Navigacija in vsebina

Slovarček izrazov o pošiljanju tovora


Osnovne informacije o pošiljanju tovora


Tovorni list (BOL)

Tovorni list (BOL) je pravni dokument, ki ga prevoznik izda pošiljatelju kot potrdilo o prejemu tovora, in dokazilo o prevozni pogodbi med strankama. Deluje tudi kot pravni naslov in ob prejemu blaga materializira prenos lastništva blaga na kupca.

Poleg tega tovorni list prevozniku in voznikom zagotavlja vse potrebne informacije za obdelavo pošiljke ter se lahko uporablja za namene zavarovanja in carinjenja. DHL Global Forwarding lahko kot prevoznik NVOCC izda lastne tovorne liste, poimenovane interne nakladnice.

 

Konsolidacija kupcev

Konsolidacija kupcev pomeni združevanje naročil več dobaviteljev iz ene ali več držav v namenske polne zabojnike (FCL), ki so dostavljeni neposredno v namembni kraj, namesto upravljanja posameznih zbirnih pošiljk (LCL). Namenjena je zmanjšanju stroškov prevoza s povečanjem faktorja nosilnosti zabojnikov. Raziščite našo storitev.

CMR

CMR je kratica francoskega naslova Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga. Skupaj z drugimi pravnimi predpisi, ki se nanašajo na cestni prevoz tovora, je omogočil opredelitev standardnega tovornega lista za cestni prevoz tovora, poimenovanega tovorni list CMR, ki se uporablja v večini evropskih držav.

Prejemnik

Prejemnik je kupec vaše pošiljke. Pogosto je to ista oseba, ki bo prejela blago (poimenovana tudi prejemnik), vendar ni nujno.

Tretji prevoz

Prevoz tovora je opredeljen kot tretji prevoz, kadar se blago prevaža od kraja porekla do namembnega kraja, ne da bi vstopilo v državo, v kateri je registriran pošiljatelj.

FCL (polni zabojnik)

Prevoz blaga s pošiljko FCL (polni zabonik) pomeni, da bo zabojnik – ne glede na vrsto ali velikost – prevažal izključno vaš tovor. To je zanesljiv, prilagodljiv in stroškovno učinkovit način prevoza blaga od vrat do vrat. S številnimi vrstami opreme in dodatnimi storitvami, ki so na voljo, lahko pošiljke FCL natančno prilagodite potrebam svojega tovora. Preberite več o naših storitvah FCL.

Letalski tovorni list (HAWB)

Letalski tovorni list (HAWB) je prevozna listina za letalske pošiljke, ki jo izda in podpiše špediter ob prejemu pošiljke. V njem so navedeni pogoji prevoza blaga.

Pravila Incoterms®

Pravila Incoterms® določajo pravice in obveznosti strank glede prodajalčeve dostave blaga kupcu. Zagotavljajo skupni okvir za razumevanje, kako in kdo organizira prevoz, kdo nosi tveganja, povezana s prevozom, ter kdo je odgovoren za varnost pošiljke in skladnost s carinskimi predpisi. Njihovo poimenovanje je vedno enako – tričrkovna kratica in ime kraja. Preberite več o pravilih Incoterms®.

LCL

Prevažanje blaga s pomorsko pošiljko z zbirnimi zabojniki (LCL) pomeni, da bo vaš tovor združen z dodatnimi naročili različnih pošiljateljev in/ali prejemnikov v enem zabojniku. Če vaša pošiljka ne potrebuje celotnega zabojnika ali letalskega prevoza, se zmanjšajo tako logistični stroški kot tudi ogljikove emisije.

Družba DHL je zavezana k vodenju prehoda na čist in trajnosten pomorski prevoz tovora: od 1. januarja 2021 s trajnostnimi pomorskimi biogorivi izravnavamo ogljikove emisije pri vseh pošiljkah z zbirnimi zabojniki (LCL). Preberite več o naših storitvah LCL.

Obračunavanje s strani tretje osebe

Do obračunavanja s strani tretje osebe pride, kadar stroške pošiljanja plača oseba, ki ni niti pošiljatelj niti prejemnik komercialne pošiljke.

Pridobite logistične vpoglede po e-pošti

Naročite se na naše mesečne tržne posodobitve in bodite povabljeni na ekskluzivne spletne seminarje, kjer naši strokovnjaki za špedicijo odgovarjajo na vsa vaša vprašanja o svetovni trgovini.

Carina – slovarček o pošiljanju tovora


Carinjenje

Carinjenje je postopek pridobivanja uradnega dovoljenja za vnos blaga v državo (uvoz) ali iznos blaga iz države (izvoz). Na splošno je to prevozna listina, kot so tovorni list, račun in dobavnica. Carinski organi lahko zahtevajo dodatno dokumentacijo, npr. potrdilo o poreklu ali dokazilo o preferencialnem poreklu. Preberite več o naših carinskih storitvah.

Carinske dajatve

Carine ali uvozne dajatve so davki, ki se plačujejo za blago, vneseno v državo. Za vse uvoženo trgovsko blago veljajo carine in davki (razen če je tega oproščeno) na podlagi njegove tarifne uvrstitve v skladu s harmoniziranim sistemom poimenovanj in šifrskih oznak blaga (HS). Nekatero blago se ocenjuje tudi glede na druge davke, vključno s trošarinami ali protidampinškimi dajatvami.

Harmonizirani sistemi poimenovanja in šifrskih oznak blaga (HS)

Harmonizirani sistem je mednarodno priznan sistem za razvrščanje izdelkov. Sodelujoče države razvrščajo blago, s katerim se trguje, na podlagi skupnega sklopa opredelitev za carinske namene.

 

Osredotočenost na trajnost


Ko gre za zmanjšanje okoljskega vpliva vaših pošiljk, razčlenimo ključne dejavnike, od informativnih dokumentov do slovarčka izrazov