Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

ĎALŠIE SLUŽBY

Keď potrebujete viac než len základnú podporu

Naše doplnkové služby v spojení s našimi riešeniami poskytujú flexibilitu pri riešení vašich individuálnych logistických potrieb.

 

DHL Cargo Insurance

Komplexné poistenie nákladu
 • Poistenie „všetkých rizík“ s komplexným krytím
 • Poskytované jedným z najväčších svetových poisťovateľov
 • Poistné krytie jednej alebo viacerých zásielok

Poistenie DHL Cargo Insurance zabezpečuje za adekvátny poplatok ochranu zásielok počas prepravy, preto naši zákazníci môžu ostať pokojní v prípade vzniku škodovej udalosti.

Počas prepravy spoločnosťou DHL a v prípade nehody pokrýva náklady na dopravu a hodnotu nákladu/zásielky pri fyzickej strate alebo poškodení v dôsledku ľubovoľnej vonkajšej príčiny.

 • Poistenie „všetkých rizík“ s komplexným pokrytím, ktoré je širšie než štandard v rámci odvetvia
 • Konkurenčné sadzby poistenia bez ďalšej spoluúčasti
 • Fakturácia prepravy a poistenia na jednej faktúre
 • Pokrytie pre vysoko rizikový náklad a destinácie na celom svete vrátane rizikových oblastí
 • Naším cieľom je vyriešiť prípady reklamácií maximálne do 30 dní – rýchlejšie než iné poisťovne
 • Vaše jednotlivé prípady rieši na lokálnej úrovni pracovník hovoriaci miestnym jazykom, pričom i reklamačné plnenie môže byť vyrovnané v miestnej mene

Zoznam komodít, ktoré nie je možné poistiť

Dôverujte nám a my sa o všetko postaráme

Štyri dôvody, prečo si vybrať službu DHL Cargo Insurance

 • Bez ohľadu na to, kto je zodpovedný za stratu alebo škodu, zákonná zodpovednosť prepravcu zvyčajne pokrýva v tomto prípade iba časť zákazníkovho nároku na náhradu. Niektoré poistné zmluvy zodpovednosti za škodu vedia ponúknuť len obmedzené poistné krytie. Preto by ste mali svoje zásielky pripoistiť s poistením DHL Cargo Insurance. Poskytne vám celosvetové poistné krytie alebo krytie plnej hodnoty tovaru bez ohľadu na spôsob prepravy. Dokonca aj vtedy, ak nemáme žiadnu zákonnú zodpovednosť, v prípadoch ako je zásah vyššej moci, krádež alebo nehoda spôsobená treťou osobou, DHL Cargo Insurance vám pomôže.

 • Pokoj od zbytočnej byrokracie: Jedna zmluva vám dokáže poskytnúť poistné krytie pre všetky tovary, ktoré pošlete s DHL Freight. Na základe dohodnutých zmluvných podmienok a zdokumentovanej hodnoty tovaru vypočítame výšku poistného pre každú z vašich zásielok a zaúčtujeme ho k prepravným nákladom.

 • V prípade nároku na plnenie sa môžete spoľahnúť na rýchle spracovanie reklamácie. Vašu reklamáciu spracujeme do 30 dní prípadne skôr, ak nás o udalosti informujete včas a pošlete nám kompletnú dokumentáciu k prípadu. Môžete sa tak rýchlo vrátiť k svojim každodenným činnostiam.

 • Poistenie DHL Cargo Insurance jasne definuje niekoľko obmedzení krytia, kde ako príklad možno uviesť prípad nedostatočného balenia. To znamená, že v prípade reklamácie vás nebudú čakať žiadne nepríjemné prekvapenia.

Neviete, ktorý produkt si vybrať?

Spojte sa s jedným z našich odborníkov na nákladnú prepravu a prediskutujte svoje požiadavky alebo získajte rýchlu cenovú ponuku!

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.