Навигация и съдържание

Ръководство за изпращача за размерите и видовете товарни морски съдове


Запознайте се с видовете товарни кораби и техните размери

Повечето товари по света се транспортират чрез кораби контейнеровози. Тези морски съдове имат различни размери и габарити – което определя къде могат и къде не могат да плават. Това не е всичко: различните видове кораби са предназначени за превоз на конкретни видове стоки и товари. Нашите експерти по превоз на товари споделят кратко обобщение за състоянието на корабоплаването в момента.

Кратка история на контейнеровозите


Ако сте прочели нашата статия относно типовете контейнери и техните размери, вече знаете, че първият контейнеровоз всъщност е бил модифициран танкер (научете повече по-долу), Ideal X, който изминава пътя от Нюарк, Ню Джърси до Хюстън, Тексас на 26 април 1955 г. Той превозва малко по-малко от 60 контейнера – 35-футови ремаркета с демонтирани шасита.

В днешно време най-големите контейнеровози могат да транспортират еквивалента на над 20 000 товарни единици (TEU) – двадесетфутови контейнери. 20-футовият контейнер се равнява на 1 TEU, 40-футовият контейнер се равнява на 2 TEU, а големите контейнеровози транспортират хиляди контейнери. Станахме свидетели на наистина внушителен напредък на технологиите и нарастване на размерите на контейнеровозите.

Възможността един кораб да побере повече товари подобрява ефективността и следователно намалява въглеродните емисии. Популярността на контейнеровозите се дължи на мултимодалните характеристики на стандартния ISO контейнер, който може да се товари на камиони, баржи или влакове.

Модерните контейнеровози разполагат с трюмове (пространството, в което се съхранява товарът), разделени на няколко отсека чрез клетъчни прегради (тези кораби се наричат още клетъчни), в които операторите на кранове могат да поставят плътно един до друг 20- и 40-футови контейнери. Това позволява бързо и ефективно товарене. Трюмът на всеки дълбоководен контейнеровоз се затваря с люково закритие, което допринася както за стабилността, така и за безопасността на кораба.

Контейнеровозите имат най-различни размери и дизайн, което им позволява да транспортират специализирани съоръжения и стоки, като например хладилни контейнери или опасни товари, но трябва да се спомене, че някои от тях могат да са оборудвани с кранове. Подобни кораби се наричат кранови (за разлика от другите кораби без кран) или кораби с вертикално товарене/разтоварване (lift-on/lift-off – LoLo). Въпреки че това означава, че тези кораби могат да се акостират на пристанища без кранове, те се срещат по-рядко – както и LoLo контейнеровозите.

В днешно време инфраструктурата на пристанищата позволява бързо и лесно товарене и разтоварване на контейнерите. Приливите, дълбочината и размерът на пристанищните басейни, наличността на пилотни & кораби влекачи, & обхватът на порталните кранове, наличността на транспортни средства или обхватът на високоповдигачите, връзката с вътрешната инфраструктура (пътища, железопътна мрежа & водни пътища), митническите съоръжения – транспортирането на контейнери зависи от синхронизирането на всички тези неща.

Планиране на товаренето на контейнери – игра на Тетрис в реалния живот

Правилната подредба на контейнерите на кораба се нарича товарен план. Контейнеровозът обикновено акостира на няколко пристанища при пътуването си: при всяко заставане на котва в пристанище се натоварват и разтоварват определен брой контейнери. Правилната подредба на контейнерите е ключова за ефективната обработка на пристанището – представете си, че трябва да разтоварите контейнер и осъзнавате, че той се намира най-отдолу в отсека на кораба под няколко други контейнера.

Планът за товарене се изготвя от корабни планьори въз основа на резервирания капацитет и инструкциите за спедиция (включително на потвърденото брутно тегло), вземайки предвид пристанищата за товарене и разтоварване, видовете оборудване, стоките (напр. опасни товари) и теглото. Старшият помощник следи разтоварването и товаренето и се намесва, ако е необходимо.

Ефективният товарен план допринася за безопасността в открито море. Неравномерното разпределение на теглото в кораба може да има катастрофални последствия, тъй като корабът може да се огъне. Подреждането на по-тежките товари отгоре при стифиране на контейнерите може да доведе до срутване и да застраши живота на моряците.

Вижте предоставената от нас информация относно потвърденото брутно тегло и конвенцията за безопасност на човешкия живот на море (SoLaS), за да се уверите, че вашите товари се транспортират безопасно.

