Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Odborné znalosti pre vaše odvetvie


Vaše jedinečné logistické požiadavky sú pre nás veľmi dôležité. Výzvy, ktorým čelíte na trhu, premieňame na príležitosti a často na konkurenčnú výhodu. Naši odborníci na logistiku navrhujú riešenia šité na mieru komplexným trhovým trendom vo vašom odvetví.

Preskúmajte naše odborné znalosti pre vaše odvetvie


Auto-Mobilita

Bez ohľadu na to, či ide o prepravu LTL, PTL alebo FTL – odborníci DHL na automobilový priemysel analyzujú, optimalizujú a implementujú komplexné riešenia prepravy a ponúkajú priestorové koncepty, zabezpečenie zdrojov pre výrobu (I2M), služby JIT, JIS a niektoré ďalšie špecifické nastavenia pre automobilový priemysel. Náš špičkový webový portál FCM (Freight Chain Manager) poskytuje viditeľnosť v každom kroku vášho dodávateľského reťazca.

Odborné znalosti v kľúčových odvetviach
 • Osobné vozidlá – od výrobcov originálneho príslušenstva (OEM)
 • Úžitkové vozidlá – ľahké a stredne ťažké nákladné vozidlá (nad 3,5 tony)
 • Výrobcovia komponentov – rozdelení na dodávateľov prvej, druhej, tretej a n-tej úrovne na reflektovanie zložitosti výroby
 • Pneumatiky – výroba pneumatík pre osobné alebo úžitkové vozidlá, motocykle, letectvo, poľnohospodárstvo, rally a preteky automobilov

Chemický priemysel

Naši odborníci z oblasti chemického priemyslu majú rozsiahle a detailné znalosti o podrobnostiach a požiadavkách špecifických pre toto odvetvie. Kompetenčné centrá pre chemický priemysel umiestnené vedľa hlavných lokalít výrobných závodov prinášajú tú najlepšiu starostlivosť o váš tovar. Všetky prevádzkové procesy sú prispôsobené špecifickým potrebám odvetvia: Sledovanie prostredníctvom GPS, znalosti v oblasti manipulácie s konkrétnymi chemikáliami, centrálne monitorovanie a podávanie správ.

Odborné znalosti zahŕňajú
 • Návesy s certifikáciou EN 12642 XL s pevnou strešnou konštrukciou, stabilnou deliacou priečkou a pevnými podperami
 • Doprava pre všetky triedy ADR s niekoľkými výnimkami, ktoré sú uvedené v našich všeobecných zmluvných podmienkach
 • Všetky terminály sú vybavené podľa požiadaviek ADR a certifikované podľa DIN EN 12798
 • Preprava, pri ktorej je teplota vo vnútry vozidla neustále monitorovaná v celom dodávateľskom reťazci, využívajúca nákladné FRIGO vozidlá alebo termotašky
 • Certifikácia SQAS terminálov DHL a certifikácia DEKRA pre nebezpečné tovary

Spotrebný priemysel

Naši odborníci na spotrebný priemysel zohľadňujú globálne trendy, ako sú globalizácia, urbanizácia, využívanie surovín a trvalá udržateľnosť, aby vám pomohli s fungovaním vo všetkých príslušných sektoroch podľa ich jedinečných potrieb. Požiadavky v rámci podsektorov nemôžu byť viac odlišné než v samotnom spotrebnom priemysle. Zatiaľ čo pre rýchloobrátkový spotrebný tovar sú rýchlosť dodania na trh a multikanálová distribúcia nevyhnutné, výrobcovia rýchlo sa kaziaceho tovaru dávajú prednosť inteligentnej logistike so skladovaním a prepravou v chladenom prostredí.

Odborné znalosti v kľúčových odvetviach
 • Rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)
 • Tlač
 • Média/zábava
 • Rýchlo sa kaziaci tovar
 • Produkty dlhodobej spotreby

Energetický priemysel

Riešenia DHL v oblasti energetického priemyslu sa zameriavajú na potreby dodávateľského reťazca spoločností v danom sektore (ropa, zemný plyn, baníctvo a obnoviteľné zdroje energie) a zároveň zabezpečuje súlad s aktuálnymi bezpečnostnými a environmentálnymi predpismi. Dokonca aj v najodľahlejších a ťažko dostupných miestach poskytujeme požadovanú službu a zabezpečujeme splnenie vašich vysokých nárokov na HSSE (zdravie, zabezpečenie, bezpečnosť a ochrana životného prostredia). Naším cieľom je nula: Žiadne zranenia, žiadne nehody, žiadne významné incidenty!

