#PrepravaSDhl

Dokumenty osobitného prípadu pre dovoz

Akcia
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Akcia

Dodatočné dokumenty pre dovoz zásielok

Ďalšie dokumenty sa môžu vyžadovať na základe typu komodity, miesta určenia, zúčastnených strán a požadovaných služieb.

Pri medzinárodnej preprave do Spojených štátov môžu dokumenty týkajúce sa špeciálnych prípadov zahŕňať:

  • Osvedčenie o pôvode alebo čestné vyhlásenie výrobcu
  • Plná moc s akýmikoľvek agentmi
  • Licencie, povolenia, karnet, akreditívy alebo certifikáty