Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Cestná nákladná preprava

Prinášame vám potrebnú spoľahlivosť


Naše služby cestnej nákladnej prepravy ponúkajú vysoko kvalitnú cestnú prepravu od štandardných ponúk, ako sú LTL (kusové zásielky v nákladných vozidlách), PTL (dokládková preprava) a FTL (celovozová preprava), po prepravu s kontrolovanou teplotou alebo vysokým zabezpečením.

180 terminálov

V celej Európe

Sledovanie zásielky online

S odosielaním upozornení

Klimaticky neutrálne možnosti

Vrátane možností udržateľného paliva

Produkty vnútroštátnej a európskej cestnej nákladnej prepravy


DHL Freight Eurapid

Naša prioritná služba paneurópskej prepravy od dverí k dverám typu Day Definite pre paletizované a nepaletizované kusové zásielky vrátane vyhradeného zákazníckeho servisu.

Záväzné dátumy denných odchodov/príchodov. Doručenie do Českej republiky v priebehu 24 hodín

Funkcie
 • Zásielky s hmotnosťou až do 2 500 kg
 • Maximálna hmotnosť na položku: 1 000 kg
 • Maximálne rozmery na položku: 240 cm (D) x 120 cm (Š) x 220 cm (V)
 • Klimaticky neutrálne
Služby a možnosti
 • Zrýchlená služba do 25 európskych krajín
 • Denná služba vyzdvihnutia/prioritné spracovanie
 • Vyzdvihnutie v rovnaký deň pre určité PSČ a informácie o doručení (IOD)
 • 24-hodinové elektronické potvrdenie o doručení (ePOD)
 • Nebezpečný tovar

DHL Freight EuroConnect a EuroConnect Domestic

Naša služba kusových zásielok v nákladných vozidlách (LTL) pre paletizované a nepaletizované kusové zásielky ponúka výnimočnú kvalitu, vysokú spoľahlivosť a úspornosť spojení v rámci Európy. Denné zásielky spájajúce významné európske, české a slovenské mestá.

Definované časy doručenia na základe miesta vyzdvihnutia/cieľovej destinácie

Funkcie
 • Zásielky s hmotnosťou až do 2 500 kg
 • Maximálna hmotnosť na položku: 1,500 kg
 • Maximálny rozmer na položku: medzinárodná doprava - 240 cm (d) x 220 cm (š) x 220 cm (v) a vnútroštátna doprava - 400 cm (d) x 220 cm (š) x 220 cm (v)
Služby a možnosti
 • Vyzdvihnutie a doručenie po prvé uzamykateľné dvere
 • Jednoduchý postup objednávania prostredníctvom elektronických nástrojov
 • Nebezpečný tovar

DHL Freight EuroLine Domestic

Naše služby dokládkovej prepravy (PTL) a celovozovej prepravy (FTL) od dverí k dverám pre nákladnú prepravu z jedného miesta na druhé naprieč Európou. Služba integrovaná do medzinárodnej siete divízie DHL Freight so 180 terminálmi v celej Európe.

Stanovené dodacie lehoty a zákazkové časy doručenia, aby ste dokázali splniť požiadavky zákazníkov

Funkcie
 • Maximálne hmotnosti v závislosti od predpisov krajiny pre obmedzenia hmotnosti nápravy návesu
 • Služba priameho vyzdvihnutia a doručenia pomocou jediného vozidla vyhradeného pre vašu zásielku
 • Prepravný vozový park spravovaný divíziou DHL Freight s garanciou kvality
Služby a možnosti
 • Dispečing využívajúci najmodernejšie IT technológie a nástroje na spracovanie objednávok
 • Aktualizácia stavu zásielok a informácie o doručení (IOD)
 • Ekologickejšia preprava vďaka úsporám paliva alebo využívaniu udržateľného paliva
 • Nebezpečný tovar

DHL Freight Euronet

Naša vyhradená dopravná sieť pre dokládkovú (PTL) a celovozovú prepravu (FTL) rieši komplexné potreby vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy v rámci Európy.  Na organizáciu vašich špecifických potrieb od riadenia dopravy na mieste, až po kompletný návrh, optimalizáciu a riadenie vstupných a výstupných tokov využívame jedinečný holistický model.

