Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Unesite najmanje jedan kôd za praćenje.

STRUČNJACI ZA TRANSPORT TERETA NA VAŠEM PRAGU

 Bez obzira na to koje su Vaše poslovne potrebe, mi razumemo šta je Vama važno.

DRUMSKI TRANSPORT TERETA

Fleksibilno i pouzdano. Sveobuhvatne opcije – palete, zbirno, kamioni sa punim utovarom i u dotovaru.

ŽELEZNIČKI TRANSPORT TERETA

Bezbedan, pouzdan i ekonomičan transport koji se odvija u i između Evrope i Azije.

CARINA

Smanjite složenost, kašnjenja i kazne pomoću usluga posredovanja i konsultacija.

TRANSPORTNA REŠENJA

Fleksibilno i pouzdano. Sveobuhvatne opcije – palete, zbirno, kamioni sa punim utovarom i u dotovaru.

INTEGRISANA REŠENJA

Sveobuhvatna, naručena, kompletna rešenja koja obuhvataju usluge transporta, skladištenja & upravljanja.

Lokacije terminala i kancelarija

Kontakt podaci DHL Freight terminala i lokacija

Rešenja u industrijskom sektoru

Prilagođena rešenja za logističke zahteve vaše industrije

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.