Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

BIONAUKE I ZDRAVSTVO

Uz Vas na svakom koraku

Kompanija DHL razume izazove s kojima se suočavaju kompanije za bionauke. Zajedno smo stvorili rešenja koja Vam pomažu da zadovoljite sadašnje i predvidite buduće potrebe.

Neke od naših prednosti:

 • jedinstvena globalna mreža sertifikovanih stanica za bionauke kojima se upravlja u skladu sa GDP smernicama odeljenja Freight i celokupnog procesa koji se odvija prema standardnim operativnim procedurama (SOP) koja pruža usluge i standarde navećeg kvaliteta
 • kompetencija u domenu konsaltinga i temeljnog poznavanja ColdChain i Clinical Trials poslovanja koja obezbeđuje ažuriranu usaglašenost sa industrijskim propisima
 • IT platforma „Life Track“ osmišljena posebno za industriju bionauka
 • Timovi odeljenja za rad sa klijentima fokusirani na ovaj sektor i preko 3000 obučenih sertifikovanih stručnjaka za bionauke zaduženih za industriju bionauka i zdravstva

DHL Freight Coldchain

Kontrola temperature za proizvode iz oblasti bionauka i zdravstva
 • Konsolidacija usluga LTL Less-than-Truck Load (Zbirni kamionski transport) i FTL Full Truck Load (Transport punog utovara kamionima)
 • Centri za pretovar farmaceutske robe
 • Potpuna kontrola temperature i nadgledanje (od +2°C do +8°C i od +15°C do +25°C)

Naša namenska usluga sa potpunim nadgledanjem i kontrolom temperature za paletizovane zbirne pošiljke, transport kamionima u dotovaru i punom utovaru za proizvode iz oblasti farmacije i bionauka & zdravstva.

Usluge sa kontrolom temperature: sa hlađenjem (od +2°C ili +8°C) ili sa spoljnom temperaturom (od +15°C do +25°C).

Efikasno, fleksibilno i potpuno nadgledano tokom celog transportnog lanca.

 • Usaglašeno sa GDP (dobrim praksama distribucije)(1)
 • Planirani polasci i isporuke u više od 30 zemalja u Evropi sa pouzdanim vremenima realizacije
 • Nadgledanje temperature i bezbednosno praćenje pomoću GPS-a
 • Beleženje i skladištenje podataka o temperaturi
 • Centralizovana rezervacija, korisnička služba i administracija
 • Praćenje sa obaveštenjima o događajima i detaljima o isporuci
 • Mogućnosti privremenog skladištenja  (od +2°C do +8°C i od +15°C do +25°C)

Sektorski stručnjaci na Vašem pragu

U kom god sektoru da poslujete, mi razumemo specifične potrebe Vašeg industrijskog sektora

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.