MALOPRODAJA

U korak sa industrijom koja se razvija

Mnoge od najvećih kompanija sveta pripadaju sektoru potrošača i maloprodaje (C&R). Za veliku većinu njih, logistika ima veoma važnu ulogu u obezbeđivanju zadovoljstva klijenata iz dana u dan. Cilj maloprodajnog sektora odeljenja DHL Freight jeste da pomogne međunarodnim klijentima da ostvare poslovne ciljeve na najbolji mogući način, oslanjajući se na stručnost odeljenja DHL Freight u pružanju pouzdanih i najsavremenijih usluga transporta i usluga sa dodatom vrednošću, od otpreme paleta (LTL) do transporta punim kamionom (FTL).

Zbog razvoja e-trgovine, u prethodnih nekoliko godina došlo je do brzog menjanja maloprodajnog sektora, što je takođe u velikoj meri uticalo na logistiku u smislu da je protok robe postao raznovrsniji.

Maloprodajni sektor se može podeliti na sledeće kategorije, koje zahtevaju različita logistička rešenja:

  • Onlajn maloprodaja
  • Oflajn maloprodaja
  • Višekanalna maloprodaja

Dok onlajn maloprodaja predstavlja međunarodne strukture i zahteva brze usluge konsolidacije, oflajn maloprodaja zahteva potpuno suprotnu stvar, usled jake fragmentacije i lokalnih struktura. DHL Freight se uspešno suočava sa ovim izazovima - sarađujući i nalazeći nova rešenja u partnerstvu sa Vama.

Šta nudimo maloprodajnoj industriji

  • Ogromno iskustvo na oba polja - u onlajn i oflajn maloprodaji. Dugi niz godina služimo maloprodajnim objektima, a predstavljamo i partnera u e-trgovini.

  • Kombinovanje ponuda kompanije DHL među poslovnim jedinicama često dovodi do najinovativnijih jedinstvenih rešenja za klijente. Pošto znamo da su maloprodaji neophodni ciljni kapaciteti širom sveta, kao i rešenja za lokalnu distribuciju, spremni smo da pronađemo najbolju kombinaciju usluga pod jednim logom kompanije DHL.

  • Potrebno je najpre razumeti poslovanje klijenta pre nego što mu ponudimo logistička rešenja. To razumevanje nam omogućava da govorimo jezikom klijenta, što nam, u kombinaciji sa našom logističkom stručnošću, pruža mogućnost da iskoristimo maksimalni potencijal Vašeg lanca nabavke.

Sektorski stručnjaci na Vašem pragu

U kom god sektoru da poslujete, mi razumemo specifične potrebe Vašeg industrijskog sektora

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.