FLYTANDE GODS & FLEXITANKS

Transportera flytande gods

DHL Flexitanks

Transport av bulklaster av flytande gods

En miljöanpassad lösning för transport av bulklaster av ofarliga vätskor. Den här behållaren i flera lager är utformad att få plats i en vanlig sjöfartscontainer, vilket gör den till motsvarande en ISO-tank.

Visa information Dölj information
 • En behållarlösning i flera lager med kapacitet för upp till 24 000 liter
 • Får plats i standardcontainrar för sjöfrakt på 20 fot (~6 m)
 • För ofarliga vätskor
 • Ett utmärkt alternativ till ISO-tankar och IBC-behållare
 • Lämpligt för ofarliga flytande kemikalier, drycker och biobränslen
 • Upp till 31 % högre volym för godstransport
 • Kontamineringsfria flexitankar tillverkas med skyddsfilm som förhindrar att godset kontamineras
 • Inga kostnader för ompositionering
 • Spara pengar på lastning och lossning

DHL Wine & Spirits Logistics

Transport av flytande gods

Vi erbjuder specialiserad transport till en bred målgrupp inom vin- och spritbranschen. Vårt samarbete med Giorgio Gori ger oss tillgång till ett nätverk av personal och utrustning, säker och optimerad lagerhållning, avancerad IT-teknik och snabba, skyddade och certifierade transportrutiner. Det säkerställer ett smidigt flöde hela vägen från buteljering till kundens bord.

Visa information Dölj information
 • Egna kontor och lagerlokaler i de större vinproducerande länderna
 • Specialiserade arbetsteam på alla konsumentmarknader
 • Flexibel verksamhet
 • Globala vin och sprit-kompetenscenter
 • Ett nätverk med specialister som hanterar produkterna med särskilda säkerhetsåtgärder

Se vår video om DHL Wine & Spirits Logisticsodefinierad

FCL-tjänst med specialiserade alternativ

 • Du får visibiliteten du behöver.

  • Onlineverktyg som förbättrar sändningsvisibiliteten
  • Konsolidering av data från flera källor
  • Intelligenta prognoser för milstolpar
  • Exakt information: onlineplattform som tillhandahåller information från flera källor med smarta prognoser och sändningsstatus som rapporteras i näst intill realtid gör att du kan fatta snabba och proaktiva beslut
  • Bättre användarupplevelse: användarvänligt verktyg som varken kräver utbildning eller konfiguration
  • Sänkta kostnader: möjlighet att sänka kostnaderna genom förbättrad planering av hela leveranskedjan
 • DHL Ocean Secure använder enheter för containersäkerhet som använder mobila GSM-nätverk till att kommunicera och tillhandahålla översyn på en onlineplattform. Det är ett tjänsteelement i DHL Ocean Direct FCL som ger visibilitet, säkerhet och flexibilitet för pålitliga leveranser från dörr till dörr och som förbättrar insynen längs transportrutten.

  • Visibilitet under transporterna: Övervakning av uppdragskritiska parametrar och meddelanden till fjärranvändare i undantagsfall
  • Containerläge: Spårning av containerns geografiska läge under resan via GSM och/eller GPS
  • Containertillstånd: Övervakning av ett flertal containerparametrar: temperatur, fukt, ljus
  • Containerintegritet och -säkerhet: Övervakning av öppnande av containerdörrar med meddelanden via e-post, SMS eller telefonsamtal
  • Enheter för containersäkerhet finns monterade på containern för övervakning av lastens geografiska läge och tillstånd
  • Kommunikationsnätverk för överföring av data från enheten/containern till fjärranvändare via GSM
  • Plattform som ger visibilitet och möjlighet att spåra sändningarna i näst intill realtid och hantera situationer när de uppkommer
 • I Ocean Plus får du som kund ett användarvänligt gränssnitt, omfattande sändningsinformation på ordernivå och tillgängliga rapporter

  • Manifestera containers utifrån antal skeppade enheter ner på inköpsorder/SKU-nivå
  • Automatiserade rapporter
  • Uppdateringar av estimerade och verkliga milstolpar
  • Möjlighet att välja Ocean Live som ger dig fartygets postion varje timme
  • Snabb sökfunktion
  • Lättillgängliga standardrapporter
  • Rapporter kan exporteras och schemaläggas
  • En portal ger dig tillgång till sändningsinformation från olika källor (avsändare, transportör, terminal…)
  • Möjlighet till kostnadseffektiviseringar genom visibilitet i hela leveranskedjan
  • Enkel att använda

Finns det verkligen andra alternativ?

Prata med en av våra experter på DHL Ocean Direct FCL så inser du snart att DHL kan erbjuda de bästa lösningarna.