AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Váš dôveryhodný partner v oblasti automobilový priemysel

Logistické riešenia pre automobilový priemysel musia byť také rozmanité ako i samotný sektor. Zameranie sa na nasledujúce podsektory umožňuje DHL Freight udržiavať si prehľad o všetkých trendoch a výzvach a implementovať štandardné alebo prispôsobené komplexné riešenia doma i v zahraničí.

 • Osobné vozidlá – od výrobcov originálneho príslušenstva (OEM)
 • Úžitkové vozidlá – ľahké a stredne ťažké nákladné vozidlá (nad 3,5 tony)
 • Výrobcovia komponentov – rozdelení na dodávateľov prvej, druhej, tretej a n-tej úrovne pre reflektovanie zložitosti výroby.
 • Pneumatiky – výroba pneumatík pre osobné alebo úžitkové vozidlá, motocykle, letectvo, poľnohospodárstvo, rally a preteky automobilov.

Bez ohľadu na to, či ide o prepravu LTL, PTL alebo FTL – odborníci DHL na automobilový priemysel analyzujú, optimalizujú a implementujú komplexné riešenia prepravy a ponúkajú priestorové koncepty, zabezpečenie zdrojov pre výrobu (I2M), služby JIT, JIS a niektoré ďalšie špecifické nastavenia pre automobilový priemysel. Náš špičkový webový portál FCM (Freight Chain Manager) poskytuje viditeľnosť v každom kroku vášho dodávateľského reťazca.

Čo ponúkame pre automobilový priemysel

 • Ako automobilová spoločnosť budete v kontakte s našimi špecializovanými odborníkmi na automobilový priemysel. Kombináciou odborných znalostí z vášho sektoru a z oblasti logistiky sa usilujú nájsť riešenia, ktoré spĺňajú vaše špecifické potreby.

  Prezrite si nasledujúcu grafiku, ktorá znázorňuje naše skúsenosti v odvetví:

 • Pride  (Hrdosť) = DHL s hrdosťou podporuje zákazníkov z oblasti automobilový priemysel a pneumatík v ich vývoji, každodennej práci a neustálom zlepšovaní

  Pace  (Rýchlosť) = Naša sieť vyhradená pre automobilový priemysel poskytuje doručenie správneho výrobku na správne miesto v správnom čase

  Power (Schopnosti) = Naše riešenia v oblasti automobilový priemysel sú schopné podporiť váš rast po celom svete

  Passion (Nadšenie) = Naši odborníci na automobilový priemysel pracujú naplno každý deň, aby splnili vaše požiadavky.

 • Naše služby železničnej nákladnej prepravy ponúkajú bezpečnú, spoľahlivú a ekologickú železničnú nákladnú prepravu v celej Európe, ako aj medzi Európou a Áziou, smerom na západ i východ, kusové zásielky v kontajneroch (LCL) alebo celokontajnerovú prepravu (FCL).

  Prezrite si našu kompletnú ponuku služieb železničnej nákladnej prepravy

 • Náš široký sortiment služieb colného zastupovania zabezpečuje bezproblémové a včasné prekročenie hraníc zásielok bez administratívnej záťaže, meškaní alebo sankcií.

  Zjednodušujeme spracovanie colných prípadov.

  • Široké portfólio colných služieb vrátane:
   – Import a export colné vyhlásenie
   – Bezpečnostné vyhlásenie
   – Clá a dane záloha
   – Ostatné vládne organizácie služby agentúr
   – Pohyb v rámci tranzitu
   – Povolenia a licencieaplikačné služby
  • Prítomnosť vo viac než 200 krajinách na celom svete
  • Spracúvame viac než 7 miliónov colných prípadov za rok
  • Vyhradený tím odborníkov na colné služby
  • Globálne, regionálne a národné tímy na zabezpečenie konzistentnej prevádzky a vyhovujúcich obchodných aktivít
  • Prevádzka prebieha v súlade so štruktúrou riadenia, kódexom správania a normami zaistenia súladu s pravidlami
  • Silné vzťahy s vládnymi colnými a bezpečnostnými orgánmi
  • Špičková úroveň poskytovania služieb na celom svete s využitím najnovších technológií colného konania
 • Premeňte svoj dodávateľský reťazec s pomocou DHL ako vášho hlavného logistického partnera a využite naše odborné znalosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Návrh – Zaistite, aby vaše procesy v rámci dopravy a dodávateľského reťazca plynuli čo najefektívnejšie vďaka odborným znalostiam a inovatívnym analytickým nástrojom spoločnosti DHL
  • Služby riadenia – Zaisťovanie poskytovateľov logistických služieb, riadenie dodávateľov a interakcií so zákazníkmi vďaka našej ponuke v oblasti riadenia, ktorá tiež zahŕňa nákladné listy, audítorske a colné služby
  • Prevádzka – Získajte prehľad, synchronizujte dopravu a minimalizujte každodenné prevádzkové riziká vďaka našej jedinečnej ponuke „Control Tower“ (Riadiaca veža)
  • Neustále vylepšovanie – Zabezpečte komplexnú prehľadnosť vďaka nášmu prístupu riadenia celkových nákladov na logistiku, ktorý vám pomôže minimalizovať náklady pomocou neustálej analýzy meniacich sa požiadaviek trhu, nestálosti objemu a vývoja trendov v oblasti riadenia dodávateľských reťazcov

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Freight Connections

Zistite, aké rôzne spojenia vám DHL môže ponúknuť…

Prihláste sa na odber bulletinu