Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Lager- och transportinnovation


Vår metod för automation och digitalisering ökar effektiviteten i leveranskedjan och förstärks av resursorganisering för att hela tiden optimera verksamheten.

Ta en titt inne i robotnavet


Vårt innovativa DHL Robotics Hub är en samarbetsplattform för att organisera robotikteknologi och digital automationsteknologi genom att erbjuda plug-and-play-anslutning till lagerhanteringssystemet WMS.

Erbjuda föranslutning mellan teknologier och system.

Automation och robotar


Assisterad paketering

Automation minimerar tröttheten hos arbetarna, antalet fel och utbildningstiden, samtidigt som de anställda blir nöjdare och antalet plockade enheter per timme går upp.

Typer:
 • Plockningsrobotar och robotarmar
 • Robotar som levererar till person
 • Robottransporter inomhus

Inslagningsrobot

Inslagningsroboten stärker plastfilmsinslagningen, minskar risken för potentiell produktskada och mängden plastfilmsavfall. De är utrustade med flera program för att kunna slå in större och ovanligt formade föremål på ett säkert och effektivt sätt för sändning och lagring.

Fördelar:
 • Slår in olika former och storlekar i plastfilm på ett effektivt sätt
 • 50 % av operatörens tid frigörs för andra aktiviteter
 • 30–40 % mindre folieåtgång jämfört med manuell process

Bärbara enheter

Smarta enheter och Android-enheter som stöd för kärnprocesser på lagret och annan tillämpning inom verksamheten möjliggör handsfree-hantering och gör plockningsprocessen effektivare.

Fördelar:
 • Lägre vikt än traditionella handhållna RF-enheter
 • Produktivitetsökning på 10–15 % tack vare tidsbesparande handsfree-hantering
 • Positiv feedback från användarna tack vare bättre ergonomi

Stödrobotar

Förbättrad kartläggning av miljöer, bättre vägplanering, batterier med längre livslängd, effektiva elmotorer och utvecklingen av flerriktade hjul har revolutionerat kategorin stödrobotar

Typer:
 • Rengöring – rengör upp till 1 200 kvadratmeter per timme
 • Säkerhet – detekterar avvikande beteende nattetid
 • Dimensionering – mäter lagernivåer snabbt och korrekt

Utforska innovationer