Всички контейнеровози задължително са оборудвани с Автоматизирана идентификационна система (AIS). Това устройство споделя GPS координатите на кораба, предотвратявайки сблъсъци между корабите, и подобрява видимостта при лоши метеорологични условия. Също така прави възможни услуги като Проследяване и следене в myDHLi.

Проследяване и следене в myDHLi 

Получавайте Logistics Insights по имейл

Абонирайте се за нашите месечни пазарни актуализации и получавайте покани за ексклузивни уебинари, на които нашите експерти по спедиция отговарят на всичките ви въпроси относно световната търговия.

Други основни видове транспортни кораби


Товарните кораби се класифицират въз основа на типа товар, който транспортират, неговата опаковка (или липсата на такава) или начина на натоварване на кораба.

Запознайте се с всички опции за морски транспорт от DHL 

Размери на контейнеровозите


Размерите на контейнеровозите често се определят според техния TEU капацитет, който варира от няколко стотин TEU за фидерите „фидери и баржи“ до 18 000 TEU или повече при ултраголемите контейнеровози (UCLV) „Panamax и други канали“.

Размерът има значение, тъй като възможността за натоварване на повече контейнери на кораба е ключът към ефективността, но не само това. Възможността да се използват определени пристанищни терминали или да се преминава през Панамския и Суецкия канал са определящ фактор за ефективния морски транспорт на товари.

Фидери и баржи

Фидерите имат капацитет в диапазона от 300 до максимум 1000 TEU. Те могат да работят с по-малки пристанища, на които големите контейнеровози не могат да застават на котва. Те прехвърлят товара към тези големи кораби – наричани още кораби майки – в дълбоководни морски разпределителни центрове и транспортират товарите от големите кораби до брега. Добрата координация пести време и позволява на по-големите кораби да спират в по-малко на брой пристанища. Фидерите могат да са или да не са оборудвани с кранове.

Въпреки че те не се считат за фидери, баржите за транспортиране на контейнери се използват за превоз на товари в контейнери по вътрешни водни пътища, в които по-големите кораби не могат да навлязат. При този тип интермодален транспорт баржата може да превозва до 300 TEU в Европа, докато в Северна Америка те достигат 450 – 900 TEU.

По същия начин плавателните съдове, опериращи в протока Сейнт Лорънс, са с ограничен капацитет поради ограничение на газенето, но те не са фидери. Те са специализирани кораби, които изискват „ледови клас“, позволяващ им да оперират целогодишно – дори при наличие на значителен ледоход.

Panamax и други канали

Корабите Panamax и Neo-Panamax могат да преминават през Панамския канал в Централна Америка, тъй като имат почти същата ширина като шлюзовете на канала. Корабите Neo-Panamax са по-широки (до 49 метра), по-дълги и по-дълбоки (дълбочината на кораба се нарича още драфт) в сравнение с Panamax, тъй като те са приспособени за новите размери на канала, който беше разширен чрез конструирането на нови шлюзове. Това позволява на корабите Neo-Panamax да транспортират до 14 000 TEU, докато корабите Panamax могат да превозват едва около 5000.

Някои транспортни маршрути заобикалят Панамския канал, като по този начин налагат по-малко ограничения върху дизайна на корабите, които ги използват. Тези по-големи кораби се наричат Post-Panamax. Това позволява използването на други много големи, а вече и ултраголеми контейнеровози (UCLV), които транспортират 18 000 TEU и повече. Корабите Suezmax могат да преминават през Суецкия канал – най-често този размер се използва от танкери. Техният бимс (ширината на кораба) е до 50 метра и може да е дори по-широк, ако корабът има по-малък драфт.

По-големите кораби с още по-голям товарен капацитет (20 000 TEU и повече) се наричат ​​Post-Suezmax, защото размерите им не позволяват да преминат през пролива или канала.

Само няколко пристанища по света, като Ротердам или Сингапур, разполагат с инфраструктура за обработка на ултраголеми контейнеровози. Но дори Panamax кораб няма да може да акостира в определени пристанища, ако е напълно натоварен. Пристанищата, на които много или докрай натоварените кораби могат да застават на котва, се наричат дълбоководни. Както споменахме по-горе, фидерите осигуряват добра връзка между терминалите.

Искате ли да прочетете още истории за спедиция?


Всеки месец получавайте в пощенската си кутия най-новата информация за въздушните, морските и железопътните спедиторски услуги, както и редовни покани за нашите уебинари.