Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Colné služby

Dláždime cestu medzinárodnému obchodu


Clá zohrávajú dôležitú úlohu pri uľahčovaní rôznych obchodných procesov a pri ochrane hospodárstva pred rizikami a stávajú sa kritickým faktorom úspechu v rámci medzinárodného obchodu.

Všetky naše služby poskytujú veľmi skúsení odborníci na colné konanie. Zaisťujeme, aby vždy mali aktuálne informácie o zákonných a procedurálnych zmenách a aby boli dostatočne pripravení pomôcť vám a vašej firme prosperovať v rámci všetkých druhov prepravy.

27 krajín

170 pobočiek

1000 odborníkov na colné služby

Preskúmajte naše colné služby


DHL Customs Services

Náš široký sortiment služieb colného zastupovania zabezpečuje bezproblémové a včasné prekročenie hraníc zásielok bez administratívnej záťaže, meškaní alebo sankcií.

Služby zahŕňajú:
 • Colné vyhlásenie pri dovoze a vývoze
 • Bezpečnostné vyhlásenie
 • Colné a daňové zálohy
 • Služby ostatných vládnych agentúr
 • Pohyb v rámci tranzitu
 • Služby pre povolenia a licenčné žiadosti

DHL Customs Consulting

Naši colní konzultanti môžu skontrolovať váš dodávateľský reťazec s cieľom pomôcť zlepšiť colné aktivity, optimalizovať výšku ciel, identifikovať potenciálne rizikové oblasti a optimalizovať internú kontrolu, postupy a procedúry s cieľom maximalizovať vnútorný súlad. Naše zavedené metodiky a zručnosti riadenia projektov zabezpečujú, aby boli projekty vypracované včas, v uvedenom rozsahu a rozpočte.

Naši konzultanti sa snažia dosiahnuť tri hlavné ciele: dodržiavanie colných predpisov, efektivitu nákladov a úspory času.

Služby zahŕňajú:
 • Colné riadenie
 • Regulačná interpretácia a konzultácie
 • Posudzovanie súladu a audity
 • Colné školenia a vzdelávanie v oblasti colnej problematiky
 • Daňové programy
 • Zdroje na mieste (vyslanie)

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na colné služby?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.