Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

INŽENJERING I PROIZVODNJA

Lokalna stručnost. Globalni domet.

U kompaniji DHL razumemo vodeće trendove i poslovne izazove sa kojima se susrećete u sektoru za inženjering i proizvodnju i kako se te promene mogu odraziti na Vaš lanac nabavke. To nas, kako verujemo, čini Vašim idealnim partnerom.

U sektoru kao što je I&P sa širokim rasponom zahteva za transport različlitih dimenzija – koji dolazi od pojedinačnih paleta do ekstra velikog transporta – DHL Freight usluge u I&P sektoru pokrivaju sve ove dimenzije pošiljki.

Za vangabaritni teret poput glomazne konstrukcije i vazduhoplovne opreme postoji portfolio namenskih rešenja. Paket usluga obuhvata osiguranje tereta, dozvole od organa vlasti, automobilsku i policijsku pratnju, po potrebi. Što se tiče samog transporta, dostupan je širok asortiman prilagodljivih prikolica, kao i usluge projektne otpreme, utovara i istovara.

Za „normalan“ tip pošiljki, naši klijenti koriste osnovne proizvode odeljenja DHL Freight, koji uključuju FTL Full Truck Load (Transport punim kamionima), PTL Part Truck Load (Transport kamionom u dotovaru) i LTL Less-than-Truck Load (Zbirni kamionski transport). Pored toga, namensko upravljanje lancem nabavke je dostupno na zahtev.

Šta nudimo industriji inženjeringa i proizvodnje

 • Naši rukovodioci prodaje stavljaju se u Vašu poziciju. Oni objedinjuju stručnost u sektoru i logističkom svetu, i teže pronalaženju rešenja koja će ispuniti Vaše specifične potrebe.

 • Naš širok asortiman usluga carinskog posredovanja obezbeđuje da pošiljke nesmetano i pravovremeno prelaze granice bez administrativnih problema, kašnjenja ili kazni.

  Pojednostavljujemo carinske postupke.

  • Opšti portfolio usluga carinjenja obuhvata:
   - uvoz i izvoz podnošenje deklaracija
   - podnošenje bezbednosnih podataka
   - carine i porezi olakšavanje postupaka
   - druge usluge  vladinie agencije
   - transport u tranzitu
   - dozvole i licence usluge podnošenja prijava
  • Prisutni u više od 200 zemalja u svetu
  • Obrađujemo više od 7mil. carinskih ulaza godišnje
  • Poseban tim carinskih stručnjaka
  • Globalni, regionalni i lokalni timovi obezbeđuju operativnu doslednost i usaglašene prometne aktivnosti
  • Poslovanje u skladu sa strukturom upravljanja, kodeksom ponašanja i standardima usaglašenosti
  • Jake veze sa vladinim, carinskim i bezbednosnim telima
  • Vrhunski nivo pružanja usluga u celom svetu korišćenjem najnovijih tehnologija carinjenja
 • Transformišite lanac nabavke uz kompaniju DHL kao Vašeg vodećeg partnera za logistiku i iskoristite našu stručnost u sledećim oblastima:

  • Planiranje – Osigurajte što efikasniji tok procesa transporta i lanca nabavke uz stručno znanje i inovativne alatke za analizu koje nudi kompanija DHL
  • Usluge upravljanja – Angažujte logističke kompanije, upravljajte dobavljačima i komunikacijom sa klijentima uz našu uslugu upravljanja koja takođe obuhvata tovarni list, kontrolu i carinjenje
  • Operacije – Steknite transparentnost, sinhronizujte transport i smanjite svakodnevne operativne rizike uz našu jedinstvenu ponudu kontrolnog tornja
  • Kontinuirano poboljšanje – Podstaknite celokupnu transparentnost pomoću našeg pristupa „Upravljanja ukupnim logističkim troškovima“ koji pomaže smanjenju troškova stalnim analiziranjem promenljivih zahteva tržišta, nepredvidljivih obima transporta, i rastućih trendova upravljanja lancem nabavke
 • Naša usluga panevropskog kopnenog transporta za vangabaritni teret.

  Potpuno prilagođena usluga koju pruža iskusni i profesionalni partner za logistiku.

  • Individualna, prilagođena rešenja za vangabaritni teret
  • Sveobuhvatna rešenja, koja obuhvataju i osiguranje tereta, dozvole od relevantnih organa, pratnju u kolima i policijsku pratnju
  • Širok asortiman tipova prikolica prilagođenih Vašim specifičnim potrebama
  • Projektna otprema (velike količine, brzo reagovanje, organizacija transporta i njihovo planiranje)
  • Usluge utovara i istovara
  • Specijalne bezbednosne procedure, npr. TüV Nord sertifikat
 • Transportna rešenja kompanije DHL doprinose održavanju visokog nivoa usluga i pouzdanosti Vaše kompanije, kao i sticanju potpune vidljivosti kretanja proizvoda. Pored toga, smanjujemo troškove transporta. Naš tim će napraviti idealnu kombinaciju sistema, prevoznika i resursa koja će zadovoljiti Vaše specifične potrebe.

  Pogledajte sva naša transportna rešenja

Sektorski stručnjaci na Vašem pragu

U kom god sektoru da poslujete, mi razumemo specifične potrebe Vašeg industrijskog sektora

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.