Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

MALOPRODAJA

U korak sa industrijom koja se razvija

Mnoge od najvećih kompanija sveta pripadaju sektoru potrošača i maloprodaje (C&R). Za veliku većinu njih, logistika ima veoma važnu ulogu u obezbeđivanju zadovoljstva klijenata iz dana u dan. Cilj maloprodajnog sektora odeljenja DHL Freight jeste da pomogne međunarodnim klijentima da ostvare poslovne ciljeve na najbolji mogući način, oslanjajući se na stručnost odeljenja DHL Freight u pružanju pouzdanih i najsavremenijih usluga transporta i usluga sa dodatom vrednošću, od otpreme paleta (LTL) do transporta punim kamionom (FTL).

Zbog razvoja e-trgovine, u prethodnih nekoliko godina došlo je do brzog menjanja maloprodajnog sektora, što je takođe u velikoj meri uticalo na logistiku u smislu da je protok robe postao raznovrsniji.

Maloprodajni sektor se može podeliti na sledeće kategorije, koje zahtevaju različita logistička rešenja:

  • Onlajn maloprodaja
  • Oflajn maloprodaja
  • Višekanalna maloprodaja

Dok onlajn maloprodaja predstavlja međunarodne strukture i zahteva brze usluge konsolidacije, oflajn maloprodaja zahteva potpuno suprotnu stvar, usled jake fragmentacije i lokalnih struktura. DHL Freight se uspešno suočava sa ovim izazovima - sarađujući i nalazeći nova rešenja u partnerstvu sa Vama.

Šta nudimo maloprodajnoj industriji

  • Ogromno iskustvo na oba polja - u onlajn i oflajn maloprodaji. Dugi niz godina služimo maloprodajnim objektima, a predstavljamo i partnera u e-trgovini.

  • Kombinovanje ponuda kompanije DHL među poslovnim jedinicama često dovodi do najinovativnijih jedinstvenih rešenja za klijente. Pošto znamo da su maloprodaji neophodni ciljni kapaciteti širom sveta, kao i rešenja za lokalnu distribuciju, spremni smo da pronađemo najbolju kombinaciju usluga pod jednim logom kompanije DHL.

  • Potrebno je najpre razumeti poslovanje klijenta pre nego što mu ponudimo logistička rešenja. To razumevanje nam omogućava da govorimo jezikom klijenta, što nam, u kombinaciji sa našom logističkom stručnošću, pruža mogućnost da iskoristimo maksimalni potencijal Vašeg lanca nabavke.

Sektorski stručnjaci na Vašem pragu

U kom god sektoru da poslujete, mi razumemo specifične potrebe Vašeg industrijskog sektora

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.