Навигация и съдържание

Митническо освобождаване: Какво трябва да знаете

Нашите експерти по спедиция предлагат съвети за избягване на забавяния при митническо освобождаване


Когато стоките се транспортират от една държава в друга, има една стъпка, която вашата международна пратка не може да избегне – преминаването през митническо освобождаване. Митническите дейности обикновено се извършват от експерти, но добрата подготовка може да ви помогне да избегнете ненужни забавяния и неудовлетвореност: експертите по спедиция споделят няколко добри практики, които можете да внедрите още сега, за да протече процесът гладко.

Митническото освобождаване и плащането на мита (наричани също „тарифи“) може да бъде сложно за управление. Но независимо дали сте изпращач или получател, вероятно ще отговаряте за митническото посредничество при вноса или износа на вашата пратка. В зависимост от избраните Incoterms® може дори да се наложи да изясните кой трябва да се погрижи за освобождаването в дестинацията възможно най-рано с вашия чуждестранен бизнес партньор.

Научете повече за Incoterms® 

Преди всичко друго: Идентифициране на вашия товар


Безпроблемната митническа обработка започва с точното описание на стоките, които изпращате. Това става с помощта на международен стандартизиран код на стоките, Хармонизираната система (HS) за кодиране на стоките, който гарантира, че митническите служби прилагат правилните мита и данъци. Обърнете внимание, че HS кодовете се различават за различните държави, затова е важно да се уверите, че класифицирате продуктите правилно както за държавата на износ, така и за държавата на внос.

Ресурси за HS кодовете на хармонизираната система за Европа, Северна Америка и Латинска Америка

Артикулите от вашата пратка са идентифицирани правилно – но могат ли да напуснат държавата или да влязат в дестинацията? Най-вече при внос, някои товари може да са предмет на определени държавни разпоредби  и да изискват лицензиране или други разрешителни в зависимост от тяхното естество – например за здравните продукти може да се изисква лиценз от здравните власти. От ключово значение е да разберете специфичните изисквания за вашата пратка преди внос или износ.

Подлежат ли моите стоки на държавни разпоредби? Няколко примера

 • Стоки с двойна употреба. Това са стоки, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели. Те включват производствени продукти, части за машини, софтуер и технологии. Националните власти контролират износа, транзита и цялостната международна търговия с подобни стоки. В някои случаи износът към определени държави може да е забранен – това се нарича ембарго.
 • Селскостопански продукти – За да защитят своя селскостопански сектор, държавите предприемат конкретни мерки, които ограничават или забраняват вноса – това са квоти.
 • Обмитявани стоки – някои стоки подлежат на по-високо обмитяване в зависимост от внасяното количество в допълнение към стойността им – такива са алкохолните напитки, тютюневите изделия, горивата и минералните масла

Освен това вашият товар може да подлежи на определени процедури независимо от неговото естество. Ако вашите стоки се изнасят или внасят временно, например при транспортиране между граници до крайната дестинация, може да се изисква транзитна процедура или ATA Carnet, за да се избегне налагането на митнически такси.

Износ


С правилната документация освобождаването при износ може да протече гладко. Изпращачът споделя необходимите документи (вижте падащите менюта по-долу) със своя брокер, който на свой ред изпраща съответния формуляр за освобождаване от митническата служба. Митническата служба може да реши да освободи незабавно товара и да сподели разрешението за износ на пратката (например под формата на MRN номер за Европа): и това е всичко!

Улесняване на митническото освобождаване: вашата перфектна търговска фактура

Правилно форматираната фактура ще улесни контрола на вашата пратка от митническия ви отдел, вашия чуждестранен бизнес партньор и вашия митнически брокер. Ето какво трябва да съдържа:

 • HS кода на всеки артикул, както за държавите износители, така и за държавите вносители
 • Обща сума, без ДДС
 • Валутата на трансакцията
 • Номер на фактурата
 • Името и адреса на изпращача (т.е. продавача) и получателя (купувача)
 • ДДС номер – не е задължително за изпращача и получателя, но посочването и за двете страни може да ускори значително процедурата
 • При износ от и внос в Европа EORI номер (система за регистрация и идентификация на икономическите оператори), за да може вашият митнически брокер да изпълни необходимите действия.
 • Общото тегло и броят на опаковките, като посочените стойности трябва да съвпадат с всички други транспортни документи.

