Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

PRAĆENJE: EXPRESS

Unesite svoje brojeve za praćenje


Ako biste radije da lično razgovarate sa nekim o lokaciji Vaše pošiljke, kontaktirajte DHL Express Odeljenje za rad sa klijentimanedefinisano

Brzi odgovori na česta pitanja o praćenju

  • Da, pod određenim uslovima. Savetujemo Vam da zabeležite svoj kod za praćenje. Ako umesto toga imate referentni broj pošiljaoca, možete koristiti našu uslugu online praćenja reference pošiljaoca.

  • DHL Express tovarni list za Time Definite pošiljke je 10-cifreni broj (npr. 1234567890, 2345678901), molimo Vas da proverite broj i pokušate ponovo. Ako Vaš kod za praćenje ne odgovara ovom formatu, pokušajte sa drugim sistemom za praćenje.

  • Da, DHL ProView je onlajn alat za pregled pošiljki i obaveštavanje o događajima posebno osmišljen da unapredi praćenje za vlasnike DHL Express naloga. Posetite lokalnu DHL veb-lokaciju da biste saznali da li je DHL ProView dostupan u Vašoj zemlji. Iako trenutno nije dostupan globalno, u bliskoj budućnosti će biti dostupan u svim zemljama.

Ako biste radije da lično razgovarate sa nekim o lokaciji Vaše pošiljke, kontaktirajte DHL Express Odeljenje za rad sa klijentima

Brzi odgovori na česta pitanja o praćenju

  • DHL periodično iz operativnih razloga reciklira brojeve tovarnih listova pošiljke. Povremeno ovo rezultuje informacijama u našem sistemu za dve pošiljke koje putuju pod istim brojem tovarnog lista u isto vreme. DHL ulaže veliki trud da eliminiše ovakve situacije. U međuvremenu, iako Vas ove informacije mogu zbuniti, budite sigurni da će Vaše pošiljke biti poslate na tačna odredišta i dobiće istu pažnju kao i svaka druga pošiljka u našoj mreži.

  • Ovo se uglavnom dešava ako informacije koje posedujemo nisu dovoljne za praćenje Vaše pošiljke. Dodatne informacije ili pojašnjenje mogu biti potrebni, recimo, u slučaju netačne adrese. Ova situacija se može rešiti vrlo brzo tako što ćete kontaktirati Odeljenje za rad sa klijentimanedefinisano.

  • Odredišta koja se prikazuju u rezultatima DHL Express praćenja predstavljaju lokacije terminala  koji vrši preuzimanje ili isporuku. Budite sigurni da će Vaša pošiljka biti dostavljena na odredište koje ste naveli prilikom popunjavanja tovarnog lista pošiljke.

  • Proverom vašeg identiteta na našoj internetskoj stranici Dokaz isporuke možete da pronađete dodatne podatke o primaocu, uključujući ime lica na kom je registrovana vaša pošiljka.

  • Da, DHL ProView je onlajn alat za pregled pošiljki i obaveštavanje o događajima posebno osmišljen da unapredi praćenje za vlasnike DHL Express naloga. Posetite lokalnu DHL veb-lokaciju da biste saznali da li je DHL ProView dostupan u Vašoj zemlji. Iako trenutno nije dostupan globalno, u bliskoj budućnosti će biti dostupan u svim zemljama.

  • Status daje indikaciju procesa carinjenja sa odredišta. Kliknite na dugme "Prikaži detalje" da biste videli dodatne informacije. To Vam omogućava da vidite da li carina zahteva dodatne informacije za carinjenje.

  • Ponekad se za nekoliko pošiljaka koristi isti broj za praćenje. Ako je to slučaj, prikazujemo prvih deset rezultata. Pokušajte da upotrebite kod za praćenje / broj kontejnera, ako je dostupan.