Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

VÝNIMKY KOMODÍT, PRI KTORÝCH NIE JE MOŽNÉ PREPRAVOVANÝ NÁKLAD POISTIŤ

Poistné krytie nie je možné ponúkať pre tieto komodity:

 • Munícia, zbrane, výbušniny
 • Starožitnosti, umelecké diela a striebro
 • Akékoľvek prostriedky bezhotovostnej platby (napr. šeky, kreditné karty pripravené na používanie, kolky, cenné papiere, obchodovateľné nástroje, pokladničné poukážky a podobne)
 • Akýkoľvek náklad prepravovaný vlastnou silou alebo pri ťahaní na vlastnej náprave (napr. motorové vozidlá, motocykle, obytné prívesy, konské boxy, lode na prívese)
 • Akýkoľvek majetok, ktorý DHL Freight vlastní, prenajíma alebo si ho požičiava
 • Krv a/alebo krvná plazma
 • Voľne ložené suché a tekuté materiály a tovary vrátane tých, ktoré sa prepravujú v flexitankoch
 • Všetky drahé kovy 
 • Cement, výrobky z cementu
 • Cigarety, cigary a ďalšie hotové tabakové výrobky
 • Nebezpečný tovar (ADR) triedy 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240, UN3507
 • Návrhy, vzory, plány, listiny, rukopisy a všetky ostatné dokumenty
 • Kožušiny, kožušinové odevy
 • Výrobky pre domácnosť a osobnú potrebu
 • Šperky
 • Dobytok, kone, živé bytosti a živé rastliny
 • Voľné drahokamy
 • Peniaze v ľubovoľnej podobe (napríklad hotovosť, bankovky, mince)
 • Výrobky, ktoré podliehajú skaze a sú citlivé na teplotu
 • Prototypy a jedinečné produkty
 • Známky, lístky a podobne
 • Obchodovateľné kovy, ako je napríklad meď, cín, atď. v čistej forme
 • Nebalená/nechránená oceľ (ako sú rúry, cievky, tyče, plechy atď.)

Prečítajte si ďalšie informácie o cestnej preprave nebezpečného tovaru a vylúčení tovaru z prepravy