Odborné znalosti v kľúčových odvetviach
 • Ropa a plyn – ťažba a spracovanie
 • Chemický a petrochemický priemysel
 • Ťažba energetických surovín
 • Energetické služby, obnoviteľné zdroje a riadenie v energetike

Strojársky priemysel a výroba

Navrhujeme prispôsobené riešenia pre zložité logistické problémy vo vašom sektore. Dovoľte našim odborníkom ukázať vám cestu. Splnenie vašich osobitných logistických požiadaviek je kritickou súčasťou našej činnosti. Na základe dodávateľských reťazcov našich zákazníkov premieňame výzvy, ktorým čelíte na vašom trhu, na príležitosti, vďaka ktorým môžete získať konkurenčnú výhodu.

Odborné znalosti zahŕňajú
 • Distribúciu elektrickej energie – energetický priemysel, poľnohospodárstvo
 • Železničná preprava pre letectvo – doprava, vláda a obrana, zdravotníctvo
 • Stavebné zariadenia – stavebníctvo, baníctvo
 • Bezpečná preprava na ochranu vysoko rizikového tovaru
 • Resilience360 – cloudová platforma, ktorá mapuje váš dodávateľský reťazec a zmierňuje riziká

Zdravotníctvo a farmaceutický priemysel

Uvedomujeme si obrovskú zodpovednosť spojenú s prepravou tovaru potrebného pre ambulantnú liečbu. Využívame systém riadenia kvality certifikovaný podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001. Všetky naše procesy sú vytvorené tak, aby spĺňali štandardy nových nariadení EÚ o správnej distribučnej praxi s cieľom chrániť integritu vášho tovaru počas celého dopravného reťazca.  Spoločnosť DHL Freight tiež zriadila v Belgicku špecializované kompetenčné centrum pre zdravotníctvo, v ktorom sme skombinovali všetko naše know-how do tímu, ktorý sa zaoberá všetkými zásielkami v rámci siete DHL Freight Coldchain.

Odborné znalosti zahŕňajú
 • Služby s kontrolovanou teplotou pre chladené produkty (+2 °C až +8 °C), ako aj produkty s kontrolovanou teplotou prostredia (+15 °C až +25 °C)
 • Súlad so správnou distribučnou praxou EÚ (GDP)
 • Bezpečnostný GPS dohľad zabezpečovaný spoločnosťou Agheera
 • Zásielky s (mimoriadne) vysokou hodnotou
 • Kontrolované lieky a nebezpečný farmaceutický tovar
 • Expresné doručovanie alebo doručovanie pod colnou uzáverou

Maloobchod

Trendy orientované na spotrebiteľa, vzrastajúca stredná trieda obyvateľstva po celom svete a túžba kupovať udržateľné a lákavé produkty prináša vo svete výrobcov spotrebného tovaru závratné zmeny. V dôsledku toho musia byť vaše prepravné riešenia agilné. V spoločnosti DHL Freight čelíme týmto výzvam bez obáv a v spolupráci s našimi klientmi vytvárame inovatívne riešenia. 

Odborné znalosti zahŕňajú
 • Cestnú, intermodálnu a železničnú prepravu
 • Celovozovú prepravu (FTL), čiastočný náklad (PTL), kusový náklad (LTL)
 • Bezpečnostné riešenia pre tovar s vysokou hodnotou
 • Colné konanie a konzultácie
 • Certifikáty: ISO 9001, 14001 a 50001
 • Doručovanie v predajniach
 • Multikanálové riešenia
 • Špecializovaná alebo zdieľaná preprava

Technologický priemysel

Aj v prípade tovaru s najvyššou hodnotou alebo potrieb pokryť európsku distribúciu v segmente B2B a B2C ponúkame požadované služby a zabezpečujeme splnenie vysokých nárokov technologického priemyslu. Ponúkame nákladné vozidlá s dvomi vodičmi, bezpečnostné riadiace centrum s nepretržitou proaktívnou GPS podporou a ďalšie riešenia na ochranu vášho tovaru.

 

Odborné znalosti v kľúčových odvetviach
 • Spotrebný elektronický tovar, EMS a ODM
 • Podniková výpočtová technika, počítače a notebooky
 • Mobilné telefóny a sieťové zariadenia
 • Zobrazovacie a tlačiarenské stroje
 • Polovodiče

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na železničnú nákladnú prepravu? 


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.