Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

TILLVALSTJÄNSTER – INRIKESTRANSPORTER TILL PRIVATPERSONER

När du erbjuder leveranser till privatpersoner är service, precisa leveranstider och flexibilitet viktigt. Med DHL kan du erbjuda allt detta, och ännu mer. Skräddarsy dina leveranserbjudanden efter dina kunders behov samtidigt som du alltid har full kontroll på hela transportflödet.

 • VI FAKTURERAR TREDJE PART – INTE AVSÄNDAREN ELLER MOTTAGAREN

  I en transportkedja finns många tillfällen då “Annan fraktbetalare” är praktiskt. Ett exempel på det är när varken mottagaren eller avsändaren ska stå för frakten. I en transportkedja används detta tillval ofta av en part som enbart agerar lagerhållare.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Service Point
  • DHL Home Delivery
  Pris:
  • DHL Service Point: 18 SEK/sändning
  • DHL Home Delivery: 60 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Tänk på att ange betalande kundnummer.

 • LÅT MOTTAGAREN HÄMTA SIN SÄNDNING PÅ VÅR TERMINAL NÄR DET PASSAR

  Istället för att vi levererar sändningen finns valmöjligheten för mottagaren att hämta direkt på någon av våra terminaler. Denna tjänst är populär hos mottagare som ofta är ute på resande fot, eller på annat sätt är otillgängliga.

  Avisering ingår i tjänsten, och så fort den skickats ut finns sändningen att hämta under dagtid.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery

  Pris:

  • DHL Home Delivery: 130 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Tänk på att ange den DHL-terminal där sändningen ska hämtas upp.

  Kan inte kombineras med tillvalen:

  Inbärning till anvisad plats, Leveransbesked.

 • VI ÅTERVINNER DEN GAMLA VARAN SOM ERSATTS MED NY

  Många konsumenter önskar hjälp med bortforsling av de varor som nyss har ersatts, såsom vitvaror och TV-apparater. Vi löser det och säkerställer att de varor vi forslar bort återvinns eller destrueras på ett miljövänligt vis. Ett lika uppskattat tillval för den medvetne kunden som för miljön.

  Detta tillval måste kombineras med “Inbärning till anvisad plats”. Observera också att retursändningar skickas med DHL Home Delivery Return.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery
  Pris:
  • DHL Home Delivery: 305 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • ERBJUD DINA KUNDER TRYGG AVISERING MED ETT BREV

  E-post- och sms-avisering ingår förvisso alltid i DHL SERVICE POINT. Men om din kund föredrar det finns möjligheten att även erbjuda avisering via brev när sändningen finns att hämta ut. Tryggt, enkelt och effektivt, framför allt för mottagare som inte förlitar sig på det digitala.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Service Point
  Pris:
  • DHL Service Point: 35 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • EN SEPARAT VARUFÖRSÄKRING SOM GER EXTRA SKYDD OCH TRYGGHET

  Vi gör alltid vårt yttersta, för att hantera ert gods, men ibland sker oförutsedda händelser som innebär skador på eller förlust av gods. Vårt grundläggande ansvar täcker oftast endast en del av godsets värde.

  Med DHL Cargo Insurance- Varuförsäkring har du en riktigt bra fullvärdesförsäkring med extra trygghet utan självrisk. Det innebär att du kan känna dig helt trygg med att skicka gods med DHL Freight.

  Läs mer om DHL Cargo Insurance- Varuförsäkring här.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Service Point
  • DHL Home Delivery
  Se prislista här.

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Kan inte kombineras med tillvalet:

  Leverans utan kvittens.

 • HEMLEVERANS AV MINDRE E-HANDELSPAKET (SERVICE POINT)

  Vi levererar hem till era kunder på vardagar mellan kl. 17:00-22:00, med ett leveransfönster om 60 min.

  Genom vår mottagarportal kan din kund själv anpassa leveransen genom att t.ex. välja att paketet ska levereras genom personlig leverans, utanför dörren, innanför dörren eller i en smart brevlåda. Här kan de också byta dag och tid för leverans. 

