Навигация и съдържание

Ограничена отговорност на превозвача

Защитете от повреди, загуба или кражба вашите пратки при морски транспорт


Дори когато товарите се обработват с най-голяма грижа, експертите по спедиция знаят, че при морски транспорт могат да възникнат неочаквани събития. Стоките могат да бъдат повредени, загубени или откраднати. С ограничената отговорност на превозвача, включена във всеки договор за превоз, изпращачите и получателите погрешно допускат, че отговорността на спедитора защитава стойността на техния товар – често пренебрегвайки нейните строги ограничения. Разберете защо следващата ви пратка се нуждае от защита на стойността.

Какво покрива отговорността на превозвача и какво не покрива


Отговорността на превозвача е включена във всеки договор за превоз. Изпращачите и получателите на морски транспорт имат интерес от допълнителната защита на стойността на пратката, тъй като в случай на иск компенсацията по силата на отговорността на превозвача обикновено се базира на теглото, а не на стойността на товара, което представлява сериозен финансов риск.

Освен това частичната компенсация е възможна само ако собственикът на товара успее да докаже, че превозвачът е проявил небрежност – този процес сам по себе си обикновено отнема няколко месеца, през които финансовият риск остава. Задължението за доказване на небрежността логично изключва всякакви природни бедствия или потъване на кораб.

Какво представляват правилата и какви са те


Правилата за отговорността на превозвача са установени през 1926 г. с Хагските споразумения. В наши дни повечето пратки попадат в обхвата на правилото Хага-Висби (ревизия на предишното от 1968 г.), Хамбургските правила (1978 г.) или Ротердамските правила, подписани през 2009 г. Правилото, което се използва, зависи от държавата, в която е подписан вашият договор за превоз и кой е вашият конкретен бизнес партньор. Като цяло трите правила имат сходни условия, особено що се отнася до отговорностите на превозвача.

За какво носи отговорност превозвачът и кога

Трите правила обикновено посочват, че превозвачът е отговорен за пригодността на кораба за мореплаване, осигуряването на достатъчно членове на екипажа и за отговорната обработка на товара в разумни граници. Това включва натоварването и разтоварването.

Периодът, за който отговаря, е ограничен и се определя като:

 • Съгласно правилата на Хага-Висби и Хамбургските правила това е времето между натоварването на стоките на кораба и тяхното разтоварване.
 • Съгласно Ротердамското правило обхватът започва от мястото, където превозвачът поема отговорност за товара.

Вашият товар се покрива от отговорността за превоз на товари само когато се намира при превозвача – което не се припокрива с пътуването на пратката ви, тъй като отговорността на превозвача не се простира от врата до врата!

Задължението за доказване е споделено: за да потърси отговорност, собственикът на товара ще трябва да докаже, че превозвачът не е изпълнил задълженията си през приложимия период; превозвачът ще трябва да докаже, че това не е така.

За какво не може да носи отговорност превозвачът и кога

Въпреки че правилата на Хага-Висби и Хамбургските правила имат сходни условия, Ротердамското правило изброява по-конкретно всички обстоятелства, при които отговорността на превозвача не предоставя защита на собствениците на товари, сред които:

 • Природни бедствия, като земетресение или цунами
 • Злополуки в морето, като потъване на кораб
 • Война, пиратство и терористични актове
 • Кражба
 • Карантина
 • Стачки
 • Пожар на кораба
 • Всяко действие, считано за отговорност на изпращача, като например неправилно опаковане или товарене

Задължението за доказване е споделено: за да потърси отговорност, собственикът на товара ще трябва да докаже, че превозвачът не е изпълнил задълженията си през приложимия период; превозвачът ще трябва да докаже, че това не е така.

Получавайте Logistics Insights по имейл

Абонирайте се за нашите месечни пазарни актуализации и получавайте покани за ексклузивни уебинари, на които нашите експерти по спедиция отговарят на всичките ви въпроси относно световната търговия.

Каква компенсация мога да получа по силата на отговорността на превозвача?


Трите правила предлагат сходна компенсация в случай на претенция за отговорност, тъй като всички те са базирани на теглото.

Да разгледаме следния пример: изпращате стоки на стойност 70 000 USD с общо тегло 2850 кг. Корабът, който транспортира вашия товар, потъва и стоките ви са изгубени. Ето приблизителните оценки, които бихте получили, ако успеете да докажете, че инцидентът е възникнал по вина на превозвача:

 • Ако договорът за превоз е сключен съгласно правилото Хага-Висби: 8000 USD
 • По Хамбургското правило: 10 000 USD
 • По Ротердамското правило: 12 000 USD

Въпреки че Ротердамското правило е най-изгодното, то дори не се доближава до действителната стойност на вашия товар.

