Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Tillvalstjänster

Skräddarsy era transporter efter ditt företag och dina kunders behov


Oavsett storleken på ditt företag eller på det du behöver skicka – från ett litet paket till större partier – kan vi hjälpa dig. Med våra tillval är det enkelt att snabbt och smidigt anpassa transportlösningar efter just ditt företags behov.

Läs om våra produkter olika tillval, till exempel:

 • DHL Cargo Insurance
 • SKICKA GRÖNT
 • Leveransbevis (POD)

Upptäck fler tillvalstjänster för: Sändningar till privatpersoner | Sändningar till företag | Internationell vägfrakt

DHL Cargo Insurance


En separat varuföräkring som ger extra skydd och trygghet Vi gör alltid vårt yttersta, för att hantera ert gods, men ibland sker oförutsedda händelser som innebär skador på eller förlust av gods. Vårt grundläggande ansvar täcker oftast endast en del av godsets värde.

Med DHL Cargo Insurance- varuförsäkring har du en riktigt bra fullvärdesförsäkring med extra trygghet utan självrisk. Det innebär att du kan känna dig helt trygg med att skicka gods med DHL Freight. Boka med transportförsäkring med myDHLFreight  eller genom ett godkänt TA-system eller EDI.

Lista över varor som inte kan försäkras

Läs mer i de nedladdningsbara dokumenten nedan

SKICKA GRÖNT


Genom att välja SKICKA GRÖNT kan du som kund sänka dina transporters klimatpåverkan och driva på omställningen av transportsektorn här och nu. Intäkterna används till att investera i fordon med kostnadsdrivande miljöteknik. Ett arbete som ger garanterade miljövinster i vårt svenska transportnätverk.

Med SKICKA GRÖNT kan vi i samarbete med dig och dina kunder på allvar reducera utsläppen av koldioxid där detta inte skulle vara möjligt utan ert bidrag. Varje gång du eller dina kunder bokar SKICKA GRÖNT köper ni in er i andelar i vår samlade kapacitet av CO2-reducerande frakter. Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka. Istället möjliggör tillvalet SKICKA GRÖNT att vi ersätter ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen där de gör som mest nytta. Hela processen, från produktion till försäljning verifieras av en oberoende part.

Boka SKICKA GRÖNT med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI.

Läs mer om SKICKA GRÖNT

Leveransbevis (POD)


Om du i efterhand skulle vilja se leveransdetaljer kring en sändning kan vi ordna det genom en kopia på det aktuella fraktdokumentet. Det kan till exempel röra sig om att se vem som kvitterat en sändning.

Åtkomst till detta dokument skiljer sig lite från produkt till produkt.

Med hjälp av vår tjänst Active Tracing kan du själv ta fram ditt transportdokument. För de utan tillgång till Active Tracing kan ett leveransbevis beställas via vår kundtjänst och debiteras då enligt gällandeprislista.

Tillvalstjänster för sändningar till privatpersoner


Produkter som vars försändelser går till privata mottagare är DHL ServicePoint och DHL Home Delivery (inte alla alternativ tillgängliga på alla produkter).

Tjänsterna innefattar:

Betalning

 • Annan fraktbetalare

Avisering

 • Brevavisering
 • Leveransbesked av chaufför

Leveransalternativ

 • Hemleverans
 • Kvällsutkörning
 • Inbärning tiIl anvisad plats
 • Leverans utan kvittens
 • Leverans utan legitimationskontroll
 • Leveransbevakning
 • Personlig leverans
 • Varuefterkrav (COD)
 • Återtag av transportemballage
 • Bortforsling av gammal vara
 • Avhämtas på terminal

Upphämtningsalternativ

 • Föraviserad upphämtning
 • Utbärning från anvisad plats

Ladda ner detaljerad information om tillvalstjänster

Tillvalstjänster för företagskunder


Produkter som vars försändelser går till företag är DHL Paket, DHL Pall, DHL Stycke, och DHL Parti (alla tillvalstjänster är inte tillgängliga för alla produkter).

Tjänsterna innefattar:

Betalning

 • Annan fraktbetalare
 • Mottagarbetald frakt

Avisering

 • Avisering - vi kontaktar din mottagare för att säkra leveransen
 • Leveransbesked av chaufför
 • Avisering upphämtning

Leveransalternativ

 • Helgkörning
 • Inbärning
 • Inbärning av paket
 • Leverans utan kvittens
 • Leveransbevakning
 • Prioriterad leverans (PRE 7, PRE 10, PRE 12)
 • Lossning under icke ordinarie arbetstid
 • Extra bemanning
 • Tidsbestämd lossning
 • Leverans till byggarbetsplats
 • Avhämtas på terminal

Utrustningsalternativ

 • Lastnings- och lossningshjälpmedel
 • Bakgavellift
 • Dragbil

Upphämtningsalternativ

 • Avisering upphämtning
 • Helg upphämtning
 • Lastning på icke ordinarie arbetstid
 • Tidsbestämd lastning

Övrigt

 • Pallöverföringssystem (PÖS)
 • Transportstöd
 • Upphämtning och terminalhantering av DHL PARTI (PTL/FTL)

Ladda ner fullständig information om tillvalstjänster

Tillvalstjänster för internationell vägfrakt 


Produkter inkluderar DHL Freight EuroConnect, Eurapid, EuroConnect Plus och Nordisk Pall (alla tillval är inte tillgängliga för alla produkter)

Avisering

 • Avisering - vi kontaktar din mottagare för att säkra leveransen

Leveransalternativ

 • FDD – Fixed delivery day/ Tidsbestämd leveransdag
 • Prioriterad leverans (PRE 10, PRE 12)
 • Lastning eller lossning under icke ordinarie arbetstid
 • Extra bemanning
 • Tidsbestämd lossning
 • Leverans till byggarbetsplats
 • Avhämtas på terminal

Utrustningsalternativ

 • Lastnings- och lossningshjälpmedel
 • Bakgavellift
 • Megatrailer
 • Trailerhyra

Upphämtningsalternativ

 • Lastning under icke ordinarie arbetstid
 • Tidsbestämd lastning

Övrigt

 • Farligt gods
 • Thermotransport

Ladda ner fullständig information om tillvalstjänster

Frågor om vår Tillvalstjänster?

En av våra DHL Freight-experter kan hjälpa dig


Berätta lite mer om dina behov innan vi börjar.