Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Bảng thuật ngữ về Vận tải Đường biển


Thông tin Cơ bản về Vận tải Đường biển


Vận Đơn (BOL)

Vận Đơn (BOL) là chứng từ pháp lý do người vận chuyển cấp cho người gửi hàng để xác nhận rằng họ đã nhận hàng và là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển giữa hai bên. Vận Đơn cũng đóng vai trò như quyền sở hữu và cụ thể hóa việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua khi họ nhận hàng.

Ngoài ra, Vận Đơn cung cấp cho người vận chuyển và người lái xe tất cả các thông tin cần thiết để xử lý lô hàng, cũng như có thể được sử dụng cho mục đích bảo hiểm và làm thủ tục thông quan hải quan. Là Công ty Khai thác Vận tải Đường biển Không có Tàu (NVOCC), DHL Global Forwarding có thể phát hành Vận Đơn riêng, còn gọi là Vận Đơn Thứ cấp.

 

Gom hàng cho Người mua

Gom hàng cho Người mua nghĩa là gộp các đơn đặt hàng từ nhiều nhà cung ứng ở một hoặc nhiều quốc gia vào container FCL (Vận chuyển Hàng Nguyên Container) riêng được giao trực tiếp tại điểm đến, thay vì quản lý các lô hàng LCL (Vận chuyển Hàng lẻ Không đầy Container) riêng lẻ. Giải pháp này được thiết kế để giảm chi phí vận chuyển bằng cách tăng hệ số tải hàng của container. Tìm hiểu Dịch vụ của chúng tôi

CMR

CMR là từ viết tắt của tiêu đề tiếng Pháp của Công ước về Hợp đồng Vận chuyển Hàng hóa Quốc tế bằng Đường bộ. Cùng với các quy định pháp lý khác liên quan đến vận tải đường bộ, CMR cho phép đưa ra định nghĩa về vận đơn vận tải đường bộ tiêu chuẩn, còn được gọi là Vận đơn CMR, và được sử dụng ở hầu hết các quốc gia châu Âu.

Người nhận hàng

Người nhận hàng là người mua lô hàng của bạn. Người này và người tiếp nhận hàng hóa (hay còn gọi là người nhận) thường là cùng một người, nhưng không nhất thiết phải cùng một người.

Giao dịch Chéo

Vận chuyển hàng hóa được định nghĩa là Giao dịch Chéo khi hàng hóa được chuyển từ điểm đi tới điểm đến mà không đưa vào quốc gia nơi người gửi được đăng ký.

FCL (Vận chuyển hàng Nguyên Container)

Vận chuyển hàng hóa của bạn với phương thức vận chuyển hàng nguyên container (FCL) bằng đường biển có nghĩa là container – không phân biệt chủng loại hay kích thước – sẽ chuyên chở hàng hóa của riêng bạn. Đây là một cách đáng tin cậy, linh hoạt và tiết kiệm chi phí để vận chuyển hàng hóa của bạn đến tận cửa. Với nhiều loại thiết bị và dịch vụ bổ sung hiện có, các lô hàng FCL có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu chính xác của hàng hóa mà bạn muốn gửi. Tìm hiểu về dịch vụ FCL của chúng tôi

Vận Đơn Hàng không Thứ cấp (HAWB)

Vận Đơn Hàng không Thứ cấp (HAWB) là chứng từ vận chuyển cho các lô hàng hàng không, do công ty khai thác vận tải phát hành và ký khi họ nhận được lô hàng. Vận Đơn này quy định điều khoản và điều kiện vận chuyển hàng hóa.

Incoterms®

Incoterms® xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc cung cấp hàng hóa từ người bán đến người mua. Bộ quy tắc này đưa ra một khuôn khổ chung để hiểu rõ cách tổ chức hoạt động vận chuyển và bên nào thực hiện việc này, bên nào chịu rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển và bên nào chịu trách nhiệm về an ninh của lô hàng cũng như việc tuân thủ thủ tục hải quan. Cách đặt tên của Incoterms® luôn có cấu trúc giống nhau, đó là từ viết tắt gồm 3 chữ cái đi kèm với tên địa điểm. Tìm hiểu thêm về Incoterms®

LCL

Vận chuyển hàng hóa của bạn với phương thức Vận chuyển Hàng lẻ Không đầy Container (LCL) bằng Đường biển có nghĩa là hàng hóa của bạn sẽ được gom cùng các đơn đặt hàng khác của những người gửi và/hoặc người nhận hàng khác nhau vào một container. Nếu lô hàng của bạn không đòi hỏi phải sử dụng toàn bộ container hoặc cần thời gian vận chuyển nhanh qua đường hàng không, thì phương thức này sẽ giúp giảm cả chi phí logistics và lượng khí thải cacbon của bạn.

DHL cam kết là đơn vị dẫn đầu trong phong trào chuyển đổi sang phương thức vận chuyển hàng hóa sạch và bền vững bằng đường biển: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, chúng tôi sẽ trung hòa lượng khí thải cacbon của tất cả các lô hàng vận chuyển hàng lẻ không đầy container (LCL) bằng đường biển với nhiên liệu sinh học biển bền vững. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ LCL của chúng tôi

Bên thứ Ba Thanh toán

Bên thứ ba thanh toán nghĩa là chi phí vận chuyển do một người không phải là người gửi, cũng không phải là người nhận của một lô hàng thương mại thanh toán.

Nhận thông tin chi tiết về hậu cần qua email

Đăng ký nhận thông tin cập nhật thị trường hàng tháng của chúng tôi và được mời tham gia các hội thảo trực tuyến độc quyền nơi các Chuyên gia Giao nhận Vận tải của chúng tôi trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về thương mại toàn cầu.

Bảng thuật ngữ Vận chuyển - Hải quan


Thủ tục thông quan Hải quan

Thủ tục thông quan Hải quan là quá trình nhận được sự cho phép chính thức để đưa hàng hóa vào (nhập khẩu) hoặc đưa hàng hóa ra khỏi (xuất khẩu) một quốc gia. Nói chung, đây giống như một chứng từ vận tải, chẳng hạn như vận đơn, hóa đơn và phiếu đóng gói. Cơ quan hải quan có thể yêu cầu xuất trình chứng từ bổ sung, ví dụ: Giấy chứng nhận Xuất xứ hoặc Bằng chứng Ưu tiên. Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Hải quan của chúng tôi

Thuế Hải quan

Thuế Hải quan hoặc Thuế Nhập khẩu là các loại thuế phải trả đối với hàng hóa được đưa vào một quốc gia. Trừ trường hợp được miễn trừ, tất cả hàng hóa thương mại nhập khẩu đều phải chịu thuế hải quan và các loại thuế khác dựa trên hệ thống phân loại thuế quan của nước đó theo Hệ thống Hài hòa Mô tả và Mã hóa Hàng hóa (HS). Một số hàng hóa cũng bị đánh các loại thuế khác - bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế chống bán phá giá.

Hệ thống Hài hòa Mô tả và Mã hóa Hàng hóa (HS)

Hệ thống Hài hòa là một hệ thống được quốc tế công nhận để phân loại sản phẩm. Các quốc gia tham gia hệ thống này sẽ phân loại hàng hóa được giao dịch dựa trên một bộ định nghĩa chung dùng cho mục đích hải quan.

 

Tập trung vào Phát triển bền vững


Từ sách trắng đến bảng thuật ngữ của DHL, chúng tôi phân tích chi tiết các yếu tố chính cần xem xét khi đề cập đến việc giảm tác động từ hoạt động vận chuyển của bạn đến môi trường