Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

FLYTANDE GODS & FLEXITANKS

Transportera flytande gods

DHL Flexitanks

Transport av bulklaster av flytande gods

En miljöanpassad lösning för transport av bulklaster av ofarliga vätskor. Den här behållaren i flera lager är utformad att få plats i en vanlig sjöfartscontainer, vilket gör den till motsvarande en ISO-tank.

 • En behållarlösning i flera lager med kapacitet för upp till 24 000 liter
 • Får plats i standardcontainrar för sjöfrakt på 20 fot (~6 m)
 • För ofarliga vätskor
 • Ett utmärkt alternativ till ISO-tankar och IBC-behållare
 • Lämpligt för ofarliga flytande kemikalier, drycker och biobränslen
 • Upp till 31 % högre volym för godstransport
 • Kontamineringsfria flexitankar tillverkas med skyddsfilm som förhindrar att godset kontamineras
 • Inga kostnader för ompositionering
 • Spara pengar på lastning och lossning

DHL Wine & Spirits Logistics

Transport av flytande gods

Vi erbjuder specialiserad transport till en bred målgrupp inom vin- och spritbranschen. Vårt samarbete med Giorgio Gori ger oss tillgång till ett nätverk av personal och utrustning, säker och optimerad lagerhållning, avancerad IT-teknik och snabba, skyddade och certifierade transportrutiner. Det säkerställer ett smidigt flöde hela vägen från buteljering till kundens bord.

 • Egna kontor och lagerlokaler i de större vinproducerande länderna
 • Specialiserade arbetsteam på alla konsumentmarknader
 • Flexibel verksamhet
 • Globala vin och sprit-kompetenscenter
 • Ett nätverk med specialister som hanterar produkterna med särskilda säkerhetsåtgärder

Se vår video om DHL Wine & Spirits Logistics

FCL-tjänst med specialiserade alternativ

 • Du får visibiliteten du behöver.

  • Onlineverktyg som förbättrar sändningsvisibiliteten
  • Konsolidering av data från flera källor
  • Intelligenta prognoser för milstolpar
  • Exakt information: onlineplattform som tillhandahåller information från flera källor med smarta prognoser och sändningsstatus som rapporteras i näst intill realtid gör att du kan fatta snabba och proaktiva beslut
  • Bättre användarupplevelse: användarvänligt verktyg som varken kräver utbildning eller konfiguration
  • Sänkta kostnader: möjlighet att sänka kostnaderna genom förbättrad planering av hela leveranskedjan
 • DHL Ocean Secure använder enheter för containersäkerhet som använder mobila GSM-nätverk till att kommunicera och tillhandahålla översyn på en onlineplattform. Det är ett tjänsteelement i DHL Ocean Direct FCL som ger visibilitet, säkerhet och flexibilitet för pålitliga leveranser från dörr till dörr och som förbättrar insynen längs transportrutten.

  • Visibilitet under transporterna: Övervakning av uppdragskritiska parametrar och meddelanden till fjärranvändare i undantagsfall
  • Containerläge: Spårning av containerns geografiska läge under resan via GSM och/eller GPS
  • Containertillstånd: Övervakning av ett flertal containerparametrar: temperatur, fukt, ljus
  • Containerintegritet och -säkerhet: Övervakning av öppnande av containerdörrar med meddelanden via e-post, SMS eller telefonsamtal
  • Enheter för containersäkerhet finns monterade på containern för övervakning av lastens geografiska läge och tillstånd
  • Kommunikationsnätverk för överföring av data från enheten/containern till fjärranvändare via GSM
  • Plattform som ger visibilitet och möjlighet att spåra sändningarna i näst intill realtid och hantera situationer när de uppkommer
 • I Ocean Plus får du som kund ett användarvänligt gränssnitt, omfattande sändningsinformation på ordernivå och tillgängliga rapporter

  • Manifestera containers utifrån antal skeppade enheter ner på inköpsorder/SKU-nivå
  • Automatiserade rapporter
  • Uppdateringar av estimerade och verkliga milstolpar
  • Möjlighet att välja Ocean Live som ger dig fartygets postion varje timme
  • Snabb sökfunktion
  • Lättillgängliga standardrapporter
  • Rapporter kan exporteras och schemaläggas
  • En portal ger dig tillgång till sändningsinformation från olika källor (avsändare, transportör, terminal…)
  • Möjlighet till kostnadseffektiviseringar genom visibilitet i hela leveranskedjan
  • Enkel att använda

Finns det verkligen andra alternativ?

Prata med en av våra experter på DHL Ocean Direct FCL så inser du snart att DHL kan erbjuda de bästa lösningarna.