การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

Incoterms®


กฎการขนส่ง Incoterms® มักจะใช้กันอย่างกว้างขวางในสัญญาระหว่างประเทศและในประเทศ โดยเป็นการแสดงให้เห็นความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสินค้าและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2020 และ 2010


การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

  • DAT (Delivered at Terminal) เปลี่ยนชื่อเป็น Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) อนุญาตให้ออกใบตราส่งสินค้าหลังการโหลดได้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

  • CIF (Cost, ) และ CIP (Carriage and Insurance Paid To) สร้างข้อตกลงการประกันมาตรฐานใหม่ แต่ระดับการประกันยังคงต้องเจรจากันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
  • เมื่อแจกแจงรายการ จะมีการแจ้งการจัดสรรค่าใช้จ่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้แม่นยำขึ้น - บทความเดียวจะแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ขายและผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) และ DDP (Delivered Duty Paid) จะพิจารณาการจัดการขนส่งของผู้ซื้อและผู้ขายเองแทนที่จะใช้บุคคลที่สามด้วย
  • หน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยจะชัดเจนมากขึ้น
  •  “เอกสารคำอธิบายสำหรับผู้ใช้” ของแต่ละ Incoterm® ได้มาแทนที่เอกสารคู่มือของเวอร์ชั่น 2010 และได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้ใช้ได้ง่ายกว่า
  • ปัจจุบัน CIP ต้องมีการประกันพื้นฐานที่คุ้มครอง ICC A หรือเทียบเท่า ซึ่งเคยเป็น ICC C ภายใต้ Incoterms® 2010 ความคุ้มครองการประกันที่จำเป็นภายใต้ CIF ยังคงมีอยู่

กฎ 2020 สำหรับการขนส่งทุกประเภท


EXW - Ex Works

Ex WORKS (EXW) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อเมื่อสินค้าถึงมือของผู้รับในสถานที่ที่กำหนดไว้ (เช่น โรงงานหรือโกดัง) และสถานที่นั้นอาจเป็นหรือไม่เป็นสถานที่ของผู้ขาย เพื่อให้การจัดส่งเกิดขึ้น ผู้ขายไม่จำเป็นต้องโหลดสินค้าเข้าสู่พาหนะรับสินค้า และไม่ต้องทำพิธีการศุลกากรสำหรับส่งออกในประเทศที่ต้องมีพิธีการ

FCA – Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อด้วยหนึ่งในสองวิธีดังนี้:

  • วิธีแรก เมื่อสถานที่ที่กำหนดเป็นสถานที่ของผู้ขาย สินค้าถูกจัดส่งเมื่อถูกโหลดเข้าสู่วิธีการขนส่งที่ผู้ซื้อจัดหา
  • วิธีที่สอง เมื่อสถานที่ที่กำหนดเป็นสถานที่อื่น สินค้าถูกจัดส่งเมื่อถูกโหลดเข้าสู่วิธีการขนส่งของผู้ขาย ไปถึงอีกสถานที่ที่กำหนด และพร้อมให้ขนลงจากวิธีการขนส่งของผู้ขายและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นที่ผู้ซื้อมอบอำนาจ 

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกหนึ่งในสองใดเป็นสถานที่ในการจัดส่ง สถานที่นั้นจะแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงถ่ายโอนให้กับผู้ซื้อที่ใดและผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อใด

CPT – Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้า – และถ่ายโอนความเสี่ยง - ให้กับผู้ซื้อโดยการส่งสินค้าให้กับผู้ขนส่งที่ได้รับสัญญาจากผู้ซื้อ หรือโดยการรับเอาสินค้าที่จัดส่งมา ผู้ขายจะทำได้โดยการมอบสินค้าให้อยู่ในการครอบครองของผู้ขนส่งในสถานที่เหมาะสมกับวิธีการขนส่งที่ใช้ เมื่อสินค้าถูกจัดส่งให้ผู้ซื้อด้วยวิธีนีแล้ว ผู้ขายไม่รับประกันว่าสินค้าจะถึงจุดหมายปลายทางในสภาพที่เรียบร้อย ในจำนวนที่แสดง หรือจะไปถึงหรือไม่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากความเสี่ยงถ่ายโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าถูกจัดส่งให้กับผู้ซื้อโดยการส่งมอบให้กับผู้ขนส่ง แต่ผู้ขายต้องทำสัญญาการขนส่งสินค้าตั้งแต่การจัดส่งไปจนถึงปลายทางที่ตกลงไว้

CIP – Carriage and Insurance Paid To

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้า – และถ่ายโอนความเสี่ยง - ให้กับผู้ซื้อโดยการมอบสินค้าให้กับผู้ขนส่งที่ทำสัญญากับผู้ขาย หรือโดยการรับเอาสินค้าที่จัดส่งมา ผู้ขายจะทำได้โดยการมอบสินค้าให้อยู่ในการครอบครองของผู้ขนส่งในสถานที่เหมาะสมกับวิธีการขนส่งที่ใช้ เมื่อสินค้าถูกจัดส่งให้ผู้ซื้อด้วยวิธีนีแล้ว ผู้ขายไม่รับประกันว่าสินค้าจะถึงจุดหมายปลายทางในสภาพที่เรียบร้อย ในจำนวนที่แสดง หรือจะไปถึงหรือไม่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากความเสี่ยงถ่ายโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าถูกจัดส่งให้กับผู้ซื้อโดยการส่งมอบให้กับผู้ขนส่ง แต่ผู้ขายต้องทำสัญญาการขนส่งสินค้าตั้งแต่การจัดส่งไปจนถึงปลายทางที่ตกลงไว้