Služba priameho vyzdvihnutia a doručenia pomocou vyhradených vozidiel a operácií riadiacej veže

Funkcie
 • Pracovníci umiestnení priamo vo vašich priestoroch
 • Fakturácia/dodatočné poistenie treťou stranou
 • Efektívne spracovanie dovozných, vývozných i tranzitných formalít
Služby a možnosti
 • Denná služba vyzdvihnutia/prioritné spracovanie
 • Vyzdvihnutie v rovnaký deň pre určité PSČ a informácie o doručení (IOD)
 • 24-hodinové elektronické potvrdenie o doručení (ePOD)
 • Nebezpečný tovar

V prípade zásielok presahujúcich tieto rozmery kontaktujte zákaznícky servis

Pozrite si naše pravidlá pre nebezpečný tovar a zakázané položky

Pozrite si naše maximálne prípustné zaťaženia a hmotnosti náprav podľa krajiny

Špeciálne produkty európskej cestnej nákladnej prepravy


Získajte rýchlu cenovú ponuku od jedného z našich expertov. Požiadať o cenovú ponuku

DHL Freight Coldchain

Naša špecializovaná, plne monitorovaná služba s kontrolou teploty pre paletizované zberné zásielky, dokládkovú a celovozovú prepravu, pre produkty z oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotníctva. Služby s kontrolou teploty: s chladením (+2 °C až +8 °C) alebo pri teplote okolia (+15 °C až +25 °C).

Plánované odjazdy a doručenia do viac ako 30 európskych krajín

Funkcie
 • S chladením: (+2°C až +8°C) a pri teplote okolia: (+15°C až +25°C).
 • Súlad so správnou distribučnou praxou (GDP)
 • Centrá so systémom cross-docking s certifikáciou pre farmaceutický tovar
 • Monitorovanie teploty a bezpečnostný dohľad na základe GPS
Služby a možnosti
 • Zaznamenávanie a uchovávanie údajov o teplote
 • Centralizované objednávanie, zákaznícky servis a administratíva
 • Možnosti dočasného skladovania (+2 °C až +8 °C a +15 °C až +25 °C)
 • Nebezpečný tovar

DHL Freight Highvalue

Naša špecializovaná služba pre bezpečnú, flexibilnú a  cenovo dostupnú paneurópsku prepravu s vylepšenými funkciami prehľadov a proaktívnych upozornení.

Pravidelné odjazdy a pevné dodacie lehoty pre všetky terminály a stanovené dodacie lehoty na základe miesta vyzdvihnutia/cieľovej destinácie

Funkcie
 • Maximálna hmotnosť na položku: 1500 kg pre zberné zásielky a 24 000 kg pre priame zásielky
 • Maximálne rozmery na položku kusovej zásielky: 400 cm (D) x 220 cm (Š) x 220 cm (V)
 • Dopravné bezpečnostné prvky pre priamu prepravu: skriňový náves alebo ochranná plachta, uzamknutie vozidiel, nepretržitý kontakt s vodičom cez mobilný telefón, starostlivo vyberaní a vyškolení zamestnanci, pevné miesta parkovania
Služby a možnosti
 • Doplnkové funkcie pre priamu prepravu: dvaja vodiči, GPS a poistenie nákladu
 • Bezpečnostné funkcie terminálu pre zásielky v sieti terminálov vrátane bezpečnostných klietok, zabezpečené riadenie prístupu a video monitorovanie v centrách so systémom cross-dock
 • Elektronické potvrdenie doručenia nasledujúci deň
 • Nebezpečný tovar

Severoamerická, ázijská a africká cestná nákladná preprava


Divízia DHL Global Forwarding sa zaoberá cestnou nákladnou prepravou LTL, FCL, PTL a cestnou nákladnou prepravou s riadenou teplotou v ostatných častiach sveta.

