การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

อธิบาย Incoterms®

ให้เราช่วยคุณใช้ประโยชน์จาก Incoterms® 2020 ได้มากที่สุด


Incoterms® ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นชุดบรรทัดฐานสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ เพื่อรับประกันการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างราบรื่น โดยมักจะใช้เป็นตัวย่อ เช่น FOB หรือ CIF และบางครั้งอาจทำให้พารท์เนอร์ธุรกิจเข้าใจผิดได้ ทำตามผู้ชำนาญการด้านการขนส่งของเราและทำให้ Incoterms® ปัจจุบันมีประโยชน์เสมอ

Incoterms® 2020 ครอบคลุมอะไรบ้าง


ภายใต้สัญญาการขาย Incoterms® พิจารณาสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยวางขอบข่ายงานทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจวิธีและผู้มีหน้าที่ขนส่ง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง และผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบศุลกากรของชิปเมนท์

Incoterms® เป็นไปตามโครงสร้างเดียวกันเสมอ – ตัวย่อสามตัวอักษรและชื่อสถานที่ ชื่อสถานที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการระบุว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะถูกส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเมื่อใด อย่างไรก็ตาม แต่ละ Incoterm ชื่อสถานที่เดียวกันอาจไม่ได้แสดงถึงการถ่ายโอนความเสี่ยง หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และผู้มีหน้าที่จัดการการประกันการขนส่ง

Incoterms® 2020 ในปัจจุบันประกอบด้วย 11 รายการ สี่ในนั้นออกแบบมาสำหรับการขนส่งทางทะเลโดยเฉพาะ เนื่องจากใช้กับการขนส่งทางทะเลและน่านน้ำ ส่วนอีกเจ็ดรายการที่เหลือใช้กับสินค้าที่จัดส่งผ่านวิธีการขนส่งประเภทอื่นๆ – รวมทั้งทางน้ำ

ความแตกต่างหลัก: การแชร์ค่าใช้จ่ายการขนส่ง


Incoterms® แตกต่างกันที่การจำแนกค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดการ โดยครอบคลุมทั้งการขนส่งทางรถบรรทุก ทางทะเล ทางอากาศ หรือการขนส่งทางรถไฟ แต่ไม่เพียงแค่นั้น: การโหลด การขนออก และการบรรจุสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย

ในการค้าระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายการขนส่งมักจะมีผลกระทบอย่างมากต่อใบแจ้งหนี้สุดท้าย การซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไข Ex-Works (EXW) หรือ Delivered at Place Unloaded (DPU) จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่แตกต่างอย่างมากให้กับผู้ซื้อ เช่นเดียวกับเมื่อคุณเป็นฝ่ายขาย

ในขณะเดียวกัน การพิจารณาว่าฝ่ายใดที่เหมาะสมในการจัดการการขนส่งได้เร็ว ปลอดภัย และคุ้มทุนมากที่สุดจะช่วยทำให้ราบรื่นได้ เมื่อมีข้อสงสัย ใช้ความชำนาญของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเคลื่อนย้ายสินค้าของคุณไปยังสถานที่ที่มีความต้องการมากที่สุด

รับใบเสนอราคา

ข้อมูลสำคัญ: ความเสี่ยง ประกัน และค่าใช้จ่ายประกัน


แม้การรู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการจัดการและการชำระเงินสำหรับการขนส่งจะสำคัญ การรู้ว่าใครมีหน้าที่รับความเสี่ยงของชิปเมนท์เมื่อใดก็สำคัญมาก

สำหรับบาง Incoterms® ในปัจจุบัน เช่น Carriage and Insurance Paid To (CIP) ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบการประกันสินค้า Incoterms® อื่นๆ ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการประกัน และดังนั้นจึงปล่อยให้เป็นการตกลงกันระหว่างแต่ละฝ่าย

นอกจากนี้ แม้ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการขนส่งจะถ่ายโอนได้ที่สถานที่เดียวกัน (เช่นในกรณีของชิปเมนท์ EXW หรือ DPU) Incoterms® บางรายการก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎนี้ Incoterm แบบ Carriage Paid To (CPT) ถ่ายโอนความเสี่ยงจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อแล้วเมื่อสินค้าถูกส่งให้กับผู้ขนส่งในประเทศต้นทาง ในขณะที่ค่าขนส่งจะเป็นภาระของผู้ขายจนกว่าจะมีชื่อสถานที่ปรากฏ

ภาษีศุลกากรและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ


ประการสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน Incoterms® ปัจจุบันระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการพิธีการศุลกากรและชำระค่าภาษีทั้งหมด ทั้งการส่งออกและนำเข้า ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ สินค้าต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบทั้งหมดด้วย

ใน Incoterms® ส่วนใหญ่ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีการส่งออก ขณะที่ผู้ซื้อรับผิดชอบพิธีการศุลกากรนำเข้า มีเพียงภายใต้เงื่อนไข EXW เท่านั้นที่ผู้ซื้อรับผิดชอบทั้งภาษีนำเข้าและส่งออก ขณะที่ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้เงื่อนไข Delivered Duties Paid (DDP)

การจำแนกประเภท Incoterms® 2020


แต่ละคำมีความแตกต่างกัน หมายความว่าสามารถจัดกลุ่ม Incoterms® เป็นสี่หมวดหมู่ได้อย่างง่ายดาย โดยอิงจากอักษรตัวแรกของตัวย่อ – จำได้ไม่ยากเลย

การจะเป็นผู้ชำนาญการ Incoterm คุณสามารถอ่านคำอธิบายแบบละเอียดของกฎแต่ละข้อได้ใน ศูนย์ช่วยเหลือ: Incoterms® Explainer ของเรา 

กลุ่ม E – EXW

ความหมายของ Incoterms®: ชิปเมนท์แบบ EXW กำหนดหน้าที่เกือบทั้งหมดให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ โดยจะถูกถ่ายโอนไปยังผู้รับในเวลาและสถานที่ที่เริ่มการขนส่งชิปเมนท์

ผู้ขายรับรองการขนส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อในสถานที่ที่เลือก

ผู้ซื้อจัดการการจัดส่งทั้งหมดตั้งแต่สถานที่สำหรับการโหลด รวมทั้งการขนส่งหลัก และรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย โดยรวมถึงพิธีการศุลกากรส่งออกด้วย

กลุ่ม F – FCA, FAS และ FOB

ความหมาย Incoterms®: สำหรับ Free Carrier (FCA), Free Alongside Ship (FAS), และ Free On Board (FOB), ผู้ขายไม่ใช่ผู้ชำระเงินสำหรับค่าขนส่งหลัก และสินค้าจะถูกถ่ายโอนที่สถานที่ซึ่งทุกฝ่ายตกลงกันในประเทศของผู้ขาย

ผู้ขาย ตรวจปล่อยสินค้าเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรในการส่งออก โดยจัดส่งสินค้าที่สถานที่การส่งชิปเมนท์ที่เลือกไว้

ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรุปสัญญาหลักของการขนส่ง การเลือกผู้ให้บริการขนส่ง และดูแลค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยเป็นผู้รับผิดชอบภาษีศุลกากรนำเข้า

กลุ่ม C – CPT, CIP, CFR และ CIF

ความหมาย Incoterms®: และ สำหรับ CPT, CIP, Cost & Freight (CFR), and Cost, Insurance and Freight (CIF) ผู้ขายเป็นผู้ชำระเงินสำหรับค่าขนส่งหลัก แต่ความเสี่ยงจะถูกถ่ายโอนเมื่อสินค้าถูกส่งต่อไปให้กับผู้ให้บริการขนส่งรายแรก สองคำในนี้มีผลให้ผู้ขายต้องรับประกันสินค้ามากกว่าผู้ซื้อ

ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรุปสัญญาหลักของการขนส่ง การเลือกผู้ให้บริการขนส่ง และดูแลค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจัดการการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ในการโหลดสำหรับการขนส่งหลัก ซึ่งความเสี่ยงจะถูกถ่ายโอนไปให้ผู้ซื้อเช่นกัน โดยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออก

ผู้ซื้อรับความเสี่ยงของความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าระหว่างการขนส่งหลัก และยังพึ่งพาผู้ขายให้มอบข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้ขนส่งหลักด้วย โดยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า

กลุ่ม D – DPU, DAP, DDP

ความหมาย Incoterms®: กลุ่มที่เรียกว่า"การจัดส่งเต็มรูปแบบ"รวมถึง Delivered at Place Unloaded (DPU), Delivered at Place (DAP) และ DDP ผู้ขายเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายและหน้าที่ส่วนใหญ่ และถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้รับสินค้าที่ประเทศปลายทาง

ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรุปสัญญาหลักของการขนส่ง การเลือกผู้ให้บริการขนส่ง และดูแลค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจัดการการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ในการโหลดสำหรับการขนส่งหลัก ซึ่งความเสี่ยงจะถูกถ่ายโอนไปให้ผู้ซื้อเช่นกัน และรับผิดชอบดำเนินพิธีการศุลกากรในการส่งออกรวมทั้งนำเข้าด้วยสำหรับกรณีของ DDP

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการขนสินค้าลงที่สถานที่ถ่ายโอนสินค้า (ยกเว้น DPU)

Incoterms® ยอดนิยมในปี 2020


กฎของ Incoterms® วางระเบียบการแจกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและพิจารณาการถ่ายโอนความเสี่ยงของการสูญเสียหรือสูญหายสินค้าด้วยอุบัติเหตุจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย โดยระบุว่าเมื่อใดที่ถือว่าซัพพลายเออร์ได้ทำหน้าที่ในการจัดส่งของตนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการขนส่งทางทะเล พวกเราที่ DHL Global Forwarding พบว่าการขนส่งแบบ Incoterms® เหล่านี้ได้รับความนิยมมากที่สุดจนถึงตอนนี้ในปี 2020:

  1. Free On Board (FOB)
  2. Ex-Works (EXW)
  3. Free Carrier (FCA)
  4. Cost & Freight (CFR)
  5. Cost Insurance & Freight (CIF)

สำรวจนิยามของแต่ละคำในศูนย์ช่วยเหลือ: Incoterms Explainerของเรา

แต่ฉันจะเลือก Incoterm® ที่ถูกต้องได้อย่างไร แม้ว่ากระบวนการตัดสินใจอาจจะซับซ้อนและมักผูกกับแนวทางดั้งเดิมของภาคธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราพยายามจัดหมวดหมู่และเปรียบเทียบการจัดสรรค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบที่คุณต้องการให้เข้ากับหนึ่งใน Incoterm®

คำถามที่ต้องถามตนเองและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ


เริ่มต้นให้ง่าย: วิธีการขนส่งที่ถูกต้อง

Free Alongside Ship (FAS), FOB, CFR และ CIF ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำ หากตกลงเงื่อนไขเหล่านี้กันได้ ผู้ขายมีหน้าที่ในการแสดงใบตราส่งสินค้า หรือเอกสารการขนส่งทางทะเลอื่นๆ เมื่อมีการจัดส่ง

ดังนั้นจึงไม่ควรใช้หากคุณจะไม่ขนส่งชิปเมนท์บนเรือลำเลียงหรือเรือระหว่างเดินทางระหว่างประเทศ Incoterms® อื่นๆ สามารถใช้สำหรับการขนส่งทางทะเล อากาศ และรถไฟได้

กฎของ Incoterms ที่เกี่ยวกับมหาสมุทรและทางน้ำโดยเฉพาะมักจะชี้ให้เห็นว่าผู้ขนส่งทางทะเลเป็นบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามในการเลือกเรือขั้นตอนสุดท้าย ฝ่าย (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) ที่เลือกเรือขนส่งจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ขนส่ง ประเด็นอภิปรายหลักที่ต้องทำให้ชัดเจนระหว่างแต่ละฝ่ายก็คือความรับผิดชอบในการโหลดและขนสินค้าเข้าสู่และออกจากเรือ

การคิดเชิงกลยุทธ์: บุคคลที่เหมาะกับงานที่สุด

การขนส่งทางบกและขาหลักไม่เพียงแต่จะรวมเวลาที่คอนเทนเนอร์หรือพาเลทใช้บนเรือหรือรถบรรทุก: แต่ยังรวมถึงการดูแลกระบวนการการโหลดหรือขนออก และความสมบูรณ์ทั่วไปของสินค้าตลอดการเดินทางด้วย

มาพิจารณาตัวอย่างเฉพาะของการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียได้กัน หากผู้ขายเป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่จำเป็นบางอย่างและ/หรือเข้าถึงความชำนาญเพื่อขนส่งสินค้าดังกล่าวในระยะไกลได้ (คิดภาพพนักงานที่ฝึกมาเป็นพิเศษ คอนเทนเนอร์ตู้เย็น…) และผู้ซื้อไม่มี การให้ผู้ขายรับผิดชอบในการจัดการการขนส่งผ่านเงื่อนไข Delivered At Place (DAP) ก็สมเหตุสมผล

