Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

PRAĆENJE: EXPRESS

Unesite svoje brojeve za praćenje


Ako biste radije da lično razgovarate sa nekim o lokaciji Vaše pošiljke, kontaktirajte DHL Express Odeljenje za rad sa klijentima

Brzi odgovori na česta pitanja o praćenju

  • Da, pod određenim uslovima. Savetujemo Vam da zabeležite svoj kod za praćenje. Ako umesto toga imate referentni broj pošiljaoca, možete koristiti našu uslugu online praćenja reference pošiljaoca.

  • DHL Express tovarni list za Time Definite pošiljke je 10-cifreni broj (npr. 1234567890, 2345678901), molimo Vas da proverite broj i pokušate ponovo. Ako Vaš kod za praćenje ne odgovara ovom formatu, pokušajte sa drugim sistemom za praćenje.

  • Da, DHL ProView je onlajn alat za pregled pošiljki i obaveštavanje o događajima posebno osmišljen da unapredi praćenje za vlasnike DHL Express naloga. Posetite lokalnu DHL veb-lokaciju da biste saznali da li je DHL ProView dostupan u Vašoj zemlji. Iako trenutno nije dostupan globalno, u bliskoj budućnosti će biti dostupan u svim zemljama.

Ako biste radije da lično razgovarate sa nekim o lokaciji Vaše pošiljke, kontaktirajte DHL Express Odeljenje za rad sa klijentima

Brzi odgovori na česta pitanja o praćenju

  • DHL periodično iz operativnih razloga reciklira brojeve tovarnih listova pošiljke. Povremeno ovo rezultuje informacijama u našem sistemu za dve pošiljke koje putuju pod istim brojem tovarnog lista u isto vreme. DHL ulaže veliki trud da eliminiše ovakve situacije. U međuvremenu, iako Vas ove informacije mogu zbuniti, budite sigurni da će Vaše pošiljke biti poslate na tačna odredišta i dobiće istu pažnju kao i svaka druga pošiljka u našoj mreži.

  • Ovo se uglavnom dešava ako informacije koje posedujemo nisu dovoljne za praćenje Vaše pošiljke. Dodatne informacije ili pojašnjenje mogu biti potrebni, recimo, u slučaju netačne adrese. Ova situacija se može rešiti vrlo brzo tako što ćete kontaktirati Odeljenje za rad sa klijentima.

  • Odredišta koja se prikazuju u rezultatima DHL Express praćenja predstavljaju lokacije terminala  koji vrši preuzimanje ili isporuku. Budite sigurni da će Vaša pošiljka biti dostavljena na odredište koje ste naveli prilikom popunjavanja tovarnog lista pošiljke.

  • Proverom vašeg identiteta na našoj internetskoj stranici Dokaz isporuke možete da pronađete dodatne podatke o primaocu, uključujući ime lica na kom je registrovana vaša pošiljka.

  • Da, DHL ProView je onlajn alat za pregled pošiljki i obaveštavanje o događajima posebno osmišljen da unapredi praćenje za vlasnike DHL Express naloga. Posetite lokalnu DHL veb-lokaciju da biste saznali da li je DHL ProView dostupan u Vašoj zemlji. Iako trenutno nije dostupan globalno, u bliskoj budućnosti će biti dostupan u svim zemljama.

  • Status daje indikaciju procesa carinjenja sa odredišta. Kliknite na dugme "Prikaži detalje" da biste videli dodatne informacije. To Vam omogućava da vidite da li carina zahteva dodatne informacije za carinjenje.

  • Ponekad se za nekoliko pošiljaka koristi isti broj za praćenje. Ako je to slučaj, prikazujemo prvih deset rezultata. Pokušajte da upotrebite kod za praćenje / broj kontejnera, ako je dostupan.