Navigacija in vsebina

Carinjenje: kaj morate vedeti

Naši strokovnjaki za špedicijo ponujajo nasvete, kako se lahko izognete zamudam pri carinjenju


Ko blago potuje iz ene države v drugo, se mednarodna pošiljka ne more izogniti enemu koraku – carinjenju. Carinske dejavnosti običajno opravljajo posebni strokovnjaki, vendar se lahko z dobro pripravo izognete nepotrebnim zamudam in razočaranjem: strokovnjaki za špedicijo delijo nekaj najboljših praks, ki jih lahko uporabite že danes, da bo postopek potekal gladko.

Carinjenje in plačevanje dajatev (imenovanih tudi "tarife") je lahko zapleteno. Ne glede na to, ali ste pošiljatelj ali prejemnik, boste verjetno odgovorni za carinsko posredovanje pri uvozu ali izvozu svoje pošiljke. Odvisno od izbranih klavzul Incoterms® boste morda celo morali s svojim poslovnim partnerjem v tujini čim prej razjasniti, kdo naj bi poskrbel za carinjenje v namembnem kraju.

Preberite več o klavzulah Incoterms® 

Prvi korak: določanje blaga


Nemoteno izvajanje carinskih postopkov se začne z natančnim opisom blaga, ki ga pošiljate. To je mogoče doseči z mednarodno standardizirano oznako blaga, tj. oznako harmoniziranega sistema (HS), ki zagotavlja, da carina uporablja pravilne dajatve in davke. Upoštevajte, da se oznake HS razlikujejo od države do države, zato je pomembno, da izdelke pravilno razvrstite tako za izvozno kot uvozno državo.

Viri oznak HS za Evropo, Severno Ameriko in Latinsko Ameriko

Predmeti v pošiljki so bili pravilno določeni, vendar ali lahko zapustijo državo oziroma vstopijo v namembni kraj? Zlasti pri uvozu lahko za nekatere vrste blaga veljajo določeni predpisi vladnih služb , glede na njihovo naravo pa so potrebne licence ali druga dovoljenja – za izdelke, povezane z zdravjem, so na primer lahko potrebna dovoljenja zdravstvenega organa. Pred uvozom ali izvozom se morate pozanimati o posebnih zahtevah za svojo pošiljko.

Ali za moje blago veljajo vladni predpisi? Nekaj primerov.

 • Blago z dvojno rabo. Gre za blago, ki se lahko uporablja v civilne in vojaške namene. Mednje spadajo industrijski izdelki, deli za stroje, programska oprema in tehnologija. Nacionalni organi nadzorujejo izvoz, tranzit in na splošno mednarodno trgovino s takšnim blagom. V nekaterih primerih je lahko izvoz v določene države prepovedan – to je embargo.
 • Kmetijski proizvodi. Države so za zaščito svojega kmetijskega gospodarstva sprejele posebne ukrepe, ki omejujejo ali prepovedujejo uvoz – to so kvote.
 • Trošarinsko blago. Za nekatere izdelke bo poleg njihove vrednosti veljala povišana uvozna dajatev glede na uvoženo količino – mednje spadajo alkoholne pijače, tobak, gorivo in mineralna olja.

Ne glede na vrsto tovora bo morda treba opraviti tudi nekatere druge postopke. Če se blago izvaža ali uvaža le začasno, na primer med selitvijo čez državo do namembnega kraja, se lahko zahteva tranzitni postopek ali zvezek ATA, da se prepreči zaračunavanje carinskih dajatev.

Izvoz


Z ustrezno dokumentacijo lahko izvozno carinjenje poteka nemoteno. Pošiljatelj posreduje potrebno dokumentacijo (glejte spodnji spustni seznam) svojemu posredniku, ta pa predloži ustrezen obrazec za carinjenje carinskemu uradu. Carinski urad se lahko odloči za takojšnjo sprostitev tovora in izda dovoljenje za izvoz pošiljke (na primer številko MRN v Evropi), nakar je pošiljka pripravljena za na pot.

Omogočanje preprostega carinjenja s popolnim računom

Pravilno pripravljen račun bo carinskemu oddelku, vašemu čezmorskemu poslovnemu partnerju in carinskemu posredniku olajšal nadzor pošiljke. Vsebovati mora naslednje podatke:

 • Oznaka HS za vsak izdelek, tako za države uvoza kot izvoza.
 • Skupni znesek brez DDV.
 • Valuta, v kateri je bila opravljena transakcija.
 • Številka računa.
 • Ime in naslov pošiljatelja (prodajalca) in prejemnika (kupca).
 • ID številka za DDV – ni obvezna niti za pošiljatelja niti prejemnika, vendar lahko njena navedba znatno pospeši postopek.
 • Številka EORI (registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta) za izvoz iz Evrope in uvoz v Evropo, da lahko carinski posrednik opravi potrebne dejavnosti.
 • Navedba skupne teže in števila paketov, ki se ujema z vsemi drugimi odpremnimi dokumenti.