Ďalšie služby


Počas prepravy spoločnosťou DHL Freight pokrýva náklady na dopravu a hodnotu nákladu/zásielky pri fyzickej strate alebo poškodení v dôsledku ľubovoľnej vonkajšej príčiny.

 • Celosvetové poistné krytie pre tovar do hodnoty 5 miliónov eur
 • Konkurenčné sadzby poistenia bez ďalšej spoluúčasti
 • Fakturácia prepravy a poistenia na jednej faktúre
 • Pokrytie pre vysoko rizikový náklad a destinácie na celom svete vrátane rizikových oblastí
 • Vyriešenie reklamácie do 30 dní

Aby sme dokázali splniť vaše požiadavky na skladovanie v rámci tranzitu, naše služby cestnej a železničnej prepravy sú prepojené so službami skladovania.

 • Sklady zdieľané pre viacerých zákazníkov a zdieľané doručovacie vybavenie
 • Overené skúsenosti a vedomosti v oblasti skladovania a miestnych distribučných služieb
 • Riadenie dodávateľského reťazca pomocou najmodernejších technológií (RFID, online riadenie zásob, webové stránky, sledovanie podľa objednávky a miesta, odkazy EDI)
 • Široké spektrum činností s pridanou hodnotou

Naše široké portfólio služieb vrátane nasledovných:

 • Import a exportcolné vyhlásenie
 • Bezpečnostné vyhlásenie
 • Colné riadenie
 • Regulačná interpretácia a konzultácie
 • Súlad s predpismi, audit, školenie a ďalšie

Zistite viac o colných službách  

Naše portfólio DHL GoGreen vám ponúka rôzne úrovne nástrojov na prehľad o uhlíkovej stope.

 • Online kalkulačka emisií uhlíka
 • Nástroj na odhad celkových emisií uhlíka spoločnosti
 • Výkaz emisií uhlíka
 • Kompenzácie GoGreen

Počas prepravy spoločnosťou DHL Freight pokrýva náklady na dopravu a hodnotu nákladu/zásielky pri fyzickej strate alebo poškodení v dôsledku ľubovoľnej vonkajšej príčiny.

 • Celosvetové poistné krytie pre tovar do hodnoty 5 miliónov eur
 • Konkurenčné sadzby poistenia bez ďalšej spoluúčasti
 • Fakturácia prepravy a poistenia na jednej faktúre
 • Pokrytie pre vysoko rizikový náklad a destinácie na celom svete vrátane rizikových oblastí
 • Vyriešenie reklamácie do 30 dní

Aby sme dokázali splniť vaše požiadavky na skladovanie v rámci tranzitu, naše služby cestnej a železničnej prepravy sú prepojené so službami skladovania.

 • Sklady zdieľané pre viacerých zákazníkov a zdieľané doručovacie vybavenie
 • Overené skúsenosti a vedomosti v oblasti skladovania a miestnych distribučných služieb
 • Riadenie dodávateľského reťazca pomocou najmodernejších technológií (RFID, online riadenie zásob, webové stránky, sledovanie podľa objednávky a miesta, odkazy EDI)
 • Široké spektrum činností s pridanou hodnotou

Naše široké portfólio služieb vrátane nasledovných:

 • Import a exportcolné vyhlásenie
 • Bezpečnostné vyhlásenie
 • Colné riadenie
 • Regulačná interpretácia a konzultácie
 • Súlad s predpismi, audit, školenie a ďalšie

Zistite viac o colných službách  

Naše portfólio DHL GoGreen vám ponúka rôzne úrovne nástrojov na prehľad o uhlíkovej stope.

 • Online kalkulačka emisií uhlíka
 • Nástroj na odhad celkových emisií uhlíka spoločnosti
 • Výkaz emisií uhlíka
 • Kompenzácie GoGreen

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na cestnú nákladnú prepravu?


Najprv nám povedzte niečo o vašich potrebách.