Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

ĎALŠIE SLUŽBY

Keď potrebujete viac než len základnú podporu

Naše doplnkové služby v spojení s našimi riešeniami poskytujú flexibilitu pri riešení vašich individuálnych logistických potrieb.

 

DHL Cargo Insurance

Komplexné poistenie nákladu
 • Poistenie „všetkých rizík“ s komplexným krytím
 • Poskytované jedným z najväčších svetových poisťovateľov
 • Poistné krytie jednej alebo viacerých zásielok
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti pre DHL Cargo Insurance pre DHL Cargo Insurance

Poistenie DHL Cargo Insurance zabezpečuje za adekvátny poplatok ochranu zásielok počas prepravy, preto naši zákazníci môžu ostať pokojní v prípade vzniku škodovej udalosti.

Počas prepravy spoločnosťou DHL a v prípade nehody pokrýva náklady na dopravu a hodnotu nákladu/zásielky pri fyzickej strate alebo poškodení v dôsledku ľubovoľnej vonkajšej príčiny.

 • Poistenie „všetkých rizík“ s komplexným pokrytím, ktoré je širšie než štandard v rámci odvetvia
 • Konkurenčné sadzby poistenia bez ďalšej spoluúčasti
 • Fakturácia prepravy a poistenia na jednej faktúre
 • Pokrytie pre vysoko rizikový náklad a destinácie na celom svete vrátane rizikových oblastí
 • Naším cieľom je vyriešiť prípady reklamácií maximálne do 30 dní – rýchlejšie než iné poisťovne
 • Vaše jednotlivé prípady rieši na lokálnej úrovni pracovník hovoriaci miestnym jazykom, pričom i reklamačné plnenie môže byť vyrovnané v miestnej mene

Zoznam komodít, ktoré nie je možné poistiť

Dôverujte nám a my sa o všetko postaráme

Štyri dôvody, prečo si vybrať službu DHL Cargo Insurance

 • Bez ohľadu na to, kto je zodpovedný za stratu alebo škodu, zákonná zodpovednosť prepravcu zvyčajne pokrýva v tomto prípade iba časť zákazníkovho nároku na náhradu. Niektoré poistné zmluvy zodpovednosti za škodu vedia ponúknuť len obmedzené poistné krytie. Preto by ste mali svoje zásielky pripoistiť s poistením DHL Cargo Insurance. Poskytne vám celosvetové poistné krytie alebo krytie plnej hodnoty tovaru bez ohľadu na spôsob prepravy. Dokonca aj vtedy, ak nemáme žiadnu zákonnú zodpovednosť, v prípadoch ako je zásah vyššej moci, krádež alebo nehoda spôsobená treťou osobou, DHL Cargo Insurance vám pomôže.

 • Pokoj od zbytočnej byrokracie: Jedna zmluva vám dokáže poskytnúť poistné krytie pre všetky tovary, ktoré pošlete s DHL Freight. Na základe dohodnutých zmluvných podmienok a zdokumentovanej hodnoty tovaru vypočítame výšku poistného pre každú z vašich zásielok a zaúčtujeme ho k prepravným nákladom.

 • V prípade nároku na plnenie sa môžete spoľahnúť na rýchle spracovanie reklamácie. Vašu reklamáciu spracujeme do 30 dní prípadne skôr, ak nás o udalosti informujete včas a pošlete nám kompletnú dokumentáciu k prípadu. Môžete sa tak rýchlo vrátiť k svojim každodenným činnostiam.

 • Poistenie DHL Cargo Insurance jasne definuje niekoľko obmedzení krytia, kde ako príklad možno uviesť prípad nedostatočného balenia. To znamená, že v prípade reklamácie vás nebudú čakať žiadne nepríjemné prekvapenia.

Neviete, ktorý produkt si vybrať?

Spojte sa s jedným z našich odborníkov na nákladnú prepravu a prediskutujte svoje požiadavky alebo získajte rýchlu cenovú ponuku!

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.