Drugi podatki, ki jih potrebuje vaš posrednik

Naslednji podatki oziroma dokumenti so potrebni tako v odpremnem kot namembnem kraju, ne glede na to, ali se blago carini za izvoz ali uvoz:

 • Ime in telefonska številka prejemnika in pošiljatelja: vaš posrednik bo moral stopiti v stik s prejemnikom ali pošiljateljem in urediti carinjenje.
 • Dobavnica: skladna mora biti z vsemi drugimi prevoznimi dokumenti glede skupne teže in števila paketov.
 • Država porekla: dokazilo o poreklu se lahko zahteva pri izvoznem carinjenju, pri uvozu pa je obvezno, če želite izkoristiti nižje ali ničelne uvozne carinske dajatve.
 • Pooblastila na podlagi vašega izdelka – ali je potrebna licenca? V nekaterih primerih je pred sprostitvijo tovora potreben dodaten pregled – to se pogosto imenuje nadzor izvoza. V tem primeru morate carinskim organom izvozne države pojasniti naravo in namen svojega blaga.

 

Pregled lahko poteka fizično ali pa je omejen na dokumentacijo vaše pošiljke, pri čemer carinski organi uporabijo različne ravni nadzornih postopkov, da bi preverili, ali je izvoz skladen z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni ter predpisi. Preden dovolijo izvoz, lahko zahtevajo pregled zabojnika ali izdelkov v njem oziroma prikaz uporabe izdelkov.

Naš nasvet: pred izvozom se posvetujte s svojim carinskim posrednikom in mu predložite vzorce dokumentacije ter informacije o naravi in možnih uporabah vašega blaga. Strokovnjaki vam bodo tako omogočili, da se izognete nepotrebnim zamudam ali kaznim.

Uvoz


Če uporabljate storitve carinskega posrednika, bosta postopek in nadzor uvoza podobna postopku izvoznega carinjenja. Pomembno je, da posredniku posredujete načrt dostave in vso potrebno dokumentacijo, posrednik pa bo nato pripravil ustrezno carinsko deklaracijo. Ključni dokumenti ostajajo enaki kot zgoraj, posebno pozornost pa je treba nameniti uvoznim dovoljenjem in dokazilom o poreklu.

Carinski urad se na podlagi dokumentacije, ki jo posreduje posrednik, odloči, ali bo blago sprostil ali pa bo transakcijo pregledal. V slednjem primeru bo vaš carinski posrednik z vami uskladil nadaljnje potrebne ukrepe.

Plačevanje carinskih dajatev


Za vse uvoženo trgovsko blago veljajo carinske dajatve in davki na podlagi tarifne uvrstitve po oznaki HS, razen če je blago tega oproščeno. Na splošno velja, da uvozno dajatev in davek plača evidenčni uvoznik.

Nekatero blago je ocenjeno tudi v povezavi z drugimi davki. To vključuje trošarine in protidampinške dajatve, ki se uporabljajo za blago, katerega cena na uvoznem trgu je bistveno nižja od njegove vrednosti.

Priprava na plačilo: vaš kontrolni seznam

 • Ali ima vaša transakcija ID številko za DDV v državi porekla in namembni državi?
 • Neposredno ali odloženo plačilo? Prepričajte se, da lahko carinske dajatve, trošarine in DDV plačate neposredno ali prek odložnega računa. Vaš carinski posrednik lahko opravi plačilo za majhno provizijo v vašem imenu.
 • Ali imate ustrezna pooblastila? Če uporabljate carinskega posrednika, morate vi in vaši trgovinski partnerji sprejeti ustrezna navodila, da mu omogočite poslovanje v vašem imenu.
 • Ali imate številko EORI? Če izvažate iz Evrope ali uvažate v Evropo, se morate kvalificirati kot registrirani gospodarski subjekt ali uporabljati carinskega posrednika, ki je pooblaščen gospodarski subjekt.

Dokumentacijo, pridobljeno v postopku carinjenja, je treba hraniti določeno obdobje, ki se razlikuje glede na državo, vendar lahko traja do 10 let ali dlje. Za namene revizije skladnosti s predpisi. Služba DHL Global Forwarding ponuja storitve arhiviranja, tako da bodo odgovori na poizvedbe carinskih organov podani učinkovito ter brez zamude in tveganja pregona.

Je izvozno in uvozno carinjenje izvedeno, dajatve pa so plačane? Čas je, da vaša pošiljka prispe na cilj. Zagotovite si nemoten uvoz ali izvoz blaga s službo DHL Global Forwarding.

Prenesite infografike


Prepeljimo vaše blago na trg

Imate vprašanja za strokovnjaka za pomorski prevoz?


Na kratko opišite svoje potrebe, da bomo lahko začeli.