Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

Strategija 2025

Dostavjamo izvrsnost u Digitalnom Svetu

DHL Group je napravio veliki pomak kroz Strategiju 2020. Usled geografskog širenja i širokog spektra logističkih usluga Grupa je u najboljem položaju do sada. „Strategija 2025 - pružanje izvrsnosti u digitalnom svetu“ postavlja temelje za nastavak uspešne putanje rasta i nakon 2020. godine.

Četiri najvažnija trenda koji su poslednjih godina uticala na logistiku takođe će oblikovati oblast koja ide napred   Globalizacija, Digitalizacija, Elektronska tragovina i Odrivost. Strategija 2025 je odgovor Grupe na ovo. Kompanija će nadgraditi ove trendove kako bi u glavnim logističkim budžetima iskoristila svoj potencijal za dugoročni rast profitalnobnosti, istovremeno posvećujući se digitalnim transpformacijama koje su več u tokuču čitave grupe.

Svi napori su usmereni na tri utvrđene donje linije Strategije 2020, koje i dalje pružaju osnov za za Strategiju 2025. U skladu sa tim, DHL Group ima za cilj da se smatra Poslodavcem, Dobavljačem i Investitorom izbora u svim svojim aktivnostima.