DAP - Delivered at Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้า – และถ่ายโอนความเสี่ยง - ให้กับผู้ซื้อเมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อเมื่อสินค้ามาถึงและพร้อมขนล่งในจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ หรือในจุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น หากมีจุดที่ตกลงกันไว้อยู่ ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการนำสินค้าไปยังสถานที่ที่ตกลงไว้ที่ปลายทางหรือจุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น ดังนั้น ในกฎ Incoterms นี้ การจัดส่งและการมาถึงปลายทางจึงเหมือนกัน

DPU - Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้า – และถ่ายโอนความเสี่ยง - ให้กับผู้ซื้อเมื่อสินค้าที่ขนลงจากวิธีการขนส่งที่มาถึงแล้ว และส่งมอบให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อในสถานที่ปลายทางที่ตกลงไว้ หรือในจุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น หากมีจุดที่ตกลงกันไว้อยู่ ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการนำสินค้าไปยังสถานที่ที่ตกลงไว้ที่ปลายทางและขนลง ดังนั้น ในกฎ Incoterms นี้ การจัดส่งและการมาถึงปลายทางจึงเหมือนกัน DPU เป็นกฎ Incoterms เดียวที่ให้ผู้ขายต้องขนสินค้าลงที่ปลายทาง ดังนั้นผู้ขายควรรับรองว่าจะจัดการการขนลงในสถานที่ที่ตกลงไว้ได้ หากทั้งสองฝ่ายตั้งใจว่าจะไม่ให้ผู้ขายแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการขนลง ควรหลีกเลี่ยงกฎ DPU และใช้ DAP แทน

DDP – Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อเมื่อสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ผ่านพิธีการนำเข้า บนวิธีการขนส่งที่เลือก พร้อมให้ขนลง ที่สถานที่ปลายทางที่ตกลงไว้ หรือที่จุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น หากมีจุดที่ตกลงกันไว้อยู่ ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการนำสินค้าไปยังสถานที่ที่ตกลงไว้ที่ปลายทางหรือที่จุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น ดังนั้น ในกฎ Incoterms นี้ การจัดส่งและการมาถึงปลายทางจึงเหมือนกัน

กฎ 2020 สำหรับการขนส่งทางทะเลและน่านน้ำในประเทศ


FAS – Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อเมื่อสินค้าถูกจัดวางอยู่ข้างเรือ (เช่น บนท่าเทียบเรือหรือเรือลำเลียง) ที่ผู้ซื้อเลือกที่ท่าเรือที่จะชิปเมนท์ หรือเมื่อผู้ขายจัดหาสินค้าที่ได้ถูกส่งมอบแล้วในลักษณะดังกล่าว ความเสี่ยงสินค้าสูญหายหรือเสียหายจะถ่ายโอนเมื่อสินค้าอยู่ข้างเรือ และผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไป

FOB – Free on Board

FREE ON BOARD (FOB) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับบนเรือที่ผู้ซื้อเลือกที่ท่าเรือของชิปเมนท์ที่ตกลงไว้ หรือจัดหาสินค้าที่ได้ถูกส่งมอบแล้วในลักษณะดังกล่าว ความเสี่ยงสินค้าสูญหายหรือเสียหายจะถ่ายโอนเมื่อสินค้าอยู่บนเรือ และผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไป

CFR - Cost and Freight

COST AND FREIGHT (CFR) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อบนเรือ หรือจัดหาสินค้าที่ได้ถูกส่งมอบแล้วในลักษณะดังกล่าว ความเสี่ยงสินค้าสูญหายหรือเสียหายจะถ่ายโอนเมื่อสินค้าอยู่บนเรือ โดยจะถือว่าผู้ขายได้ทำหน้าที่จัดส่งแล้วไม่ว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางในสภาพเรียบร้อยดี ในจำนวนที่แสดง หรือไปถึงหรือไม่ ในกฎ CFR ผู้ขายไม่มีหน้าที่ต่อผู้ซื้อในการซื้อความคุ้มครองการประกัน: ดังนั้นผู้ซื้อควรได้รับคำแนะนำให้ซื้อประกันสำหรับสินค้าด้วยตนเอง

CIF – Cost Insurance and Freight

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) หมายความว่าผู้ขายจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อบนเรือ หรือจัดหาสินค้าที่ได้ถูกส่งมอบแล้วในลักษณะดังกล่าว ความเสี่ยงสินค้าสูญหายหรือเสียหายจะถ่ายโอนเมื่อสินค้าอยู่บนเรือ โดยจะถือว่าผู้ขายได้ทำหน้าที่จัดส่งแล้วไม่ว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางในสภาพเรียบร้อยดี ในจำนวนที่แสดง หรือไปถึงหรือไม่

ดาวน์โหลดแผ่นพับกฎ


การฝึกอบรม ICC


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ® กฎจากเว็บไซต์หอการค้านานาชาติ (ICC) ซึ่งสามารถสั่งเอกสารสิ่งพิมพ์ “Incoterms® 2020” ได้ด้วย

ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับกฎ Incoterms® 2020 ที่ icc.academy

คุณอาจสนใจ