Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Skontaktujte sa s DHL Freight ohľadom vašej zásielky


Máte otázku týkajúcu sa zásielky odosielanej cez spoločnosť DHL Freight?

Vyplňte kontaktný formulár, ktorým kontaktujete zákaznícky servis na Slovensku na čísle+421 248 285 111.

Pracovný čas zákazníckého servisu: Pondelok – piatok, 8:00 – 17:00

Väčšina polí je povinných

Vaše kontaktné údaje

Zadajte svoje krstné meno

Zadajte svoje priezvisko.

Zadajte svoju e-mailovú adresu.

Zadajte svoje telefónne číslo.

Informácie o spoločnosti

Zadajte názov spoločnosti

Zadajte zákaznícke číslo/číslo účtu

Zadajte poštové smerové číslo

Zadajte mesto

Zadajte krajinu/región

Čoho sa týka vaša otázka?

Vyberte dôvod svojej otázky

Čo najkonkrétnejšie popíšte svoju otázku alebo problém

Pripojte prípadné relevantné súbory (voliteľné):
Nahrať

Nahrať súbor

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní osobných údajov spoločnosťou DHL, prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane súkromia

Forms Summary