Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

Poskytujeme vám potrebnú diverzitu

Chápeme vaše potreby a obavy, a preto máme pre vás pripravené bezpečné a vyhovujúce solídne riešenia, ktoré pomáhajú energetickým spoločnostiam zvyšovať produktivitu a znižovať náklady.

Riešenia DHL v oblasti energetického priemyslu sa zameriavajú na potreby dodávateľského reťazca spoločností v danom sektore ( vrátane ťažby ropy, zemného plynu, baníctva a obnoviteľných zdrojov energie) a zároveň zabezpečuje súlad s aktuálnymi bezpečnostnými a environmentálnymi predpismi.

Logistické riešenia pre energetický priemysel musia byť také rozmanité ako i samotný sektor. DHL Freight neustále spoznáva aktuálne trendy a výzvy vďaka špecifickému zameraniu sa na nasledujúce oblasti:

 • Ťažba ropy a zemného plynu
 • Spracovanie ropy a zemného plynu
 • Chemický priemysel a petrochémia
 • Ťažba energetických surovín
 • Energetické služby, obnoviteľné zdroje a riadenie v energetike

 Dokonca aj v najodľahlejších a ťažko dostupných miestach poskytujeme požadovanú službu a zabezpečujeme splnenie vašich vysokých nárokov na HSSE (zdravie, zabezpečenie, bezpečnosť a ochrana životného prostredia).

Čo ponúkame pre energetický priemysel

 • Naši špecializovaní odborníci pre energetický priemysel vám budú k dispozícii, poskytnú vám odborné znalosti z vášho konkrétneho odvetvia, ako aj prístup do sveta logistiky – vždy sa snažia nájsť tie najlepšie možné riešenia na uspokojenie vašich špecifických potrieb.

 • Vaše nároky v tejto oblasti berieme veľmi vážne – sú pre nás rovnako dôležité ako plynulá preprava. Zároveň chránime našich zamestnancov, obchodných partnerov, susedov, hmotné statky a prírodu.

  Cieľ nula: Žiadne zranenia, žiadne nehody, žiadne významné incidenty!

 • Náš široký sortiment služieb colného zastupovania zabezpečuje bezproblémové a včasné prekročenie hraníc zásielok bez administratívnej záťaže, meškaní alebo sankcií.

  Zjednodušujeme spracovanie colných prípadov.

  • Široké portfólio colných služieb vrátane:
   – Import a export colné vyhlásenie
   – Bezpečnostné vyhlásenie
   – Clá a dane záloha
   – Ostatné vládne organizácie služby agentúr
   – Pohyb v rámci tranzitu
   – Povolenia a licencie aplikačné služby
  • Prítomnosť vo viac než 200 krajinách na celom svete
  • Spracúvame viac než 7 miliónov colných prípadov za rok
  • Vyhradený tím odborníkov na colné služby
  • Globálne, regionálne a národné tímy na zabezpečenie konzistentnej prevádzky a vyhovujúcich obchodných aktivít
  • Prevádzka prebieha v súlade so štruktúrou riadenia, kódexom správania a normami zaistenia súladu s pravidlami
  • Silné vzťahy s vládnymi colnými a bezpečnostnými orgánmi
  • Špičková úroveň poskytovania služieb na celom svete s využitím najnovších technológií colného konania
 • Premeňte svoj dodávateľský reťazec s pomocou DHL ako vášho hlavného logistického partnera a využite naše odborné znalosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Návrh – Zaistite, aby vaše procesy v rámci dopravy a dodávateľského reťazca plynuli čo najefektívnejšie vďaka odborným znalostiam a inovatívnym analytickým nástrojom spoločnosti DHL
  • Služby riadenia – Zaisťovanie poskytovateľov logistických služieb, riadenie dodávateľov a interakcií so zákazníkmi vďaka našej ponuke v oblasti riadenia, ktorá tiež zahŕňa nákladné listy, audítorske a colné služby
  • Prevádzka – Získajte prehľad, synchronizujte dopravu a minimalizujte každodenné prevádzkové riziká vďaka našej jedinečnej ponuke „Control Tower“ (Riadiaca veža)
  • Neustále vylepšovanie – Zabezpečte komplexnú prehľadnosť vďaka nášmu prístupu riadenia celkových nákladov na logistiku, ktorý vám pomôže minimalizovať náklady pomocou neustálej analýzy meniacich sa požiadaviek trhu, nestálosti objemu a vývoja trendov v oblasti riadenia dodávateľských reťazcov
 • Naše vnútrozemské, paneurópske prepravné služby pre nadrozmerné a ťažké náklady.

  Plne prispôsobená služba poskytovaná skúseným a profesionálnym logistickým partnerom.

  • Individuálne, prispôsobené riešenia pre nadrozmerné náklady a náklady s nadmernou hmotnosťou
  • Komplexné riešenia vrátane poistenia nákladu, povolení od príslušných orgánov, sledovania automobilov a policajného sprievodu
  • Široká škála typov návesov zariadených podľa vašich špecifických potrieb
  • Projektová preprava (veľké objemy, rýchla reakcia, organizácia prepravy a ich plánovanie)
  • Služby nakládky, vykládky a prekladania
  • Špeciálne bezpečnostné postupy, ako je napr. certifikácia TüV Nord
 • Prepravné riešenia spoločnosti DHL pomáhajú vašej firme udržiavať vysokú úroveň služieb a spoľahlivosti a získať úplný prehľad o pohyboch vášho tovaru. Zároveň znižujeme vaše náklady na prepravu. Náš tím zostaví ideálnu kombináciu systémov, dopravcov a zdrojov na uspokojenie vašich špecifických potrieb.

  Prezrite si našu kompletnú ponuku prepravných riešení

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.