SKICKA PARTILASTER, HEL- OCH HALVLASTER TILL FÖRETAG INOM SVERIGE - DHL PARTI

Med våra genomförda direktleveranser erbjuder vi täckning över hela Sverige kombinerat med vår erfarenhet, förståelse och respekt för din verksamhet och produktion. Den här kombinationen ger dig den högsta nivån av pålitlighet för alla delade och fulllastleveranser i branschen.

Snabbfakta DHL Parti:

  • Maxvikt per sändning: 39 000 kg* 
  • Maxhöjd: 270 cm
  • Maxmått per föremål i cm: 1200 x 240 x 270
  • Parti och hellaster med en fraktdragande vikt från 1 000 kg
  • Transport av gods direkt från avsändaren till mottagaren
  • Produceras inom DHL:s egna partigodsnätverk
  • Schemalagda, dagliga avgångar med leverans dagen efter
  • Systematiserat nätverk, centralt kontrollerat
  • Full spårbarhet
  • Skräddarsy din transport med våra tillvalstjänster

*Maxvikt och -volym per paket och försändelse är begränsat till lastkapaciteten i transportfordonet och vägens bärighet (35-39 ton). Försändelser som innehåller individuella paketmått som överstiger maxmåtten, innklusive paket/pallar, eller som inte kan hanteras med lastbil och som kan leda till en koncentrerad last på fordonet kan bara accepteras för sändningar med specialavtal.

För DHL Freights tjänster gäller våra produktspecifika- och allmänna uppdragsvillkor samt NSAB 2015