Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Snabbare digital omvandling


Ökade e-handelskrav (snabbare leverans, fler SKU:er och ökad orderplockning), kombinerat med arbetskraftsbrist i flera regioner och branscher visar att snabb teknologisk utbyggnad är nödvändigare än någonsin. På DHL Supply Chain har vi utvecklat ett snabbare digitaliseringsprogram för att gynna och driftsätta innovativa teknologilösningar i större skala.

Innovation
 • Identifiera och hantera viktiga framtidsrelevanta teknologier
 • Utveckla idéer till koncept
 • Bedömningskriterier baserade på teknologisk mognad, önskvärdhet och genomförbarhet
Produktifiering
 • Stärka teknologiernas digitala resa mot att bli en skalbar standardprodukt
 • Produktifierad i en åttastegsprocess
 • Guide till införandet och användandet av teknologier
Regionalt införande
 • Maximera tillämpningen i all verksamhet och alla affärsmöjligheter
 • Regional platsprofilering för att hitta verksamheter med störst potential
 • Snabbt införande av innovationer, verktyg och processer

Specifika tjänster och kapaciteter

Trendradar

Vi undersöker samhälls-, företags- och teknologitrender för att förstå vilka idéer, både inom vår organisation och externt, som verkar mest lovande att testa i någon av våra verksamheter. Vi letar möjligheter inom:

 • Lagring
 • Transport
 • Backoffice
Inkubering

Om vi inte kan hitta det på marknaden, skapar vi det tillsammans med andra. Målet med inkubering är att hitta sätt att utnyttja värdet av internt utvecklade digitala lösningar för att utforma och bygga en effektiv och hållbar affärsmodell. Några exempel på snabb digitalisering på senare tid är:

 • Digital tillverkning – förpackningslinjen
Delad kunskap

När det är färdigt och klart att driftsättas börjar de regionala driftsättningsteamen att implementera och skala det inom flera verksamheter. Teamet ser till att alla produkter i katalogen har:

 • Måttuppskattning
 • Hälso- & säkerhetsaspekter
 • Slutanvändarhandbok med mera

Utforska innovationer