สำหรับกรณีทั่วไป การเลือกระหว่างกลุ่ม F-, C- หรือ D- อาจถูกพิจารณาโดยอิงจากความสามารถของผู้ขายหรือผู้ซื้อในการสรุปสัญญาการขนส่งที่เอื้อประโยชน์มากที่สุด ในบางประเทศ ผู้ขายหรือผู้ซื้ออาจถูกผูกมัดโดยกฎหมายให้ใช้สายการเดินเรือแห่งชาติ

สุดท้าย ใครมีความสามารถในการดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายการจอดเรือ การกักกันและการจัดเก็บมากที่สุด ให้ผู้ให้บริการขนส่งมอบการควบคุมซัพพลายเชนให้กับคุณ 

สำรวจคำอธิบายการจอดเรือของเรา

ไม่ใช่เพียงแค่ระเบียบแบบแผน: การประกันและภาษีศุลกากร

ทำประกันสินค้าของคุณ ในฐานะผู้ซื้อ หากคุณต้องการแสดงในสัญญาอย่างชัดเจนว่าซัพพลายเออร์เป็นผู้รับผิดชอบในการทำประกันสินค้า สนับสนุนการทำธุรกรรมกับ Incoterms® ที่เกี่ยวข้อง: เลือก CIF หรือ Carriage and Insurance Paid To (CIP) ระบุโดยตรงในสัญญาว่าความเสี่ยงใดที่ประกันควรครอบคลุม

สำหรับการค้าระหว่างประเทศ โดยทั่วไปผู้ขายจะรับผิดชอบภาษีศุลกากรขาออก และผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบภาษีนำเข้า การตรวจปล่อยสินค้าสำหรับนำเข้าหรือส่งออกยังรวมถึงใบอนุญาตและใบรับรองที่จำเป็นที่เป็นไปตามชิปเมนท์ด้วย

ผลก็คือ บางกรณีคุณอาจต้องการให้ผู้ซื้อรับผิดชอบกระบวนการนี้ทั้งการนำเข้าและส่งออก ซึ่งทำได้ผ่านเงื่อนไข EXW

หากเป็นผู้ขายที่ควรรับผิดชอบระเบียบเหล่านี้ทั้งขาเข้าและขาออก ให้เลือก Delivered Duties Paid (DDP) Incoterm®

คุณได้เลือก Incoterm ที่สมบูรณ์แบบสำหรับชิปเมนท์แล้วใช่หรือไม่ อย่าลืมระบุว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชั่น 2020

สามเคล็ดลับในการใช้ Incoterms® 2020 ให้เกิดประโยชน์


1. ตัดสินใจเลือก Incoterms® หลังจากอ่านเอกสาร

ความรู้คือพันธมิตรที่ดีที่สุด – อย่าลืมทำความรู้จักกับ Incoterms® เพื่อเลือกรายการที่เหมาะสมที่สุด 

ดูศูนย์ช่วยเหลือ: Incoterms®

นอกเหนือจากความรู้เชิงทฤษฎี ให้ถามตัวเองสักสองสามข้อก่อนตัดสินใจ ฝ่ายใดที่น่าจะตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุด วิธีที่ดีที่สุดในการขนส่งสินค้าเฉพาะคืออะไร การประกันจำเป็นหรือไม่ (เราพบว่าส่วนใหญ่จะจำเป็น)

2. ระบุการเลือกเกี่ยวกับ Incoterms® ให้ชัดเจน

สถานที่ที่ถูกต้อง
หากต้องการให้แน่ใจว่ามีการใช้ Incoterm ที่ถูกต้อง คุณต้องระบุอย่างชัดเจนในสัญญาการขาย โดยใช้โครงสร้างต่อไปนี้:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]เช่น CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Incoterm จะมีผลเมื่อฝ่ายที่ทำสัญญาได้ตัดสินใจเหลือกสถานที่เมืองหรือท่าเรือแล้ว ระบุสถานที่เหล่านี้ให้แม่นยำที่สุด