  Mottagaren kan sen följa leveransen i realtid, hela vägen fram till leverans.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Service Point

  Pris:

  • 80 SEK/sändning

  Kan inte kombineras med tillvalet:

  ID-kontroll

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • FÖR DEN SOM VILL HA VARAN INBUREN I SITT HEM

  Många konsumenter uppskattar enkelhet och bekvämlighet i hemleveranser. Just därför är inbärning ett populärt tillval. Mottagaren pekar själv ut en plats i hemmet där varan, eller varorna, ska placeras. Därefter sköter vi resten. Allt som oftast är hela processen snabbt och smidigt löst på bara några minuter. Se vår lista för geografisk täckning här.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery

  Pris:

  • 1-25 kg: 510 SEK/sändning
  • 26-150 kg: 665 SEK/sändning
  • 151 - 299 kg: 800 SEK/sändning
  • 300 - 999 kg: 950 SEK/sändning
  • 1000 - 2500 kg: 1 235 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • VI LEVERERAR EFTER ARBETSTID

  Vi levererar när mottagaren är hemma. Med detta tillval kan du erbjuda en flexibilitet för alla som har svårt att vara hemma under andra tider än kl. 17:00-22:00

  Frågar du oss är leverans kvällstid ett tillval som ger dig möjligheten att erbjuda det slutkonsumenter själva efterfrågar mest av allt i en flexibel hemleveranstjänst.

  Med en oslagbar tillvalstäckning kan du redan i dag erbjuda dina kunder kvällskörning över hela landet.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery

  Pris:

  • Kvällskörning*: 150 SEK
  • Kvällskörning zon B: 750 SEK
  • Kvällskörning zon C: 1 200 SEK
  • Kvällskörning zon D: 2 000 SEK
  • Kvällskörning zon E: 3 500 SEK

  *Gäller grundzonen och inkluderar med sin geografiska täckning cirka 65% av Sveriges befolkning. Fullständig geografisk täckning av Kvällskörning hittar du här.

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • VÅR FÖRARE RINGER MOTTAGAREN INNAN LEVERANS

  Leveransbesked ingår vid bokning av DHL Home Delivery sändningar. I en flexibel tjänst för hemleveranser är trygghet och tydlighet viktiga faktorer för mottagaren. Och vår erfarenhet säger oss att ett leveransbesked alltid underlättar vardagsplaneringen för din kund.

  När leveransen är på väg kontaktar vår förare mottagaren 15-30 minuter innan leverans. Leveransbesked ger dessutom både mottagaren och dig som avsändare bättre kontroll på leveransen.

  Pris:

  • Kostnadsfritt

  Bokas via:

  Ingår alltid vid bokning av DHL Home Delivery.

  Kan inte kombineras med tillvalet:

  Avhämtas på terminal.

 • FÅ FULL KONTROLL GENOM HELA TRANSPORTKEDJAN VIA SMS ELLER E-POST

  Med leveransbevakning kan du ge dig och dina kunder full kontroll på var din sändning befinner sig i transportkedjan. Vi skickar löpande uppdateringar till dig – eller den du anger, till exempel mottagaren eller en tredje part – via sms och/eller e-post. Leveransbevakning är ett utmärkt sätt att stärka servicen mot kunder eller samarbetspartners!

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery
  • DHL Service Point

  Pris:

  • 2,50 SEK/sms eller e-postmeddelande. Max 10 SEK/sändning.

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Tänk på att ange den e-postadress eller det telefonnummer dit du vill ha informationen.

  Kan inte kombineras med tillvalet:

  Avhämtas på terminal.

 • VI TAR FRAM ALLA LEVERANSDETALJER

  Om mottagaren i efterhand skulle vilja se leveransdetaljer kring en sändning kan vi ordna det genom en kopia på det aktuella fraktdokumentet. Det kan till exempel röra sig om att se vem som kvitterat ut sändningen.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery
  • DHL Service Point

  Pris:

  • 70 SEK/styck

  Bokas via:
  Kontakta DHL Kundservice.

 • VI LEVERERAR ÄVEN OM MOTTAGAREN INTE ÄR PÅ PLATS

  Att leverera utan kvittens, är en praktisk tjänst för dig som vill säkra dina leveranser oavsett om mottagaren är på plats eller inte.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery

  Pris:

  • Kostnadsfritt

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Kan inte kombineras med tillvalen:

  Varuförsäkring. Inbärning tiIl anvisad plats. Utbärning från anvisad plats. Avhämtas på terminal. Bortforsling gammal vara. Återtag av transportemballage.

