Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

KAKO PRIPREMITI ODŠTETNI ZAHTEV

Ako se dogodi najgore, šta treba da uradim?

  • Ako se roba izgubi ili ošteti tokom transporta i oštećenje je vidljivo spolja, jasno zabeležite detalje o gubitku ili oštećenju na tovarnom listu ili prevoznim dokumentima kada primite pošiljku
  • Ako gubitak ili oštećenje nije vidljivo dok se paketi ne otvore, pošaljite pisanu žalbu prevozniku u roku od 7 dana od prijema robe
 • Odštetni zahtev možete da pošaljete u bilo kom odgovarajućem formatu, ali on treba da sadrži sledeće informacije:

  • Ako ste kupili osiguranje tereta od DHL Freight, pokažite kopiju fakture i dokaz plaćanja
  • Identifikovani događaj tokom transporta
  • Transportna referenca
  • Maršuta (od do)
  • Kopija tovarnog lista
  • Kada je pošiljka preuzeta za transport
  • Kada je pošiljka isporučena (ako je primenljivo)
  • Opis oštećene ili izgubljene robe
  • Težina oštećenog ili izgubljenog dela robe (stvarna težina robe)
  • Kako je otkriveno oštećenje i ko ga je otkrio
  • Vaši kontakt podaci
  • Fotografije pakovanja i oštećenja robe, ako je moguće pre istovara pošiljke dok je još u transportnoj jedinici (slike treba da prikažu oštećenje i ako je moguće uzrok datog oštećenja)
  • Dokaz vrednosti, uključujući troškove kupovine, procenu popravke itd.

  Pružite nam ove informacije i sve priloge u roku od 7 dana od prijema robe.

  • Proverite oštećenu robu i pokušajte da sprečite njeno dodatno oštećivanje
  • Razmotrite koji je najbolji način da se oštećenje sanira, ako je moguće
  • Obezbedite pravo/mogućnost osiguravajućoj kući da pregleda oštećenu robu
  • Oštećenu robu skladištite zasebno
  • Čuvajte sav materijal za pakovanje
  • Nemojte dalje transportovati robu

Ne vidite ono što tražite?

Kontaktirajte danas jednog od naših DHL Freight stručnjaka!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.