Навигация и съдържание

Такси за забавяне, задържане и съхранение

Нашите експерти споделят своите съвети за избягване на допълнителни разходи


Таксите за забавяне (денгуба), както и таксите за задържане и съхранение, първоначално са въведени като справедлива компенсация за собствениците, чиито съоръжения и оборудване се използват – включително контейнери, контейнерни площадки, товарни гари и складове.

Тези такси се използват като стимул за връщане на оборудването или освобождаване на място за съхранение възможно най-бързо. Често възприемани като неочаквани допълнителни разходи за транспорт, те могат да се окажат разочароващи за клиентите, използващи морски транспорт. Как можете да избегнете таксите за забавяне (денгуба), както и таксите за задържане и съхранение? Кога започва „безплатното време“? Колко е реалното време?

Експертите на DHL Global Forwarding опростяват морския транспорт, за да избегнете неприятните изненади и да намалите транспортните си разходи.

Получавайте Logistics Insights по имейл

Абонирайте се за нашите месечни пазарни актуализации и получавайте покани за ексклузивни уебинари, на които нашите експерти по спедиция отговарят на всичките ви въпроси относно световната търговия.

Разликата между забавяне (денгуба), задържане и съхранение: Всичко се свежда до местоположението на контейнера


Тези такси се прилагат при използване на оборудването за контейнери на терминала на пристанището. Таксите за денгуба се начисляват на контейнер и на ден от морския превозвач, като таксуваната сума варира според местоположението и вида на оборудването.

При износ денгубата започва от момента, в който контейнерът влезе в терминала на порта, и приключва, когато бъде натоварен на кораба или когато корабът отплава. Морските превозвачи решават кога настъпва края на периода на денгуба в зависимост от вида и местоположението на контейнера.

При внос денгубата започва, когато корабът пристигне в пристанището или след разтоварване на контейнера. Както и при износа, морските превозвачи решават коя е началната дата на периода на денгуба, като вземат предвид както вида, така и местоположението на контейнера. Денгубата приключва, когато контейнерът бъде взет от терминала за доставка с камион, влак или баржа до получателя.

При денгуба доставчиците трябва да предложат разумен период на свободно време във всички случаи.

Задържане

Тези такси са подобни на тези за денгуба, но се начисляват извън терминала на пристанището. Задържането се таксува на контейнер и на ден, като таксуваната сума зависи от местоположението, превозвача и вида на контейнера.

При износ задържането започва, когато празният контейнер бъде взет от контейнерната площадка, и приключва, когато пълният контейнер пристигне на терминала на пристанището.

При внос задържането започва, когато пълният контейнер бъде взет от терминала, продължава по време на доставката до получателя и завършва при връщане на празния контейнер на контейнерната площадка.

При задържане доставчиците трябва да предложат разумен период на свободно време във всички случаи.

Съхранение

Тези такси покриват използването на пространството за съхранение, което заема контейнерът на територията на терминала, в склад или на контейнерната площадка.

При внос и износ периодът на съхранение започва, когато контейнерът влезе в съоръжението за съхранение, и приключва, когато напусне територията му.

Знаете ли? Денгубата и задържане в Южна Америка

В повечето южноамерикански държави значението на „денгуба“ и „задържане“ е разменено. В тези държави „денгуба“ се отнася за времето, през което контейнерите се намират извън пристанището, докато „задържане“ се отнася за времето на територията на пристанището. Уверете се, че вие и вашият чуждестранен бизнес партньор разбирате еднакво условията, които сте договорили.

Безплатно време за забавяне (денгуба), задържане и съхранение: Внимавайте кога започва отброяването на времето


На клиентите се предоставят определен брой безплатни дни, преди да бъдат начислени каквито и да е разходи за забавяне, задържане или съхранение. Точният брой безплатни дни зависи до голяма степен от местоположението и избрания морски превозвач, но също така и от типа оборудване и съоръжение. Някои складове не предлагат каквото и да било безплатно време.

Тези фактори влияят върху безплатното време, което клиентите могат да ползват. Но също така е важно да се разбере, че те определят събитието и датата, на които ще започне отброяването на дните.