 • NÄR NÅGON ANNAN ÄN MOTTAGAREN SKA TA EMOT LEVERANSEN

  Att leverera utan legitimationskontroll kan vara en bra lösning när någon annan än mottagaren ska ta emot leveransen, t ex en hantverkare eller en granne.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery

  Pris:

  • Kostnadsfritt

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Kan inte kombineras med tillvalen:

  Varuförsäkring. Inbärning tiIl anvisad plats. Utbärning från anvisad plats. Avhämtas på terminal. Bortforsling gammal vara. Återtag av transportemballage.

 • SKICKA GRÖNT MÖJLIGGÖR FÖR DITT FÖRETAG ATT REDUCERA MILJÖPÅVERKAN PÅ ETT EFFEKTIVT OCH ENKELT SÄTT

  Genom att välja SKICKA GRÖNT kan du som kund sänka dina transporters klimatpåverkan och driva på utvecklingen av transportsektorn här och nu. Intäkterna används till att investera i fordon med kostnadsdrivande miljöteknik. Ett arbete som ger garanterade miljövinster i vårt svenska transportnätverk. 

  Med SKICKA GRÖNT kan vi i samarbete med dig och dina kunder på allvar reducera utsläppen av koldioxid där detta inte skulle vara möjligt utan ert bidrag. Varje gång du eller dina kunder bokar SKICKA GRÖNT köper ni in er i andelar i vår samlade kapacitet av CO2-reducerande frakt. Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka. Istället möjliggör tillvalet SKICKA GRÖNT att vi ersätter ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen där de gör som mest nytta. Hela processen, från produktion till försäljning verifieras av en oberoende part.

  Läs mer om SKICKA GRÖNT.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Service Point
  • DHL Home Delivery
  Pris:
  • DHL Service Point: 4 SEK/sändning
  • DHL Home Delivery: 39,20 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • VI TAR ÄVEN HAND OM DINA RETURER

  Utbärning från anvisad plats är anpassad för retursändningar från dina kunder. Vi bär ut varan från en valfri plats i hemmet. Måste bokas med DHL Home Delivery Return. Kom ihåg att sändningen vid upphämtningstillfället ska vara emballerad för transport i enlighet med gällande emballageinstruktioner och vara försedd med transportetikett. Se vår lista för geografisk täckning här.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery

  Pris:

  • 1-25 kg: 510 SEK/sändning
  • 26-150 kg: 665 SEK/sändning
  • 151 - 299 kg: 800 SEK/sändning
  • 300 - 999 kg: 950 SEK/sändning
  • 1 000 - 2 500 kg: 1 235 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Bokas med DHL Home Delivery Return.

 • VI TAR BETALT VID LEVERANS OCH ÖVERFÖR SEDAN BELOPPET TILL DIG

  Med Varuefterkrav betalar mottagaren oss varans belopp direkt vid leverans och sedan överför vi beloppet till dig.

  Det innebär att du som avsändare alltid är garanterad betalning. Många mottagare upplever också detta som ett säkert och tryggt sätt att handla.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Service Point
  Pris:
  • Max 9 999 SEK: 105 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Tänk på att ange belopp, girotyp, kontonummer, ev referens.

 • VI FRAKTAR BORT OCH ÅTERVINNER TRANSPORTEMBALLAGE

  När vi lämnar mottagaren ska allt vara i sin ordning. Det gäller även emballage om så önskas. Efter avemballering återtar vi transportemballage såsom plast, buntband, wellpapp och lastbärare. Självklart görs detta på ett miljövänligt sätt. Tänk på att vi inte tillhandahåller transportemballage vid en eventuell retur av godset.

  Detta tillval måste kombineras med Inbärning till anvisad plats.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Home Delivery
  Pris:
  • DHL Home Delivery: 200 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med MyDHL Freight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

Skräddarsy era utrikestransporter till företag

Skräddarsy era utrikestransporter till privatpersoner

Skräddarsy era inrikestransporter till företag