Наличието на допълнително покритие за вашата морска пратка е жизненоважно, тъй като условията за отговорност при морски транспорт включват най-ниското съотношение между теглото и оценката на стойността от всички други. Пратка, оценена на 8 000 USD съгласно правилото Хага-Висби, се оценява на 70 000 USD според условията за отговорност при въздушен транспорт и 30 000 USD при сухопътен транспорт.

Разберете числата: оценка в SDR

Съгласно правилата на Хага-Висби, Хамбургските и Ротердамските правила стойността на товара се изчислява в Специални права на тираж (SDR), което е актив, създаден от Международния валутен фонд (МВФ) през 1969 г. Както при всеки обменен курс, точната му стойност спрямо други валути варира ежедневно.
Например през юли 2020 г. се равнява на малко под 1,40 USD:

Стойност на отговорността за КГ товар (ако 1 SDR=1,4 USD)*
Хага-Висби: 2 SDR/2,80 USD
Хамбург: 2,5 SDR/3,50 USD
Ротердам: 3 SDR/4,20 USD

Стойност на отговорността на опаковка (ако 1 SDR=1,4 USD)*
Хага-Висби: 666,67 SDR/933,34 USD
Хамбург: 835 SDR/1169 USD
Ротердам: 875 SDR/1225 USD

*което е по-голямо.

Посетете уебсайта на МВФ за повече информация относно SDR и стойността му в реално време

Как да избера правилното покритие?


Имайте предвид, че защитата на стойността на вашата пратка няма за цел да запази пратката ви – нейната цел е да защити финансите ви. За целта сме подготвили следния контролен списък и вашият застраховател трябва да изпълнява всички изисквания.

Правилното покритие:

 • Покрива пълната стойност на вашите стоки.
 • Покрива допълнително и цената на превоза.
 • Покрива всички рискове, свързани с вашата пратка.
 • Покрива и високорискови стоки.
 • Покрива всички местоположения от пътуването, от врата до врата.
 • Не включва самоучастие и преразходи, което означава, че не плащате нищо при загуба.
 • Осигурява поддръжка за уреждане на искове на вашия език.
 • Урежда искове във вашата валута.
 • Урежда исковете бързо. Уреждането на иск при класическата процедура за отговорност на превозвача отнема няколко месеца, но DHL Global Forwarding се стреми да уреди вашия иск в рамките на 30 дни.

А Incoterms?

Както може би сте прочели в нашата статия за основите на Incoterms, Incoterms разпределят разходите, но също така и рисковете, присъщи на морския транспорт. Въпреки че условията на CIP (Превоз и застраховка, платени до) задължават продавача да сключи договор за полица с покритие от отправната точка до дестинацията, условията на CIF (Стойност, застраховка и навло) задължават да се застрахова само морският етап – а другите не предвиждат абсолютно нищо в тази насока.

Като изпращач или получател може да е добра идея да проверите кога точно рисковете се прехвърлят върху вас (това не винаги се случва едновременно с разходите за доставка). Познаването на вашите отговорности – и тези на вашия бизнес партньор – е от решаващо значение, защото това, че едната от двете страни застрахова частта от пътуването, за която отговаря, не винаги означава, че пратката разполага с покритие през цялото време.

Кой може да осигури покритие за моя товар?

Обикновено можете да застраховате стоките си чрез вашия спедитор или друг доставчик на застрахователни услуги.

Предимството на застраховането чрез вашия спедитор е, че той вече разполага с повечето от необходимата документация за подаване на иск и може да я подаде от ваше име.

Може да сключите отделна застраховка. След това обаче вие трябва да съберете сами цялата необходима документация от всички доставчици, които са участвали в транспортирането на вашата пратка (спедитор, митнически посредник, морски превозвач и т.н.), преди да подадете своя иск.

Кога е правилният момент да сключите застраховка?

Зависи от това колко често изпращате стоки. Ако изпращате само няколко пратки на година, може да закупите застраховка само за самата пратка.

Ако изпращате пратки редовно (например повече от 5 пратки на година), вероятно за вас ще е по-изгодно да закупите годишна застраховка, която покрива всичките ви доставки на по-ниска цена.

Изтегляне на информационни графики


Може също да се интересувате от


Искате ли да прочетете още истории за спедиция?


Всеки месец получавайте в пощенската си кутия най-новата информация за въздушните, морските и железопътните спедиторски услуги, както и редовни покани за нашите уебинари.