По-подробно: друга информация, от която се нуждае вашият брокер

Тези документи ще са необходими както за отправната точка, така и за дестинацията, независимо дали вашите стоки се освобождават за износ, или внос:

 • Лице за връзка и номера на получателя и подателя: вашият брокер трябва да се свърже с получателя или подателя, за да организира митническото освобождаване.
 • Опаковъчен лист: трябва да съвпада с всички други транспортни документи по отношение на общото тегло и броя опаковки.
 • Държава на произход: доказателство за произход може да бъде поискано по време на освобождаването на износ и е задължително при внос, ако искате да се възползвате от по-ниски или нулеви мита при внос.
 • Разрешителни в зависимост от вашите продукти – изисква ли се лиценз? В някои случаи за товара се изисква допълнителна проверка преди освобождаването му – това често се нарича експортен контрол. В този случай трябва да изясните естеството и предназначението на вашите стоки пред митническите власти на държавата на износ.

 

Проверката може да се проведе физически или да се ограничи до документацията на пратката, в чийто случай митническите власти ще приложат различни нива на контролните процедури, за да установят дали износът съответства на националните и международните закони и разпоредби. Те може да изискат да проверят контейнера, продуктите в него или употребата на продуктите да се демонстрира, преди да разрешат износа.

Един професионален съвет от нас: консултирайте се с вашия митнически брокер преди износа, като предоставите примерна документация и информация за естеството на вашите стоки и възможните им употреби. Това ще позволи на вашите експерти да избегнат ненужните забавяния или неустойки.

Внос


Ако използвате услугите на митнически брокер, процедурата за внос и контролът ще бъдат подобни на тези при освобождаването за износ. Важно е да споделите своя план за доставка с вашия брокер заедно с цялата необходима документация – той на свой ред ще създаде съвместима митническа декларация. Основните документи остават същите, както се вижда по-горе, като се обръща специално внимание на лицензите за внос и доказателството за произход.

Въз основа на документацията, споделена от вашия брокер, митническата служба или решава да освободи стоките, или да провери трансакцията. В последния случай вашият митнически брокер ще координира с вас необходимите по-нататъшни действия.

Плащане на митнически мита


Освен ако не са изключение, всички внасяни търговски стоки подлежат на обмитяване и данъчно облагане според тарифата, приложима за техния HS код. В общия случай вносителят по документи трябва да плати мито за внос и данъци.

Някои стоки също така се оценяват във връзка с други данъци. Това включва акцизи и антидъмпингови мита, които се начисляват за стоки със значително по-ниска стойност отколкото на пазара, на който се внасят.

Подготовка за плащане: вашият контролен списък

 • Посочени ли са ДДС номера по вашата трансакция както в държавата на произход, така и в дестинацията?
 • Директно плащане или отложено плащане? Потвърдете, че можете за платите митническите мита, акцизи и ДДС директно или чрез сметка за отложено плащане. Вашият митнически брокер може също така да организира и извърши плащането от ваше име срещу малка такса за услугата.
 • Разполагате ли с необходимото пълномощно? Ако използвате митнически посредник, вие и вашите търговски партньори трябва да предприемете необходимите действия, за да му позволите да действа от ваше име.
 • Имате ли EORI номер? Ще трябва да се квалифицирате като регистриран икономически оператор, ако изнасяте от или внасяте в Европа или използвате митнически брокер, който е упълномощен икономически оператор.

Документацията, получена в резултат на процеса на освобождаване, трябва да се съхранява за определен период от време, който е различен за всяка държава, но може да бъде до 10 години или повече. За целите на одита на съответствието. DHL Global Forwarding предлага услуги за архивиране, така че запитванията на митническите власти да получат адекватен отговор без забавяне или риск от съдебно преследване.

Освобождаване за износ, разрешение за внос и платени мита? Време е вашата пратка да пристигне до своята дестинация. Безпроблемно пътуване при внос или износ с DHL Global Forwarding.

Изтегляне на информационни графики


Нека доставим стоките ви до пазара

Имате въпроси към експерт по морски транспорт?


Като за начало ни разкажете накратко от какво се нуждаете.