Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

DODATNE USLUGE

Kada Vam je potrebno više od tačke A do tačke B

Naše dodatne usluge, u kombinaciji sa rešenjima koja nudimo, pružaju Vam fleksibilnost za rešavanje individualnih logističkih potreba.

 

DHL Cargo Insurance

Sveobuhvatno osiguranje tereta
 • „All-risks“ osiguranje sa sveobuhvatnim pokrićem
 • koje pruža jedno od najvećih osiguravajućih društava na svetu
 • Pokriće pojedinačne ili više pošiljaka

U zamenu za premiju, DHL Cargo Insurance pruža spokoj i zaštitu DHL-ovim klijentima.

U slučaju štetnog događaja tokom transporta koji vrši DHL, ono pokriva troškove transporta & u slučaju fizičkog gubitka ili oštećenja usled bilo kog spoljašnjeg uzroka.

 • „All-risks“ osiguranje sa sveobuhvatnim pokrićem koje je šire od standarda za ovu branšu
 • Konkurentne cene bez učešća
 • Fakturisanje robe i osiguranja putem jedne fakture
 • Pokriće za teret visokog rizika i destinacije širom sveta uključujući lokacije visokog rizika
 • Naš cilj je rešavanje odštetnih zahteva u roku od najviše 30 dana, što je brže nego kod drugih osiguravajućih društava
 • Vaš odštetni zahtev obrađuje se lokalno, od strane osoblja koje govori lokalni jezik, a isplata može da se izvrši i u lokalnoj valuti

Spisak robe koja ne može da se osigura

Pružite nam poverenje i budite spokojni

4 razloga da izaberete osiguranje DHL Cargo Insurance

 • Bez obzira na to ko je odgovoran za gubitak ili štetu, zakonska odgovornost prevoznika obično pokriva samo deo odštetnog zahteva klijenta. Neke polise osiguranja tereta nude ograničeno pokriće. Sve ovo znači da bi trebalo da osigurate pošiljke osiguranjem DHL Cargo Insurance. To će Vam pružiti osiguranje s pokrićem u celom svetu ili punu vrednost Vaše robe, bez obzira na način transporta. Čak i u slučajevima bez zakonske odgovornosti, poput više sile (force majeure), krađe ili nesreća koje su izazvale treće strane, DHL Cargo Insurance će reagovati.

 • Spokoj bez birokratije: Samo jedan ugovor može da Vam pruži osiguranje sa pokrićem za svu robu koju šaljete preko odeljenja DHL Freight. Na osnovu dogovorenih uslova poslovanja i dokumentovane vrednosti robe, izračunavamo premiju osiguranja za svaku od Vaših pošiljki i naplaćujemo premiju zajedno sa transportom tereta.

 • U slučaju podnošenja odštetnog zahteva, možete računati na njegovu brzu obradu. Obradićemo Vaš odštetni zahtev u roku od mesec dana ili još brže u slučaju pravovremene prijave i ako je dokumentacija potpuna. Na taj način se brzo možete vratiti i koncentrisati na svakodnevni posao.

 • Malobrojna ograničenja pokrića osiguranja DHL Cargo Insurance, kao u slučaju neadekvatnog pakovanja, jasno su definisana. To znači da nećete doživeti neprijatna iznenađenja u slučaju podnošenja odštetnog zahteva.

Premišljate se o nekim stvarima ili niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Obratite se nekom od naših stručnjaka za transport tereta kako biste razgovarali o Vašim zahtevima ili dobili brzu ponudu dok još razmišljate o tome!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.