เวอร์ชั่นที่ถูกต้อง
ปัจจุบันยังสามารถใช้
Incoterms® 2010, Incoterms® 2000 และแม้แต่ Incoterms® เวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นเมื่อระบุเงื่อนไขของการจัดส่ง จึงต้องระบุเวอร์ชั่นของ Incoterms® ที่ควรใช้

3. จดจำสิ่งที่ Incoterms® ไม่ครอบคลุม

Incoterms® จะแสดงการจำแนกค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการขนส่งระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตามที่แสดงด้านบนเท่านั้น

กฎ Incoterms® ไม่ได้แสดงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับสินค้าหรือ วิธีการชำระเงิน

และยังไม่ควบคุมการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสินค้าหรือการจัดการในกรณีที่เกิดการละเมิดสัญญา หัวข้อเหล่านี้มักจะแสดงอยู่ในสัญญาการขาย หรือในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทุกฝ่ายยังถูกผูกมัดด้วยกฎหมายท้องถิ่น – ซึ่งอาจมีอำนาจบังคับเหนือสัญญาการขายในทุกแง่มุม รวมถึง Incoterms® ที่เลือกด้วย

สามข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเลือก Incoterm®


1. เงื่อนไขการจัดส่งที่ไม่สอดคล้องกันในเอกสาร

ใบกำกับสินค้าของชิปเมนท์จะถูกใช้เป็นหลักในการพิจารณามูลค่าทางศุลกากร

ผลที่เกิดขึ้นก็คือ หากสัญญาระบุว่ามีการตกลงการขนส่งตามเงื่อนไข EXW แล้ว ใบเสนอราคาที่ระบุถึงการจัดส่งแบบ CIP จะทำให้เกิดคำถามและอาจทำให้การดำเนินพิธีการศุลกากรล่าช้าได้ เรื่องนี้สำคัญหากสัญญาไม่ได้ระบุว่าอาจมีการใช้เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการจัดส่งหรือตั้งราคาสินค้าในใบเสนอราคา

2. ความเข้าใจผิดระหว่างแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของ Incoterm® ที่เลือก

กฎ Incoterms ถูกสร้างมาเพื่อเป็นกรอบการทำงานทั่วไปของการอ้างอิงสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงทำให้เกิดการขนส่งทั่วโลก ปัจจุบันมีเวอร์ชั่นใหม่ให้ใช้งานแล้ว การพยายามสื่อสารเกี่ยวกับการใช้งาน Incoterms® ที่เลือกจริงจะส่งผลดีเสมอ! EXW และ FCA เป็นตัวอย่างที่ดี

ตามเงื่อนไขของ FCA ผู้ขายส่งต่อสินค้าให้กับผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นที่ผู้ซื้อเสนอไปยังสถานที่ของผู้ขายในตำแหน่งอื่นของผู้ขายที่กำหนดไว้แล้ว ในกฎ Incoterms® เวอร์ชั่น 2020 เป็นที่ทราบดีว่าผู้ซื้อต้องแจ้งผู้ขายเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือวันที่แน่นอนสำหรับให้ผู้ขนส่ง (หรือบุคคลอื่นที่กำหนด) มารับสินค้า

ต่างกับเงื่อนไข EXW ที่ดูคล้ายกัน FCA ไม่ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ขายในการแจ้งผู้ซื้อเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดส่งของสินค้า – คำร้องเรียนจากผู้ซื้อเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีมูล ปลอดภัยไว้ก่อน แจ้งให้ลูกค้ารู้!

3. การเลือกวิธีการขนส่งไม่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไข CIF หรือ CIP

ภายใต้เงื่อนไข CIP ผู้ขายต้องสรุปสัญญาการขนส่งและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดส่งชิปเมนท์ที่ปลายทาง – ไม่ว่าจะเลือกวิธีการขนส่งแบบใด

หลักสำคัญของ CIF แสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีหน้าที่ในการสรุปข้อตกลงและชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ท่าเรือในทะเลหรือแม่น้ำที่ระบุ หากตกลงการขายได้ภายใต้เงื่อนไข CIF การขนส่งสินค้าทางถนนอาจถูกจำแนกเป็นการทำตามหน้าที่การจัดส่งอย่างไม่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก


คุณอาจสนใจ


คุณมีอุปสรรคทางการขนส่งที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่


ผู้ชำนาญการด้านการขนส่งของเราพร้อมช่วยเหลือ