ΛΥΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Πρόσθετες εφαρμογές (plugin), επεκτάσεις και άλλες έτοιμες για χρήση ενοποιήσεις (integration)

Οι λύσεις τρίτων (3PV) που προσφέρουμε καλύπτουν ορισμένα από τα πιο σημαντικά συστήματα IT, με συνεχή στόχο την αύξηση του χαρτοφυλακίου μας για εσάς. 

Η διαθεσιμότητα των 3PV εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η χώρα προέλευσης της αποστολής και  η χώρα/περιοχή προορισμού. Δείτε παρακάτω ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας ή επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων για να βρείτε την κατάλληλη για εσάς.