Например денгубата при внос може да започне по време на разтоварването на кораба или след приключване на разтоварването; но може да започне и директно при пристигането на кораба. Като се има предвид, че разтоварването на кораб обикновено отнема 2 до 3 дни, но може да отнеме до една седмица при изключителни обстоятелства, разбира се, тази привидно малка разлика влияе значително върху крайната цена.

Въпреки че тези такси не винаги могат да бъдат избегнати, те могат да бъдат намалени значително посредством последователно планиране и активна комуникация.

Топ 5 съвета за намаляване на таксите за забавяне, задържане и съхранение


1. Уверете се, че вашият товар е готов навреме

За да намалите таксите за задържане, използвайте максимално безплатното време, предоставено от доставчика на оборудването. Подготовката за успешната доставка на вашата пратка започва, преди празният контейнер да пристигне при изпращача. Ако товарът е готов за вземане навреме, товарачът може да действа бързо, когато контейнерът достигне при изпращача, и да натовари контейнера в по-кратки срокове. По този начин вашият контейнер може да стигне до пристанището, преди да е изтекло безплатното време.

2. Действайте разумно по отношение на митническото освобождаване

По възможност осигурете предварително митническо освобождаване на товара. Като се работи с правилния спедитор, който осигурява митническо посредничество, документите, необходими за освобождаване при внос, се подготвят предварително и всички административни стъпки вече са изпълнени в момента, в който контейнерът достигне пристанището на пристигане. Това може да позволи контейнерът да бъде транспортиран извън терминала преди изтичането на безплатното време за денгуба, като по този начин престоят на склад се свежда до минимум.

Необходими документи за митническо освобождаване и обработка

  • Товарителници/Коносаменти
  • Търговска фактура
  • Опаковъчен лист
  • Известие за пристигане
  • Ако е приложимо: Документ за опасни стоки (DG)
  • Ако е приложимо: лиценз за внос

3. Възползвайте се от експертния опит на спедитор

Планирането на пътуването на вашата пратка, намирането на правилния морски превозвач и транспортни компании на точната цена, намирането на конкурентно решение за съхранение, обработката на документи и изпълнението на ключови административни стъпки, като митническо освобождаване, може да се окаже сложна и отнемаща много време задача. Дори и при най-внимателно планираната доставка всяко отклонение от първоначалния график може да доведе до неочаквани такси за денгуба или за задържане.

Тясното сътрудничество на DHL Global Forwarding с морските превозвачи ни позволява да предлагаме удължено безплатно време на нашите клиенти, както и намалени такси за денгуба и задържане. И тъй като DHL Global Forwarding се грижи за вашия товар от врата до врата, управлявайки собствени съоръжения за съхранение в рамките на своята глобална мрежа, вие можете да си спестите сложността, която създава работата с многобройни посредници и точки на предаване. По този начин можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: вашия бизнес и вашите клиенти.

Запознайте се с нашата богата гама от продукти за морски транспорт 

4. Поискайте информация за забавянето, задържането и съхранението заедно с офертата.

За да може да споделите правилната информация, трябва да бъдете информирани каква е тя от самото начало. Таксите за забавяне и задържане, както и съответното им безплатно време, трябва да бъдат посочени ясно във вашата оферта. Размерът на таксите за забавяне и задържане трябва да бъдат посочени конкретно за ден и за контейнер. Свържете се с нашите експерти по морски транспорт още сега или използвайте myDHLi Оферта и &Заявка, за да получите ясна, всеобхватна оферта за вашата пратка.

5. Активна комуникация

Комуникацията между брокера, превозвача, шофьора, изпращача и получателя трябва да е открита и ясна. По-конкретно, в основата на това е предварителното споделяне на инструкциите за доставка на пратката с всички заинтересовани страни. Докато пратката пътува по пътя си, всички заинтересовани страни трябва да получават редовно актуална информация, за да могат да адаптират графика си. Може да управлявате и проследявате пратките си 24/7 с myDHLi.

Изтегляне на информационни графики


Искате ли да прочетете още истории за спедиция?


Всеки месец получавайте в пощенската си кутия най-новата информация за въздушните, морските и железопътните спедиторски услуги, както и редовни покани за нашите уебинари.