în care este organizat transportul și de către cine, cine suportă riscurile inerente acestuia și cine este responsabil de securitatea expedierii și conformitatea vamală. Denumirea lor urmează întotdeauna aceeași structură – un acronim din trei litere și un nume de locație. Aflați mai multe despre Incoterms®

LCL

Transportul mărfurilor dumneavoastră cu o expediere maritimă Less than Container Load (LCL) înseamnă că marfa dumneavoastră va fi consolidată cu comenzi suplimentare de la diferiți expeditori și/sau destinatari într-un singur container. Dacă expedierea dumneavoastră nu necesită un întreg container sau timpii de tranzit ai transportului aerian, aceasta reduce atât costurile logistice, cât și emisiile de carbon.

DHL s-a angajat să conducă tranziția către un transport de mărfuri maritime curat și sustenabil: începând cu 1 ianuarie 2021, neutralizăm emisiile de carbon ale tuturor transporturilor de marfă Less-than-Container Load (LCL) cu biocombustibili marini sustenabili. Aflați mai multe despre serviciile LCL

Facturare către terți

Facturarea către terți are loc atunci când costurile de expediere sunt plătite de o persoană care nu este nici expeditorul, nici destinatarul unei expedieri comerciale.

Vamă – Glosar de expediere


Formalități vamale

Formalitățile vamale reprezintă procesul de primire a permisiunii oficiale de a aduce bunuri în (import) sau de a scoate bunuri dintr-o țară (export). În general, un document de transport, cum ar fi o scrisoare de transport, o factură și o listă de colisaj. Autoritățile vamale pot solicita documentație suplimentară, de ex. Certificat de origine sau Dovadă de preferință. Aflați mai multe despre serviciile noastre vamale

Taxe vamale

Taxele vamale sau de import sunt taxe plătite pentru bunurile aduse într-o țară. Cu excepția cazului în care sunt scutite, toate mărfurile comerciale importate sunt supuse taxelor vamale și impozitelor pe baza clasificării tarifului în conformitate cu Sistemul armonizat de descriere și codare a mărfurilor (HS). Unele mărfuri sunt, de asemenea, evaluate în raport cu alte taxe - inclusiv accize sau taxe anti-dumping.

Sisteme armonizate de descriere și codare a mărfurilor (HS)

Sistemul armonizat este un sistem recunoscut la nivel internațional pentru clasificarea produselor. Țările participante clasifică bunurile tranzacționate pe baza unui set comun de definiție în scopuri vamale.

 

Accent pe sustenabilitate


De la documentele noastre informative la glosarul nostru, detaliem considerentele-cheie în ce privește reducerea impactului expedierii dumneavoastră asupra mediului